تهران، بالاتر از بلوار کشاورز، جمالزاده شمالی، بن بست سرو، ساختمان پزشکان جمالزاده، طبقه 6 ، واحد 11 , 12

۰۲۱۶۶۹۰۹۱۰۹
۰۹۳۵۷۱۳۵۰۲۳
۰۹۳۰۵۷۵۵۵۰۰