زخم بستر در بخش مراقبت های ویژه | مقیاس برادن | دنیای زخم

زخم بستر در بخش مراقبت های ویژه

عوامل پیشگویی کننده زخم بستر در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مقیاس برادن

زمینه: زخم بستر یک مشکل عمده برای بیماران بستری در بیمارستان محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده زخم بستر در بخش آی‌سی‌یو صورت گرفته است.

روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که بر روي ۶۷۳ بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه ۶ بیمارستان منتخب طی یک دوره شش ماهه در استان گیلان انجام شد. نمونه‌گیری به صورت آسان انجام گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه برادن بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تأیید شده است.

داده‌ها در محیط نرم افزار 20 SPSS و با استفاده از آزمون‌هاي test-t ،کاي اسکویر و regression Logistic تجزیه و تحلیل شد.

زخم بستر در بخش مراقبت های ویژه

یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۷/۱۶±۳۵/۴۵ سال بود. بروز زخم بستر در نمونه مورد مطالعه ۶/۳ درصد بود. شاخص‌های الگوی غذایی و سائیدگی و کشش پس از تعدیل نسبت شانس به عنوان عوامل پیشگوکننده زخم بستر شناسایی شدند.

نتیجه‌گیري: با توجه به تغذیه مناسب و درست اجرا نمودن ساییدگی و کشش عضلات و بافت‌های بیماران بخش مراقبت‌های ویژه می‌توان علاوه بر پیشبینی معیارهای مدل مربوطه، زخم بستر و عوارض حاصل از آن را به درستی مدیریت نمود. بازآموزی پرسنل بخش مراقبت‌های ویژه در این زمینه و همچنین آموزش بیماران این بخش پیشنهاد می‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *