پانسمان و محصولات B BRAUN

اسپری محافظ آسکینا بریر فیلم

یک محافظ پوستی شفاف و قابل تنفس است که خیلی سریع خشک می شود.این پانسمان از پوست سالم یا آسیب دیده در اثر ادرار و مدفوع،چسب،تروما و اصطحکاک محافظت می کند.استعمال آن کاملا بدون ایجاد سوزش است. ·خیلی سریع خشک می شود. ·استعمال آن کاملا بدون ایجاد سوزش است. ·یک محافظ پوستی شفاف و قابل تنفس است. ·این پانسمان از پوست سالم یا آسیب دیده در اثر ادرار و مدفوع، چسب، تروما و اصطحکاک محافظت می کند.

موارد مصرف اسپری محافظ آسکینا بریر فیلم بی بران :

·جلوگیری از آسیب پوستی در برابر رطوبت یا اصطحکاک

·محافظت از پوست در معرضmaceration  و پوست رفتگی

·محافظت از پوست های تازه تشکیل شده در مقابل آسیب مجدد

مزایا:

·مقرون به صرفه

·آسان پاک می شود

·ایجاد محافظت 3 روزه

·شفاف:امکان کنترل بصری

·خشک شدن سریع کمتراز 30 ثانیه

·عدم کاهش اثر پد های بی اختیاری

·عدم تداخل با عملکرد چسب های استومی

·افزایش چسبندگی پانسمان ها و چسب ها

پانسمان فوم آسکینا

پانسمان فوم آسکینا بی بران یک پانسمان فوم غیر چسبنده ی دو لایه است که حاوی یک لایه فوم پلی اورتان آب دوست نرم با قابلیت تنفسی و ظرفیت بالا در کنترل اگزودا و یک لایه فیلم پلی اورتان محافظ شفاف نازک که از ورود آب و باکتری به بستر زخم جلوگیری می کند.

Askina Foam: پانسمان فوم غیر چسبنده ی دو لایه:

·لایه فوم پلی اورتان آب دوست نرم با قابلیت تنفسی و ظرفیت بالا در کنترل اگزودا ·فیلم پلی اورتان محافظ شفاف نازک که ازورود آب و باکتری به بستر زخم جلوگیری می کند.

موارد مصرف فوم آسکینا:

·زخم های فشاری از درجه یک تا چهار ·زخم با اگزودای متوسط تا زیاد ·زخم های شریانی و وریدی پا ·سوختگی درجه یک و دو ·زخم های دیابتی پا ·زخم های تروماتیک

مزایا :

·قابلیت مشاهده ترشحات جذب شده از زخم ·عدم چسبندگی به زخم و تعویض بدون درد ·مقرون به صرفه:بدون نیاز به تعویض مکرر ·ویژگی منحصر به فرد در کنترل اگزودا ·حفظ رطوبت نسبی زخم

پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار ساکروم آسکینا درسیل

پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار ساکروم آسکینا درسیل یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد.این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند.

 :Askina DresSil Sacrumیک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد.این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند

مزایا:

– فرم پانسمان منطبق با ناحیه ی ساکروم.

– محافظت مناسب پوست در برابر زخم های فشاری و maceretion

– هنگام استحمام ثابت می ماند.

سایز: 21 × 22 سانتی متر

پانسمان فوم پاشنه هیدروسلولار آسکینا

پانسمان فوم پاشنه هیدروسلولار آسکینا یک پانسمان فوم غیر چسبنده دو لایه متناسب با آناتومیک پاشنه که شامل یک نوار فومی و دو گیره چسبنده است که اجازه می دهد پانسمان حتی در موقع حرکت سر جایش ثابت باقی بماند.

Askina Heel: یک پانسمان فوم غیر چسبنده دو لایه متناسب با آناتومیک پاشنه که شامل یک نوار فومی و دو گیره چسبنده است که اجازه می دهد پانسمان حتی در موقع حرکت سر جایش ثابت باقی بماند.

موارد مصرف:

– مدیریت زخم های سطحی تا عمقی با ترشح متوسط تا زاد در ناحیه ی پاشنه

– زخم های فشاری(زخم بستر)درجه یک تا چهار

– زخم های دیابتی پا

– برش های جراحی

– زخم های سوختگی درجه یک و دو

مزایا :

– آماده برای استفاده بدون نیاز به فیکس کردن

– طراحی آناتومیک ایده آل جهت پوشش مالئولوس(قوزک)

– فوم تعدیل کننده فشار،جلوگیری از زخم بستر درجه یک

– محافظت خوب در برابر نیروهای سایشی و برشی

پانسمان فوم نواری پرکننده آسکینا کاویتی

پانسمان فوم نواری پرکننده آسکینا کاویتی مشابه Askina Foam  می باشد بدون لایه ی خارجی پلی اورتان. این شکل خاص ظرفیت جذب اگزودا را بالا می برد و امکان استفاده از این پانسمان را در زخم های حفره ای با ترشحات زیاد و همچنین زخم های سینوسی کوچک فراهم می کند.

Askina cavity Strips: ساختار و مواد تشکیل دهنده این پانسمان مشابه Askina Foam  می باشد بدون لایه ی خارجی پلی اورتان.این شکل خاص ظرفیت جذب اگزودا را بالا می برد و امکان استفاده از این پانسمان را در زخم های حفره ای با ترشحات زیاد و همچنین زخم های سینوسی کوچک فراهم می کند.ساختار خاص سلول باز Askina Foam  اجازه می دهد که جذب اگزودا به صورت عمودی و خیلی سریع صورت بگیرد،بدون ریسک ایجاد بافت گرانوله جدید در داخل پانسمان.

موارد مصرف :

– زخم های حفره ای با عمق کمتر

– ترشحات متوسط تا زیاد

– زخم های سینوسی

مزایا :

– ویژگی منحصر به فرد در کنترل اگزودا

– مقرون به صرفه: بدون نیاز بهتعویض مکرر

– ایجاد یک محیط مرطوب مناسب در بستر زخم

– عدم چسبندگی به زخم و تعویض بدون تروما

– کنترل اگزودای جذب شده از خارج از پانسمان

– پانسمانی ایده آل همراه با درمان فشاری

پانسمان فوم پرکننده آسکینا کاویتی

پانسمان فوم پرکننده آسکینا کاویتی ساختار و مواد تشکیل دهنده این پانسمان مشابه Askina Foam می باشد بدون لایه ی خارجی پلی اورتان. این شکل خاص ظرفیت جذب اگزودا را بالا می برد و امکان استفاده از این پانسمان را در زخم های حفره ای با ترشحات زیاد و همچنین زخم ها

Askina Foam cavity: ساختار و مواد تشکیل دهنده این پانسمان مشابه Askina Foam می باشد بدون لایه ی خارجی پلی اورتان.این شکل خاص ظرفیت جذب اگزودا را بالا می برد و امکان استفاده از این پانسمان را در زخم های حفره ای با ترشحات زیاد و همچنین زخم های سینوسی کوچک فراهم می کند.ساختار خاص سلول باز Askina Foam  اجازه می دهد که جذب اگزودا به صورت عمودی و خیلی سریع صورت بگیرد،بدون ریسک ایجاد بافت گرانوله جدید در داخل پانسمان.

موارد مصرف :

-زخم های حفره ای عمیق با ترشحات زیاد

مزایا :

-ویژگی منحصر به فرد در کنترل اگزودا

-مقرون به صرفه:بدون نیاز بهتعویض مکرر

-ایجاد یک محیط مرطوب مناسب در بستر زخم

-عدم چسبندگی به زخم و تعویض بدون تروما

-کنترل اگزودای جذب شده از خارج از پانسمان

-پانسمانی ایده آل همراه با درمان فشاری

پانسمان نچسب سیلیکونی آسکینا سیلنت

پانسمان نچسب سیلیکونی آسکینا سیلنت از ماده ای بی بافت منعطف ساخته شده  که هر دو طرف آن با لایه ی سیلیکونی نم پوشانده شده است که این لایه در تماس با زخم می باشد.این پانسمان با سطح زخم تطابق پیدا می کند و به طور کامل به پوست اطراف می چسبد.

Askina SilNet: از ماده ای بی بافت منعطف ساخته شده که هر دو طرف آن با لایه ی سیلیکونی نم پوشانده شده است که این لایه در تماس با زخم می باشد. این پانسمان با سطح زخم تطابق پیدا می کند و به طور کامل به پوست اطراف می چسبد.

محل زخم در هنگام تعویض پانسمان از آسیب های مکانیکی در امان است بنابراینAskina SilNet  ترومای مرتبط با تعویض را به حداقل می رسد

موارد مصرف :

– بریدگی ها و ساییدگی ها

– پارگی پوست

– زخم های ترومایی

– سوختگی های درجه یک و دو

– فیکس کردن گرفت های پوستی

– زخم های جراحی

– محل Donor

مزایا :

– غیر چسبنده: محافظت از بافت گرانوله شکننده

– تعویض بدون تروما

– انتقال عمودی اگزودا

– نرم و راحت

– متناسب با درمان های موضعی درمان فشار منفی

– قابلیت قرارگیری از هر دو طرف بر روی زخم

– حساسیت پایین

پانسمان فوم سیلیکونی آسکینا درسیل

پانسمان فوم سیلیکونی آسکینا درسیل یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد. آسکینا درسیل ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند.

Askina DresSil: یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد.این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند.

موارد مصـرف :

-زخم های فشاری

-زخم های سیاهرگی

-زخم های سرخرگی

-پای دیابتیک

-زخم های ترومایی

زخم های جراحی

-سوختگی های درجه یک و دو

-محل های Donor

–پارگی های پوست

مزایا:

-چسبندگی نرم و ملایم

-حداقا آسیب بافتی هنگام تعویض پانسمان

-ظرفیت جذب بالا

-کاربرد آسان

-قابل انطباق با نواحی برجسته و دشوار

-قابلیت برش به شکل دلخواه

-ارتقای راحتی بیمار

-حساسیت پایین

پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار آسکینا درسیل

پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار آسکینا درسیل یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد.این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند.

Askina DresSil Border: یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد. این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند. در کل ساختاری مشابه Askina DresSil دارد با یک لایه حاشیه ایی 1/5 سانتی متری چسبنده که برای پوشش مطمئن تر زخم ایجاد شده است. به خصوص برای مناطقی که پانسمان آنها دشوار است یا مناطق متحرک (زانو ها،آرنج ها،تا شدگی های پوستی) مناسب است.

موارد مصـرف :

– زخم های فشاری

– زخم های سیاهرگی

– زخم های سرخرگی

– پای دیابتیک

– زخم های ترومایی

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– محل های Donor

 – پارگی های پوست

مزایا :

– چسبندگی نرم و ملایم

– حداقا آسیب بافتی هنگام تعویض پانسمان

– ظرفیت جذب بالا

– کاربرد آسان

– قابل انطباق با نواحی برجسته و دشوار

– قابلیت برش به شکل دلخواه

– ارتقای راحتی بیمار

– حساسیت پایین

پانسمان فوم هیدروژل آسکینا ترانسوربنت

پانسمان فوم هیدروژل آسکینا ترانسوربنت دارای لایه ی پانسمانی مشابه و دارای مزیت های Askina Transorbent  می باشد. لبه ی پلی اورتان چسبنده، ایمنی بیشتری را در طی زمان پوشش زخم ایجاد می کند.

از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند. در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد، بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

Transorbent Border : دارای لایه ی پانسمانی مشابه و دارای مزیت های Skina Transorbent  می باشد. لبه ی پلی اورتان چسبنده، ایمنی بیشتری را در طی زمان پوشش زخم ایجاد می کند.

موارد مصرف :

– زخم های فشاری

– زخم های وریدی پا

– زخم های شریانی پا

– زخم های دیابتیک

– زخم های تروماتیک

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– حمایت از پوست های شکننده و آسیب پذیر

مزایا :

– ظرفیت جذب بالا

– عدم چسبندگی به سطح زخم

– خاصیت ضربه گیر(بالشتکی) ناشی از فوم پلی اورتان

– عدمMaceration  یا باقی مانده روی سطح زخم

– قابل برش به اندازه و شکل نیاز

پانسمان فوم هیدروژل چسبدار آسکینا ترانسوربنت

پانسمان فوم هیدروژل چسبدار آسکینا ترانسوربنت فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند.در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد،بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند. در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد، بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

 :Transorbent Border‌منطبق با مناطقی از بدن که پوشش آن سخت است.

موارد مصرف :

– زخم های فشاری

– زخم های وریدی پا

– زخم های شریانی پا

– زخم های دیابتیک

– زخم های تروماتیک

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– حمایت از پوست های شکننده و آسیب پذیر

مزایا :

– ظرفیت جذب بالا

– عدم چسبندگی به سطح زخم

– خاصیت ضربه گیر(بالشتکی) ناشی از فوم پلی اورتان

– عدم Maceration یا باقی مانده روی سطح زخم

– قابل برش به اندازه و شکل نیاز

پانسمان فوم هیدروژل چسبدار ساکروم آسکینا ترانسوربنت

پانسمان فوم هیدروژل چسبدار ساکروم آسکینا ترانسوربنت شکل مثلثی ایده آل جهت ناحیه ی ساکروم از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند.در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد،بدی

از ویژگی های ثبت شده‌ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند. در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد، بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

Transorbent Sacrum: شکل مثلثی ایده آل جهت ناحیه‌ی ساکروم

موارد مصرف :

– زخم های فشاری

– زخم های وریدی پا

– زخم های شریانی پا

– زخم های دیابتیک

– زخم های تروماتیک

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– حمایت از پوست های شکننده و آسیب پذیر

مزایا :

– ظرفیت جذب بالا

– عدم چسبندگی به سطح زخم

– خاصیت ضربه گیر (بالشتکی) ناشی از فوم پلی اورتان

– عدم maceration یا باقی مانده روی سطح زخم

– قابل برش به اندازه و شکل نیاز

پانسمان فوم هیدروژل آسکینا تاچ

پانسمان فوم هیدروژل آسکینا تاچ از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند.در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد،بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند. در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد، بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

Askina Touch: این پانسمان ساختارش مشابه Transorbent و غیر چسبنده می باشد ایده آل جهت زخم هایی با پوست شکننده.

موارد مصرف :

– زخم های فشاری

– زخم های وریدی پا

– زخم های شریانی پا

– زخم های دیابتیک

– زخم های تروماتیک

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– حمایت از پوست های شکننده و آسیب پذیر

مزایا :

– ظرفیت جذب بالا

– عدم چسبندگی به سطح زخم

– خاصیت ضربه گیر (بالشتکی) ناشی از فوم پلی اورتان

– عدمMaceration  یا باقی مانده روی سطح زخم

– قابل برش به اندازه و شکل مورد نیاز

مراحل قرار دادن پانسمان فوم هیدروژل :

.1انگشت کمترین تماس با پانسمان را داشته باشد.

.2پانسمان کش نیاید.

.3به آرامی بر روی محل مورد نظر، به خصوص کناره های زخم، قرار دهید.

.4هنگام قرار دادن پانسمان بر روی زانو یا پاشنه پا، یک سوم از طرفین پانسمان را ببرید.

.5برای زخم های ناحیه خاجی، و با توجه به محل زخم و میزان عمیق بودن آن، یک پانسمان سه ضلعی شکل نیاز است.

.6این مدل از پانسمان برای زخم های نزدیک مقعد بسیار مناسب است.

.7برای اطمینان بیشتر از چسب های ضد حساسیت استفاده کنید.

نحوه برداشتن پانسمان :

کمی فشار به پوست وارد کنید، سپس لبه های پانسمان را به سمت بالا بکشید. این کار را تا زمان برداشته شدن پانسمان از لبه ها انجام دهید. نیازی به برداشته شدن بقایای مواد از اطراف پوست نیست.

پانسمان باید بعد از 7 روز برداشته شود. پانسمان ها اغلب برای فرد ناخوشایند هستندو می توانند منجر به بروز عفونت نیز شوند.

بو:

زخم ها به خصوص زخم بزرگ بوی ناخوشایندی دارند،اما این بو الزاما به معنای عفونت نمی باشد .در صورتی که بو بعد از عفونت همچنان باقی بماند ،احتمال عفونت نیز وجود دارد.

عفونت:

در صورت پیشرفت علائم عفونت مانند،بوی غیر عادی،تغییر رنگ ترشحات ،تب و یا سلولیت،کشت باکتریایی انجام می شود.

پانسمان هیدروژل نازک آسکینا تینسایت

پانسمان هیدروژل نازک آسکینا تینسایت بسیار نازک و راحت بوده و با طراحی انعطاف پذیر خود جایگزینی مناسب برای پانسمان های ضخیم با نیروهای جذبی است. فرمول پیشرفته هیدروژل خشک امکان کنترل جذب و مدیریت طولانی مدت ترشحات را فراهم می کند.

Askina THINSite: یک پانسمان بسیا نازک و راحت می باشد. این پانسمان با طراحی انعطاف پذیر خود می تواند جایگزینی مناسب برای پانسمان های ضخیم با نیروهای جذبی باشد. فرمول پیشرفته هیدروژل خشک امکان کنترل جذب و مدیریت طولانی مدت ترشحات را فراهم می کند.

موارد مصرف :

·زخم های فشاری

·زخم های وریدی پا

·زخم های شریانی پا

·زخم های پس از جراحی

·پارگی و ساییدگی جزیی پوست

مزایا :

– منطبق با سطوح آناتومیکی بدن که پانسمان آن سخت است

– کاهش اصطحکاک هنگام حرکت بیمار

– امکان کنترل اگزودای جذب شده را فراهم می کند

– در جای خود ثابت می ماند با این حال از سطح پوست به راحتی جدا می شود بدون آسیب رساندن به بافت یا به جا گذاشتن باقی مانده روی سطح زخم

این پانسمان ها هم چنین برای نواحی که در معرض اصطکاک و سایش هستند، مانند زانو و پاشنه پا نیز مناسب هستند.

در اثر تماس پانسمان با رطوبت زخم، توده نرمی ایجاد می شود که امکان برداشتن پانسمان را بدون کوچکترین آسیبی به بافت های تازه فراهم می کند. حفاظت از زخم در برابر عفونت و یا سایر آلودگی، از دیگر مزایای پانسمان هاست.

نشانه ها:

کنترل زخم های سطحی و خشک

مراقبت های لازم بعد از ایجاد زخم

پانسمان های محافظ

موارد منع مصرف:

افرادی که به پانسمان و یا واد تشکیل دهنده آن ا حساسیت دارند،نباید از این نوع پانسمان ها استفاده کنند .

هشدار ها و ملاحظات:

.1اولین استفاده از پانسمان باید تحت نظر یک مرکز بهداشتی باشد.

.2 پانسمان های فوق العاده نازک دئودرم، به صورت موضعی زخم را کنترل می کنند. در زخم های حاد، سایر جوانب مانند تغییر موقعیت بیمار و وضعیت تغذیه ای نیز باید در نظر گرفته شود.

.3افزایش اندازه زخم ها :آسیب های بافتی عمیق،در اثر زخم های پوستی سطحی ایجاد می شود.در هنگام استفاده از پانسمان های انسدادی ،به خصوص با وجود مواد نکروزی،اندازه زخم بزرگ تر می شود.زخم هایی که در اثر التهاب رگ های خونی در ناحیه پا،ایجاد می شوند،با تشدید اختلال بدتر می شوند.

پانسمان هیدروکلوئید آسکینا هیدرو

پانسمان هیدروکلوئید آسکینا هیدرو یک پانسمان هیدروکلوئید نسل جدید می باشد با ظرفیت جذب قوی و طولانی مدت و چسبندگی مناسب بدون به جا گذاشتن باقی مانده ای در بستر زخم.این پانسمان شامل psyllium Husk  (پسیلیوم)می باشد که ظرفیت جذب را تقویت می کند.

Askina Hydro: یک پانسمان هیدروکلوئید نسل جدید با ظرفیت جذب قوی و طولانی مدت و چسبندگی مناسب بدون به جا گذاشتن باقی مانده ای در بستر زخم.
این پانسمان شاملPsyllium Husk  (پسیلیوم) می باشد که ظرفیت جذب را تقویت می کند، با باکتری های زخم باند می شود و بوی بد زخم را کاهش می دهد.

موارد مصرف:

– زخم های فشاری

– زخم های سیاهرگی

– زخم های سرخرگی

– سوختگی های درجه یک و دو

– محل های Donor

 – ساییدگی ها

پانسمان شفاف آسکینا بیوفیلم

پانسمان شفاف آسکینا بیوفیلم بی بران یک نوع پانسمان هیدروکلویید شفاف استریل و نازک برای درمان زخم مرطوب با ظرفیت جذب ترشحات زخم هایی با ترشح کم و همچنین دارای قابلیت جذب اگزودای باقی مانده روی زخم را دارد.

Askina Biofilm Transparent پانسمان هیدرو کلویید شفاف استریل نازک برای درمان زخم مرطوب با ظرفیت جذب اگزودای باقی مانده.

موارد مصرف :

کنترل ترشحات کم

– زخم های مزمن سطحی

– زخم های فشاری، زخم های پا

– زخم های حاد: سوختگی درجه 1 و 2، خراشیدگی ها

– زخم های پس از جراحی

مزایا :

– طراحی نارک که با تمام نقاط بدن تناسب دارد

– شفاف: کنترل بصری زخم

– کاربردی آسان

– در هنگام استحام در جای خود باقی می ماند

پانسمان شفاف آسکینا درم

پانسمان شفاف آسکینا درم یک پانسمان فیلم پلی اورتان شفاف استریل است. این محصول تقریبا نفوذ پذیر بوده و برای محافظت از پوست تازه تشکیل شده مناسب است.همچنین از تشکیل لایه ی خشک پیشگیری می کند.

Askina Derm: یک پانسمان فیلم پلی اورتان شفاف استریل است. این محصول تقریبا نفوذ پذیر بوده و برای محافظت از پوست تازه تشکیل شده مناسب است. همچنین از تشکیل لایه ی خشک پیشگیری می کند.

موارد مصرف :

– زخم فشاری درجه یک

– محل های Donor

– ساییدکی های جریی

– سوختگی های درجه یک

– زخم های جراحی

– پارگی ها

مزایا :

– حفظ یک محیط مرطوب

– کاربرد آسان

– MVTR  بالا

– چسبندگی مناسب بدون آسیب به پوست در هنگام عویض

– نفوذ ناپذیر نسبت به مایعات و باکتری ها

– شفاف است؛ معاینه زخم امکان پذیر است

کرم محافظ آسکینا بریر

کرم محافظ آسکینا بریر به عنوان کرم محافظ با دوام در بیماران بی اختیار که در معرض آسیب رطوبت ادرار و مدفوع هستند کاربرد دارد. این کرم به طور موثری پوست های خیلی خشک را مرطوب می نماید و همچنین می تواند اثر محافظتی بر پوست های در معرض آسیب به علت تماس طولانی

Askina Barrier Cream: به عنوان کرم محافظ با دوام در بیماران بی اختیار که در معرض آسیب رطوبت ادرار و مدفوع هستند کاربرد دارد.این کرم به طور موثری پوست های خیلی خشک را مرطوب می نماید و همچنین می تواند اثر محافظتی بر پوست های در معرض آسیب به علت تماس طولانی مدت با ترشحات را داشته باشد.

موارد مصرف :

کرم به عنوان یک محافظ رطوبتی و حمایتی برای پوست سالم عمل می کند:

-محاظت از پوست در برابر خیس خوردگی ناشی از بی اختیاری و ترشحات بدن

-محافظت از پوست های حساس،خیلی خشک و شکننده، مانند پوست اطراف زخم

مزایا :

-پیشگیری موثر از آسیب های پوستی در بیماران دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع

-غلظت بالا:مقدار کم از آن سطح وسیعی را می پوشاند

-عدم کاهش قدرت جذبی پدهای بی اختیاری

-عدم کاهش اثر چسبندگی چسب ها و پانسمان ها

-مقاوم در برابر شستشو:نیاز به استفاده مکرر نمی باشد

پانسمان جاذب شکافدار آسکینا پد

پانسمان جاذب شکافدار آسکینا پد بی بران، یک کمپرس با شکاف باریک، استریل و غیر چسبنده است. این پانسمان قدرت جذب بالایی برای پوشش درن ها و تیوب های تغذیه ای دارد.

Askina Pad S: یک کمپرس با شکاف باریک،استریل و غیر چسبنده است که قدرت جذب بالایی را برای پوشش درن ها و تیوب های تغذیه ای دارد.این پانسمان یک شکاف مرکزی دارد که برای استفاده جهت تیوب هایی که حداکثر 11 میلیمتر ضخامت دارد مناسب است و یک شکاف باریک برای پیچیدن به اطراف تیوب.

موارد مصـرف :

– پانسمان جاذب برای محل های درن، اطراف کانتر ها، تیوب های تغذیه ای، کانترهای سوپراپوبیک

پانسمان جاذب آسکینا پد

پانسمان جاذب آسکینا پد بی بران یک کمپرس استریل و غیر چسبنده با قدرت جذب بالا برای انواع زخم های ترشح دار کاربرد دارد. این پانسمان دولایه و دارای قابلیت تنفس می باشد. ظرفیت بالا در کنترل اگزودا و بارگیری مایع این پانسمان منحصر به فرد می باشد.

Askina  Pad: یک کمپرس استریل و غیر چسبنده با قدرت جذب بالا برای انواع زحم های ترشح دار

موارد مصـرف :

-پانسمان جاذب برای زخم های جراحی، پوستی، یا ترومایی

-پانسمان ثانویه برای طیف وسیعی از پانسمان های دیگر شامل زخم های عفونی.

خمیر آلژینات نقره آسکینا کالگیترول

خمیر آلژینات نقره آسکینا کالگیترول بیبران یک خمیر با قابلیت سازگاری بالا که دارای مقادیر مشابه آلرژینات نقره با پانسمان Askina Calgitrol  نقره می باشد.سازگاری بالای این پانسمان اجازه می دهد نزدیکترین تماس میان یون فعال نقره و بستر زخم ایجاد شود.

Askina Calgitrol Paste: یک خمیر با قابلیت سازگاری بالا که دارای مقادیر مشابه آلرژینات نقره با پانسمان Askina Calgitrol  نقره می باشد.سازگاری بالای این پانسمان اجازه می دهد نزدیکترین تماس میان یون فعال نقره و بستر زخم ایجاد شود که این خصوصیت بسیار ارزشمند بوده و در درمان زخم های دشواری مانند زخم های تونلی و سینوسی و حتی سوختگی  های درجه دو و زخم های پای دیابتی مزیت دارد.

موارد مصـرف :

کنترل اگزودا در زخم های سطحی یا عمیقی:

-زخم های فشاری درجه یک تا چهار

-زخم های شریانی و وریدی

-زخم های نوروپاتیک

-سوختگی درجه دو

 استفاده ی همزمان د رزخم های عفونی که تحت درمان دارویی هستند.

مزایا :

-خمیری با سازگاری بالا برای تماس مطلوب با بستر زخم

-صد در صد یون نقره،مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند MRSA

-بدون نیاز به فعال سازی

-کنترل مقاوم برای محافظت باکتریایی طولانی مدت

-حفظ رطوبت در محیط زخم

-برداشتن آسان با یک شستشوی ساده

-تا 7 روز پس از باز شدن درب،قابل مصرف می باشد

پانسمان آلژینات نقره نازک آسکینا کالگیترول

پانسمان آلژینات نقره نازک آسکینا کالگیترول یک لایه نازک از ماتریکس آلرژینات نقره است. نرم و منعطف سازگار با زخم های عمیق و مناطقی از بدن که پانسمان دشوار است.این محصول می تواند با یک پانسمان ثانویه جاذب مانند Askina foam  استفاده شود.

یک فرمول ماتریکسی انحصاری دارد که آلرژینات کلسیم و آلرژینات نقره را با 10 درصد آب ترکیب می کند.
در تماس با ترشحات،آلرژینات ماتریکس به یک ژل نرم تبدیل می شود و بدین ترتیب یون نقره در بستر زخم آزاد می شود.

یک لایه نازک از ماتریکس آلرژینات نقره است.
نرم و منعطف سازگار با زخم های عمیق و مناطقی از بدن که پانسمان دشوار است.
این محصول می تواند با یک پانسمان ثانویه جاذب مانند 
Askina foam  استفاده شود.

موارد مصرف :

زخم های عفونی یا کلونیزه ی حاد با ترشحات متوسط تا زیاد:

– زخم های فشاری درجه یک تا چهار

– زخم های شریانی و وریدی پا

– پای دیابتی

– زخم های سوختگی درجه دو

– زخم های ترومایی

– محل های Donor

مزایا :

– بسیار کاربردی

– بدون نیاز به فعال سازی:آماده جهت استفاده

– تاثیر فوری:کاهش قابل توجه حجم باکتری در ظرف 30 دقیقه

– مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکرو ارگانیزم ها مانند MRSA

– اثرآنتی میکروبیال پایدار تا 7 روز

– تعویض بدون تروما

– عدم تغییر رنگ پوستی

پانسمان نقره آسکینا کالگیترول

پانسمان نقره آسکینا کالگیترول بی بران | آسکینا کالگیترول نقره دارای تکنولوژی پیشرفته است که اثر بازدارندگی یون نقره را با ظرفیت جذب بالای آلرژینات کلسیم و فوم پلی اورتان را در کنار هم قرار می دهد.

Askina®Calgitrol: یک فرمول ماتریکسی انحصاری دارد که آلرژینات کلسیم و آلرژینات نقره را با 10 درصد آب ترکیب می کند.در تماس با ترشحات،آلرژینات ماتریکس به یک ژل نرم تبدیل می شود و بدین ترتیب یون نقره در بستر زخم آزاد می شود.

Askina® Calgitrol®Ag: یک پانسمان با تکنولوژی پیشرفته است که اثر بازدارندگی یون نقره را با ظرفیت جذب بالای آلرژینات کلسیم و فوم پلی اورتان را در کنار هم قرار می دهد.

موارد مصـرف :

زخم های عفونی یا کلونیزه ی حاد با ترشحات متوسط تا زیاد:

– زخم های فشاری درجه یک تا چهار

– زخم های شریانی و وریدی پا

– پای دیابتی

– زخم های سوختگی درجه دو

– زخم های ترومایی

– محل های Donor

مزایا :

– بسیار کاربردی

– بدون نیاز به فعال سازی:آماده جهت استفاده

– تاثیر فوری:کاهش قابل توجه حجم باکتری در ظرف 30 دقیقه

– مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیزم ها مانند MRSA

– اثرآنتی میکروبیال پایدار تا 7 روز

– تعویض بدون تروما

– عدم تغییر رنگ پوستی

پانسمان فوق جاذب آسکینا ابزورب پلاس

پانسمان فوق جاذب آسکینا ابزورب پلاس بی بران یک پانسمان فوق جاذب می باشد که می تواند ترشحات فراوان زخم و باکتری ها را در خود نگه دارد.

Askina AbSorb+: یک پانسمان فوق جاذب می باشد که می تواند ترشحات فراوان زخم و باکتری ها را در خود نگه دارد.این محصول حاوی یک پد داخلی ساخته شده از فیبرهای پلیمری قوی نگه دارنده ی آب می باشد که در یک کیسه ی بیرونی بافته نشده قرار گرفته است.در هنگام تماس با زخم مترشح تبدیل به مایع می شود و یک ژل نرم و منعطف را ایجاد می کند که به تمیز کردن زخم و حفظ محیط مرطوب زخم کمک می کند.

موارد مصرف :

زخم هایی با ترشح متوسط تا زیاد مانند:

-زخم فشاری

-زخم شریانی و وریدی پا

-زخم دیابتیک

-سوختگی درجه یک و دو

-زخم های تروماتیک

-زخم های انکلولوژی

مزایا :

-ظرفیت بالای حفظ اگزودا(بدون اثر اسفنجی)

-پانسمان مناسب جهت درمان کمپرسی و عدم maceration لبه های زخم

-به سطح زخم نمی چسبد

-بدون ریرش مواد فوق جاذب از داخل پانسمان

جذب پیوسته و تدریجی بدون کاهش اثر بخشی ژل تشکیل شده

-نرم و انعطاف پذیر حتی در زمان اشباع

پانسمان آلژینات آسکینا سورب

 پانسمان آلژینات آسکینا سورب بی بران یک پانسمان استریل اولیه زخم بوده و حاوی 85% آلرژینات کلسیم و 15% کربوکسی متیل سلولز است.

Askina Sorb  یک پانسمان استریل اولیه زخم می باشد که حاوی 85% آلرژینات کلسیم و 15% کربوکسی متیل سلولز ( (CMCاست. در تماس با اگزودای زخم به سرعت به حالت ژل در می آید که در نتیجه ی یک تبادل یونی (بین یون های کلسیم موجود در پانسمان و یون های سدیم موجود در زخم) می باشد تا تشکیل یک ژل نرم مرطوب را بدهد که منجر به ترمیم زخم گردد.

‌‌موارد مصـرف :

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-زخم هایی با درجه ترشح متوسط تا زیاد

-زخم فشاری

-زخم شریانی و وریدی پا

-زخم دیابتی

-محل Donor

زخم های تروماتیک

-ساییدگی ها

-سوختگی درجه 2

-زخم های پس از عمل

مزایا :

-کاربرد آسان و راحت

-ظرفیت جذب بالا

-تشکیل ژل نرم که یکپارچه برداشته می شود،بدون به جا گذاشتن باقی مانده ای

-فرایند جذب عمودی:بدون آسیب به اطراف،بدون maceration  لبه های زخم

-تعویض پانسمان بدون آسیب بافتی

ژل آسکینا

ژل آسکینا یک هیدروژل استریل می باشد. این ژل بسته به شرایط زخم،بافت نیکروتیک خشک را آبرسانی می نماید. جهت بهبود دبریدمان در زخم های خشک و یا جذب ترشحات زخم های اسلافی مناسب است. ژل آسکینا با رطوبت مناسب در بستر زخم روند ترمیم طبیعی را فراهم می کند.

Askin Gel هیدروژل استریل،ویسکوز و شفاف می باشد.این ژل بسته به شرایط زخم،بافت نیکروتیک خشک را آبرسانی می نماید.جهت بهبود دبریدمان در زخم های خشک و یا جذب ترشحات زخم های اسلافی مناسب است.ژل آسکینا با رطوبت مناسب در بستر زخم روند ترمیم طبیعی را فراهم می کند.

‌موارد مصـرف :

-زخم های نیکروتیک خشک یا اسلافی با ترشحات کم

-زخم های شریانی و وریدی پا

-زخم پای دیابتی

-زخم های تروماتیک

مزایا :

-کاربرد آسان تنها با یک دست در هر وضیعتی

-پس از مصرف در جای خود باقی می ماند

-شکل کانولی ژل جهت دسترسی به زخم های سینوسی و عمقی و فیستول

-هیدراسیون بیشتر:40% آب موجود در ژل جذب زخم می شود

-شفاف:ارزیابی دقیقتر زخم را ممکن می سازد

اسپری زخم پرونتوسان

اسپری زخم پرونتوسان بی بران روی زخم و اطراف آن اسپری شده و با پاک کردن و مرطوب نمودن موثر زخم ها و سوختگی های سطحی از عفونت پیشگیری نموده و روند ترمیم زخم ها را تسریع می کند.

کاربرد :

اسپری زخم پرونتوسان را به طور کامل روی سطح زخم و اطراف آن اسپری کنید. بدین صورت ریسک عفونت کاهش یافته و شرایط درمان مطلوب ایجاد میگردد. زخم را با یک پانسمان پوشش دهید. دلمه ها و پانسمان های خشک شده را می توان با اسپری مرطوب نمود تا به سهولت برداشته شوند و از ایجاد درد در هنگام جدا سازی جلوگیری شود.

موارد مصرف :

– جهت پاک کردن، شستشو و مرطوب نمودن:

– زخم های مزمن و حاد سطحی (جراحت های پوستی گازگرفتگی و پارگی،ساییدگی زخم های ناشی از له شدگی،زخم های دیابتی،زخم های دکوبیتوز)

– سوختگی های سطحی

– به برداشته شدن بانداژهای خشک شده کمک می کند.

مزایا :

– جلوگیری از عفونت زخم

– کمک به ترمیم زخم

– جلوگیری از ایجاد بافت اسکار

– پیشگیری از آلودگی های MDRO

– کاهش درد

– استعمال بدون درد

ژل زخم پرونتوسان ایکس

ژل زخم پرونتوسان ایکس بی بران کاربردهای متنوعی همچون تمیز کردن، رطوبت بخشی و پاکسازی انواع زخم دارد. برای زخم های سطحی وسیع، 4- 3 میلی متر به همراه یک پانسمان ثانویه جهت نرم کردن و حذف بافت نکروزه مناسب می باشد.

مادامیکه بافت نکروتیک و اسلاف بصورت بهینه توسط محلول prontosan برداشته می شود، ضرورت دارد که در ابتدا کراست (پوسته های) حجیم و ضخیم برای مدت زمان طولانی مرطوب نگه داشته شوند تا به سهولت از بین بروند، این امر مهم توسط Gel و Gel X محقق می شود.

Prontosan wound gel X: در زخم های سطحی وسیع، 4- 3 میلی متر به همراه یک پانسمان ثانویه مناسب می باشد.

اندیکاسیون هر ژل:

– 250g tube

– ویسکوزیته بالا

زخم هایی با سطح وسیع مانند:

– زخم های ساق پا

– دکوبیتوس

– برای تمام سوختگی ها

– حتی درجه 3 و4

موارد کاربردی:

– تمیز کردن، مرطوب نمودن و پاکسازی زخم ها و سوختگی های پوست

– زخم های بعد از عمل

– زخم های مزمن پوست (زخم های سیاهرگی ،دیابتی یا فشاری)

– زخم های حرارتی

– زخم های شیمیایی (ناشی از اسید و باز)

– زخم های ناشی از اشعه

مزایا:

– از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

– جلوگیری از عفونت

– کاهش زمان ترمیم

– تعویض پانسمان بدون درد

– مواد شناخته شده با خاصست آلرژن پایین

– منطبق با سایر پانسمان ها

– قابلیت مصرف تا 8 هفته پس از باز کردن درب محلول

ژل زخم پرونتوسان

ژل زخم پرونتوسان بی بران، برای کمک به ترمیم و درمان زخم های عمیق، زخم تونلی، زخم حفره ای و مناطقی که دسترسی به آن ها آسان نیست مناسب می باشد. استفاده از 3 الی 5 میلی متر از این ژل به همراه یک پانسمان ثانویه مناسب می باشد.

مادامیکه بافت نکروتیک و اسلاف بصورت بهینه توسط محلول prontosan برداشته میشود، ضرورت دارد که در ابتدا کراست (پوسته های)حجیم و ضخیم برای مدت زمان طولانی مرطوب نگه داشته شوند تا به سهولت از بین بروند،این امر مهم توسط Gel  و Gel X محقق میشود.

Prontosan wound gel: در زخم های عمیق، تونلی، حفره ای و مناطقی که دسترسی به آن آسان نیست، 3-5 میلی متر Gel به همراه یک پانسمان ثانویه مناسب می باشد.

موارد مصرف:

-تمیز کردن،مرطوب نمودن و پاکسازی زخم ها و سوختگی های پوست

-زخم های بعد از عمل

-زخم های مزمن پوست (زخم های سیاهرگی ،دیابتی یا فشاری)

-زخم های حرارتی

-زخم های شیمیایی(ناشی از اسید و باز)

-زخم های ناشی از اشعه

مزایا:

-از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

-جلوگیری از عفونت

-کاهش زمان ترمیم

-تعویض پانسمان بدون درد

-مواد شناخته شده با خاصست آلرژن پایین

-منطبق با سایر پانسمان ها

-قابلیت مصرف تا 8 هفته پس از باز کردن درب محلول

مایع شستشوی زخم پرونتوسان

مایع شستشوی زخم پرونتوسان بی بران شامل بتائین و پلی هگزاناید است. بتائین کشش سطحی محیطی بیوفیلم را کاهش می دهد در نتیجه باعث خیس خوردن بیو فیلم و نهایتا نفوذ بهتر در درون آن میشود.مکانیزم اثر آن اساسا مشابه یک شوینده ی ظرفشویی است.

محلول و یا اسپری Prontosan شامل بتائین و پلی هگزاناید است.

بتائین کشش سطحی محیطی بیوفیلم را کاهش می دهد در نتیجه باعث انحلال خوردن بیو فیلم و نهایتا نفوذ بهتر در درون آن میشود.

مشخصات محلول شستشوی زخم پرونتوسان: ·محلول استریل ·جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ·منطبق با پانسمان های متداول زخم ·قابلیت مصرف تا 8 هفته پس از باز کردن درب محلول

مزایا محلول شستشوی زخم پرونتوسان:

·آماده برای استفاده

·کاهش ریسک آلودگی های بعدی

·استفاده مستقیم از بطری فشاری

·مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین

·میتوان تا رسیدن به دمای بدن آن را گرم کرد

·استفاده همزمان با پانسمان های پیشرفته و استانداراد

·میتواند بر روی پوست حساس و آزرده شده استفاده شود

موارد مصرف:

مایع شستشوی زخم پرونتوسان در پیشگیری از عفونت در زخم های حاد و مزمن مورد استفاده قرار می گیرد.

زخم هایی شامل:

·زخم های ترومایی ·سوختگی های درجه یک و دو ·زخم های مزمن شامل: وریدی، دیابتی و زخم های بستر

پانسمان و محصولات مدلاین

پانسمان نقره آنتی باکتریال الیاف ژلی اپتی سل

پانسمان نقره آنتی باکتریال الیاف ژلی اپتی سل مدلاین یا اپتی سل ای جی پلاس با استفاده از gelling fiber technology(Chytoform قابلیت انطباق با هر نوع زخم و هر نوع مقدار ترشحات را دارد، دارای طیف وسیعی از یون نقره میباشد.

اپتی سل ای جی پلاس با استفاده از gelling fiber technology (Chytoform) قابلیت انطباق با هر نوع زخم و هر نوع مقدار ترشحات را دارد، دارای طیف وسیعی از یون نقره میباشد. با قابلیت جذب عمودی، مانع خیس خوردگی لبه زخم میشود، قابلیت جذب بالا، دارا بودن قدرت سه برابر جذب نسبت به Aquacel، نگه داشتن محیطی مرطوب برای ترمیم زخم، Surface area memory (SAM)- قابلیت حفظ ساختمان خود، قابلیت برداشتن راحت پانسمان از سطح زخم، قابلیت به حداقل رساندن درد در زمان برداشتن پانسمان از سطح زخم.

موارد استفاده: 

Partial- and Full- thickness wounds
Doner site
•  زخم های عروقی (وریدی)
•  زخم های فشاری
•  زخم های ناشی از سوختگی (درجه 1 و 2)
•  زخم های دیابتی
•  زخم های تروماتیک و جراحی
•  زخم های شریانی و زخم های پا با علت های مختلف

تاثیر آنتی باکتریال Opticell AG+:
در مدت زمان 7 روز اثر میکروب کشی دارد.

پانسمان سیلیکون جراحی اپتی فوم نقره آنتی باکتریال

پانسمان فوم نقره آنتی باکتریال سیلیکون پس از جراحی اپتی فوم مدلاین با بهره مندی از سیلیکون، چسبندگی ملایمی ایجاد می کند و می توان بدون آسیب رساندن به زخم این پانسمان را از روی زخم برداشته و دوباره روی زخم برگرداند.

سیلیکون چسبنده،چسبندگی ملایم ایجاد می کند،این پانسمان را می توان از روی زخم برداشته و دوباره روی زخم برگرداند.
میزان تبخیر رطوبت (MVTR)با توجه به میزان ترشحات تنظیم می شود.
یون نقره موجود در این پانسمان اثر  آنتی میکروبیال دارد.
ایجاد محیطی مرطوب برای ترمیم زخم
لایه بیرونی ضد آب  دارد،فوق جاذب.

موارد استفاده:


زخم های فشاری
Partial-and shallow full-thickness wounds
زخم های جراحی
زخم های کلونیزه
زخم های پا
زخم های پای دیابتی
Doner sites
خراش و پارگی
سوختگی درجه ۱و۲

پانسمان فوم نقره آنتی باکتریال پس از جراحی اپتی فوم

یون نقره موجود در این پانسمان در سایت عمل جراحی اثر ضد میکروبیال دارد,دارای قابلیت حفاظت ضد میکروبیال مداوم نازک، سازگار، دارای حاشیه چسب دار,قابلیت کنترل باکتری های جدید ,نقره بدون رنگ,چسب موجود در حاشیه ی این پانسمان حاوی سیلیکون میباشد

یون نقره موجود در این پانسمان در سایت عمل جراحی اثر ضد میکروبیال دارد,دارای قابلیت حفاظت ضد میکروبیال مداوم نازک، سازگار، دارای حاشیه چسب دار,قابلیت کنترل باکتری های جدید ,نقره بدون رنگ,چسب موجود در حاشیه ی این پانسمان حاوی سیلیکون میباشد.

موارد استفاده:


•  محل جراحی
•  ترشحات کم تا متوسط
•  قابل استفاده به عنوان پانسمان اولیه و ثانویه

پانسمان ژل عسل تراهانی اچ دی

پانسمان ژل عسل تراهانی اچ دی مدلاین از 100% عسل مانوکا که حاصل گرد و نکتار گیاه Leptospermum scopariumدر نیوزیلاند است تولید شده که عسل مانوکا در این محصول به میزان 200% بیشتر از پانسمانTheraHoneyمی باشد.
عسل مانوکا از گرد و نکتار گیاه Leptospermum scoparium در نیوزیلاند حاصل شده است ودارای 100%عسل مانوکا می باشد وعسل مانوکا در این محصول به میزان 200%بیشتر از پانسمان TheraHoney میباشد.
به علت اسملاریته بالا(87%قند)، به ترویج دبریدمان اتولایتیک کمک کرده و یک محیط مرطوب برای درمان زخم به وجود آورده و به علت PHپایین به سرعت بوی زخم را کاهش میدهد. پانسمان Therahoney پر از منفذ بوده که اجازه عبور ترشحات به پانسمان دوم را میدهد.

موارد استفاده:
•  Partial and Full thickness wounds
•  زخم های عروقی ( شریانی و وریدی)
•  زخم های فشاری
•  زخم های ناشی از سوختگی درجه 1 و 2
•  زخم های دیابتی
•  زخم های تروماتیک و جراحی
•  پارگی سطحی، خراش
•  تاول و سوختگی

موارد منع مصرف:
حساسیت به عسل نیش زنبور

پانسمان آلژینات کلسیم مکسورب

یک پانسمان 100% آلژینات میباشد,دارای قدرت جذب بالا ترشحات, قابلیت تبدیل شدن به ژل, قابلیت جذب عمودی ترشحات, به راحتی از روی زخم های تونلی برداشته میشود. در هنگام اشباع شدن انسجام و یکپارچگی خود را حفظ میکند و بقایا در سطح زخم به جا نمی گذارد.

یک پانسمان 100% آلژینات میباشد,دارای قدرت جذب بالا ترشحات, قابلیت  تبدیل شدن به ژل, قابلیت جذب عمودی ترشحات, به راحتی از روی زخم های تونلی برداشته میشود. در هنگام اشباع شدن انسجام و یکپارچگی خود را حفظ میکند و بقایا در سطح زخم به جا نمی گذارد.

موارد استفاده:


•  زخم های فشاری (بستر)
•  Partial- and Full- thickness wounds
•  زخم های عروقی ( شریانی و وریدی)
•  زخم های دیابتی
•  زخم های جراحی
Donor site
•  خراش و پارگی
•  زخم های ناشی از سوختگی درجه 1 و 2

هیدروژل نقره آنتی باکتریال سیلواسورب

هیدروژل نقره آنتی باکتریال سیلواسورب مدیریت کاهش باکتری، حاوی یون نقره، دارای قابلیت حفاظت ضد میکروبیال مداوم، دارای نقره بدون رنگ، برای استفاده بیمار بسیار سبک میباشد. قابلیت مدیریت پیشرفته میزان ترشحات، مدت زمان استفاده بیشتر.

مدیریت کاهش باکتری، حاوی یون نقره، دارای قابلیت حفاظت ضد میکروبیال مداوم، دارای نقره بدون رنگ، برای استفاده بیمار بسیار سبک میباشد. قابلیت مدیریت پیشرفته میزان ترشحات، مدت زمان استفاده بیشتر.

موارد استفاده:

·زخم های فشاری ·Partial- and Full- thickness wounds ·زخم های جراحی ·زخم های پا ·زخم های دیابتی پا ·سایت های دهنده و گیرنده پیوند ·خراش و پارگی ·زخم های ناشی از سوختگی درجه 1 و 2

پانسمان تراهانی شیت

پانسمان تراهانی شیت مدلاین از گرد و نکتار گیاه Leptospermum scoparium در نیوزیلاند حاصل شده و دارای 100% عسل مانوکا می باشد. این پانسمان باایجاد یک محیط مرطوب به دبریدمان زخم کمک کرده و به دلیل اسیدیته خود بوی بد زخم را کاهش می دهد.

عسل مانوکا از گرد و نکتار گیاه Leptospermum scoparium در نیوزیلاند حاصل شده است ودارای 100% عسل مانوکا می باشد.
به علت اسملاریته بالا (87%قند)، به ترویج دبریدمان اتولایتیک کمک کرده و یک محیط مرطوب برای درمان زخم به وجود آورده و به علت PHپایین به سرعت بوی زخم را کاهش میدهد.

موارد استفاده:
•  Partial and Full thickness wounds
•  زخم های عروقی (شریانی و وریدی)
•  زخم های فشاری
•  زخم های ناشی از سوختگی درجه 1 و 2
•  زخم های دیابتی
•  زخم های تروماتیک و جراحی
•  پارگی سطحی، خراش
•  تاول و سوختگی

موارد منع مصرف:
حساسیت به نیش زنبور عسل

ژل عسل تراهانی اچ دی

ژل عسل تراهانی اچ دی مدلاین | Therahoney HD با استفاده از عسل مانوکا تولید شده، به دبریدمان زخم کمک کرده، رطوبت مورد نیاز برای ترمیم زخم را فراهم و بوی بد زخم را به سرعت از بین می برد. این ژل عسل بر روی انواع زخم ها قابل استفاده است.

عسل مانوکا از گرد و نکتار گیاه Leptospermum scoparium در نیوزیلاند حاصل شده است و دارای 100%عسل مانوکا می باشد.


به علت اسملاریته بالا (87%قند)، به ترویج دبریدمان اتولایتیک کمک کرده و یک محیط مرطوب برای درمان زخم به وجود آورده و به علت PH پایین به سرعت بوی زخم را کاهش میدهد.

موارد استفاده:
•  Partial and Full thickness wounds
•  زخم های عروقی (شریانی و وریدی)
•  زخم های فشاری
•  زخم های ناشی از سوختگی درجه 1 و 2
•  زخم های دیابتی
•  زخم های تروماتیک و جراحی
•  پارگی سطحی، خراش
•  تاول و سوختگی

موارد منع مصرف:
حساسیت به نیش زنبور عسل

پانسمان ها و محصولات هارتمن

پانسمان فوق جاذب زتوویت ای

پانسمان فوق جاذب زتوویت ای هارتمن، چند لایه بوده و قدرت جذب بسیار بالایی دارد. به همین دلیل از این پانسمان برای زخم هایی با ترشحات متوسط تا زیاد استفاده می شود.

این پانسمان جهت زخم های بسیار پر ترشح کاربرد دارد.

موارد مصرف:

ایده آل جهت کلیه زخم های دارای ترشح بسیار زیاد

مزایا:

    فوق جاذب ترین پانسمان در بین پانسمان های مدرن

    کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت

    تعویض پانسمان بسته به نوع زخم، 4 تا 7 روز دیگر

نکته:

·پانسمان غیر قابل برش می باشد. ·در زمان استفاده، قسمت سفید رنگ روی زخم و قسمت سبز رنگ بیرون قرار می گیرد. ·پانسمان بدون چسب بوده و با یک چسب حصیری Omnifix یا باند روی زخم ثابت می شود.

پانسمان آترومن

پانسمان نچسب استریل آترومن هارتمن متشکل از یک شبکه پلی آمید آب گریز می باشد که آغشته به چربی های خنثی از جنس تری گلیسیرید گیاهی بوده و به زخم نچسبیده و امکان تنفس پوستی زخم را فراهم می کند. ·اشباع شده با تری گلیسیرید که باعث کمتر شدن باقی مانده ی زخم و با کمک پانسمان و گاز آغشته به پارافین سنتی ·مناسب برای مدیریت سوختگی های جزئی، آب جوش ها و خراش ها ·در زخم یک لایه محافظ مرطوب جهت تماس با زخم فراهم می کند ·مقرون به صرفه

آترومن از پلی استرآب گریز و توری شکل، که آغشته به چربی های گیاهی می باشد، ساخته شده است. این پانسمان فاقد پارافین، وازلین و مشتقات نفت می باشدو با پوست بسیار سازگار است.

این محصول سطحی نرم با منافذ کوچک ( در حدود یک میلی متر) دارد که به سطح زخم نمی چسبد و مانع از خشک شدن زخم می شود. آترومن نسبت به هوا و بخار آب تراوایی دارد. آترومن با حمایت از لبه های زخم مانع از عوارضی چون لیچ افتادگی، تحریک و التهاب لبه های زخم شده و از چسبندگی لبه های پوست جلوگیری کرده و از ایجاد کنتراکچر و بدشکلی پیشگیری می نماید. شبکه پلی استری آترومن در مقایسه با گازهایی سنتی، هیچ گونه پرز و الیافی در زخم باقی نمی گذارد.

موارد مصرف:

·انواع زخم ها در فاز پایانی التیام

مزایا:

·سهولت کاربرد ·ویژگی جذب نسبی ترشحات و محافظت از پوست ·عدم چسبندگی به زخم ·قابلیت تنفس پوستی ·شکل پذیری عالی با ناهمواری های سطح بدن و چسبندگی عالی

پانسمان آترومن نقره

پانسمان نچسب استریل آترومن نقره هارتمن، پانسمان نچسب و متشکل از نقره و مواد ضد باکتریایی است که در درمان زخم های آتروماتیک استفاده می شود.

ترکیبات :

قسمت پارچه ای از فیبرهای پلی آمید آغشته به نقره تشکیل شده است.
مملوء از لیپیدهای خنثی و تری گلیسیرید
قسمت پارچه ای پانسمان که نرم و باریک است، کاملا در تماس با زخم قرار دارد، در نتیجه، پانسمان بدون هیچ گونه دردی تعویض می شود. باکتری های موجود در سطح پانسمان، توسط یون های نقره ای که در محیط مرطوب ایجاد می شوند، از بین خواهند رفت. این پانسمان، زخم را در برابر باکتری های گرم منفی (پنومونی) و باکتری های گرم مثبت (استافیلوکک اورئوس) محافظت می کند.
این پانسمان فاقد موادی مانند پارافین است و به هنگام تعویض پانسمان، هیچ گونه مواد زائد و اضافی بر روی زخم و لبه های آن  باقی نمی ماند.

نشانه ها :

این پانسمان در درمان زخم های حاد و مزمن، و همچنین در درمان زخم فشار منفی نیز استفاده می شود.
پانسمان آترومن نقره، به عنوان یک پانسمان تکمیلی در درمان زخم های عفونی و یا زخم های آلوده به باکتری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

دستورالعمل استفاده :

پانسمان را به همراه کاور از بسته بندی خارج کنید و در صورت لزوم، پانسمان را به اندازه زخم برش دهید. پانسمان بایستی به اندازه زخم باشد، نه کوچکتر از پانسمان ثانویه (مانند پانسمان زخم جاذب). قسمت آزاد را بر روی زخم قرار دهید و قسمت کاور را جدا کنید، با استفاده از یک دستکش و قیچی استریل، پانسمان را از کاور جدا کرده و آن را بر روی زخم قرار دهید.
با قرار دادن پانسمان محافظ و ثانویه بر روی پانسمان آترومن نقره، ترشحات زخم جذب خواهد شد. در زخم های عمقی، مطمئن شوید که پانسمان، به طور مستقیم و بدون چین خوردگی، بر روی پانسمان زخم جاذب قرار گرفته است. در مواردی که میزان ترشح بالا است، توصیه می شود پانسمان را با یک قیچی کوچک استریل برش دهید تا از تجمع ترشح جلوگیری شود.
لطفا، قبل از استفاده، دستورالعمل های مربوط به درمان فشار منفی را مطالعه کنید. این پانسمان به مدت 7 روز قابل استفاده می باشد. و در صورت تشخیص پزشک، پانسمان جدیدی جایگزین خواهد شد

موارد منع مصرف :

در صورت بروز حساسیت به پانسمان و یا مواد تشکیل دهنده آن، از پانسمان استفاده نشود.

موارد احتیاط :

قبل از درمان زخم های عفونی، شرایط زخم و همچنین علت ایجاد زخم بایستی بررسی شود. توجه داشته باشید که درمان با این پانسمان، جایگزین درمان دارویی با آنتی بیوتیک نخواهد بود.
این پانسمان نباید به همراه محصولات روغنی و پمادهایی که حاوی پارافین هستند، استفاده شود.

شرایط نگهداری :

پانسمان در محیط خشک، به صورت افقی و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
این محصول کاملا استریل است، مگر اینکه بسته بندی آسیب ببیند.
پانسمان نباید مجدد استریل شود.

این پانسمان متشکل از یک شبکه پلی آمید آب گریز و نقره اندود می باشد، که آغشته به چربی های خنثی از جنس تری گلیسیرید گیاهی می باشد.

موارد مصرف :

مناسب جهت استفاده در محل دهنده و گیرنده پیوند پوست
ایده آل جهت زخم های سوختگی ، خراشیدگی و لهیدگی
پیشگیری از بروز عفونت در زخم های در معرض خطر
مناسب برای کنترل عفونت های موضعی
مناسب جهت انگشت های زخم پای دیابتی

مناسب جهت اطراف پین های ارتوپدی

مزایا :

ممانعت از خیس خوردگی پوست و حاشیه آن
نرم و شکل پذیر برای تطبیق با بستر زخم
جلوگیری از رشد بافت گرانوله در بین منافذ پانسمان
امکان استفاده تا هفت روز بدون تعویض آن
قابل برش به اندازه دلخواه

پانسمان آلژینات سوربالگون

اساسا برای درمان زخم های خارجی از هر نوع، به ویژه برای درمان خونریزی و ترشح زخم مناسب است.

برای زخم های عمیق و فیستول Sorbalgon T در دسترس است.

موارد مصرف: 

ایده آل جهت انواع زخم حفره ای و سطحی با ترشح متوسط تا زیاد
تسریع در ایجاد بافت گرانوله از طریق ایجاد دطوبت بهینه

مزایا: 

قدرت جذب بالای ترشحات و اگزودای زخم را دارد
در هنگام اشباع شدن، انسجام و یکپارچگی خود را حفظ می کند
بقایا در سطح زخم به جا نمی گذارد
با ایجاد محیط مرطوب بهنیه در سطح زخم به افزایش سرعت ترمیم زخم کمک می کند

پانسمان جراحی پددار کاسموپور

پانسمان جراحی پددار کاسموپور هارتمن 50 عددی پد دار جراحی Cosmopor هارتمن ,  سهولت کاربرد,  قدرت جذب خوب و حمایت زخم از ضربه ها, عدم چسبندگی به زخم, امکان تهویه پوست,  چسبندگی مناسب و تطبیق پذیری با سطوح ناهموار بدن از بهترین پانسمان های ثانویه

این محصول پانسمان های 5×7.2 با بسته های 50 تایی و مابقی اندازه های پانسمان ها بسته های 25 تایی می باشد.

یک پانسمان پددار استریل خودچسب که پس از اعمال جراحی بکار می رود. لایه ی چسبدار آن متشکل از الیاف غیربافته است که برای بیمار بسیار راحت و تحمل پذیر می باشد. چسب آن فاقد لاتکس بوده و از مواد ضد حساسیت که با پوست سازگاری دارند، ساخته شده است.

پد آن دارای قدرت جذب عالی بوده و بسیار نرم است و با لایه ای غیرچسبنده پوشیده شده است که از چسبیدن آن به زخم جلوگیری می کند.

موارد مصرف:

در جراحی عمومی شامل عمل قلب باز، لاپاراسکوپی، سزارین، کلو سیتکتومی و…

 سوختگی ها، تاول ها و  خراشیدگی های کوچک

مزایا:

 سهولت کاربرد

 قدرت جذب خوب و حمایت زخم از ضربه ها

عدم چسبندگی به زخم

امکان تهویه پوست

چسبندگی مناسب و تطبیق پذیری با سطوح ناهموار بدن

پانسمان جراحی پد دار ضد آب Hydrofilm Plus

پانسمان جراحی پد دار ضد آب هیدروفیلم پلاس Hydrofilm Plus هارتمن استریل، ضد حساسیت، خود چسب و نسبت به آب، هوا و رطوبت نفوذ پذیر بوده اما مانع ورود باکتری به زخم می شود. پانسمان هیدروفیلم پلاس به دلیل شفافیت امکان بررسی زخم را ایجاد می کند.

پانسمان جراحی پانسمان جراحی پد دار ضد آب Hydrofilm Plus هارتمن دارای یک لایه چسبنده نیمه تراوا و ضد آب بوده و از جنس پلی اورتان ساخته شده است. هیدروفیلم پلاس دارای یک پد نرم با قدرت جذب بالای ترشحات بوده و از ورود باکتری ها ممانعت می کند. پانسمان هیدروفیلم پلاس هارتمن استریل، ضد حساسیت و خود چسب بوده و به سطح زخم نمی چسبد. شفاف بودن این پانسمان، امکان بررسی وضعیت زخم و میزان ترشحات را فراهم می کند.

مزایای پانسمان هیدروفیلم پلاس هارتمن :

.1استحکام .2ضد حساسیت و سازگار با پوست .3نرم و راحت .4نفوذ پذیری بالا به هوا، آب و رطوبت .5دارای چسب ضد حساسیت

پانسمان شفاف هیدروفیلم

پانسمان شفاف هیدروفیلم هارتمن با کاهش نیروهای سایشی بین پوست بیمار و ملحفه، سبب پیشگیری از ایجاد زخم بستر می گردد. علاوه بر این برای محافظت از پوست زیر استومی و کاتترها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

این پانسمان با کاهش نیروهای سایشی بین پوست بیمار و ملحفه، سبب پیشگیری از زخم بستر می گردد.

موارد مصرف:

ایده آل جهت پیشگیری از ایجاد زخم بستر

ایده آل جهت ثابت کردن انواع کاتترها

محافظت از پوست زیر استومی

مناسب برای سوچورهای جلدی بدون ترشح

مزایا:

 ضد آب بودن و امکان استحمام برای بیمار

خاصیت نفوذ ناپذیری به آب و باکتری

قابلیت تنفس پوستی

کاهش نیروی سایشی

ژل هیدروزورب

ژل هیدروزورب هارتمن نوعی پانسمان زخم از گروه هیدروژل ها می باشد. این پانسمان حاوی گلیسرین بوده و با ایجاد محیط مرطوب، برای دبریدمان بافت نکروزه زخم ها کاربرد داشته و هیچ آسیبی به بافت گرانوله نمی زند.

این پانسمان از گروه هیدروژل ها و حاوی گلیسرین بوده و جهت دبریدمان زخم های نکروتیک کاربرد دارد.

موارد مصرف:

·تسریع کننده دبریدمان اتولیتیک بافت نکروز بدون آسیب به بافت گرانوله ·از پانسمان های فوم، هیدروفیلم و هیدروکل می شود به عنوان پانسمان ثانویه روی ژل استفاده کرد.

مزایا:

·استفاده آسان و مقرون به صرفه بودن. ·دوز موثر و مطمئن به خاطر درجه بندی سرنگی شکل. ·به دلیل وجود گلیسرین از خیس خوردگی اطراف زخم جلوگیری می کند.

نکته:

·قابل استفاده با پانسمان های HydroTac ,Hydrofilm و Hydrocoll ·این پانسمان در افراد دیابتی با Hydrotac قابل استفاده است.

پانسمان مرطوب 72 ساعته (تندروت) هیدروکلین پلاس

پانسمان مرطوب 72 ساعته تندروت هیدروکلین پلاس هارتمن روی زخم حفره ای جهت تحریک ایجاد بافت گرانوله جهت تمام زخم های مزمن (فشاری، زخم پای دیابتی و عروقی) زخم های عفونی و غیرعفونی و زخم های دارای ترشح قرار میگیرد.

کاربردهای پانسمان هیدروکلین پلاس (تندروت) هارتمن ·زخم های دارای ترشح ·زخم های عفونی و غیرعفونی ·مناسب جهت پاکسازی بستر زخم از بافت اسلاف ·روی زخم حفره ای جهت تحریک ایجاد بافت گرانوله ·زخم قبل از گرافت زخم های استخوان و تاندون اکسپوز. ·برای تمام زخم های مزمن (فشاری، زخم پای دیابتی و عروقی) ·قابل استفاده در زخم های سطحی و حفره ای جهت آماده سازی بستر

مزایا :

· تعویض پانسمان 72 ساعت دیگر · قدرت جذب خوب حتی تحت فشار · وجود ماده آنتی سپتیک (پلی هگزا متیل بیاگونید PHMB) دبریدمان، پاکسازی و شستشو دهنده سریع زخمپانسمان با اثربخشی ویژه برروی تاندون و استخوان

ویژگی ها:

·رینگر این پانسمان فعال می باشد و به محض بکاربردن در بستر زخم به شستشوی زخم می پردازد. ·به هنگام استفاده از این پانسمان باید قسمت سفید آن در تماس با سطح زخم و نوار سبز آن به طرف بیرون باشد. ·این پانسمان غیر قابل برش بوده و با یک پانسمان ثانویه مانند چسب حصیری OmniFix و یا باند بر روی زخم ثابت می شود.

پانسمان هیدروکلوئید هیدروکل

پانسمان هیدروکل Hydrocoll هارتمن به منظور درمان زخم های با ترشح کم تا متوسط به کار می رود. قابلیت کاربرد به تنهایی در زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط را داشته و برای زخم های گرانوله با ترشح کم ایده آل می باشد.

این پانسمان به منظور درمان زخم های با ترشح کم تا متوسط به کار می رود.

موارد مصرف:

قابلیت کاربرد به تنهایی در زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط

ایده آل جهت زخم های گرانوله با ترشح کم

ایده آل جهت سوختگی های درجه دو سطحی

مزایا:

قابل برش به اندازه دلخواه

تعویض پانسمان 3 تا 4 روز دیگر

موارد منع مصرف:

* استفاده از این پانسمان در زخم های عفونی ممنوع می باشد.

Hydrocoll III sterile

نکته :
عدم استفاده در زخم های عفونی
به عنوان پانسمان  ثانویه بروی HydrosorbGel,Sorbalgon استفاده می شود.
هنگام استفاده با مالش دادن سطح پانسمان قدرت چسبندگی آن ایده آل می گردد.
هنگام اشباع شدن ، ژل شیری رنگی زیر پانسمان تشکیل می شود که زمان تعویض پانسمان را نشان می دهد.
هنگام برداشتن از روی زخم بقایایی در سطح زخم بروی جای نمی گذارد
بسته به میزان ترشح تعویض پانسمان بین 3 تا 4 روز می باشد.

پانسمان چسبدار هیدروتک کامفورت

پانسمان فوم پیشرفته چسبدار هیدروتک کامفورت هارتمن این پانسمان نسل جدیدی از پانسمان های فوم می باشد که آغشته به هیدروژل بوده و قابل استفاده در زخم های با ترشح کم تا متوسط است.

این پانسمان نسل جدیدی از پانسمان های فوم می باشد که آغشته به هیدروژل بوده و قابل استفاده در زخم های با ترشح کم تا متوسط است.

موارد مصرف: 

ایده آل جهت انواع زخم های مزمن

ایده آل جهت زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب)

ایده آل جهت زخم های محل دهنده و گیرنده پیوند پوست

ایده آل جهت زخم های سوختگی درجه 2 سطحی و عمقی

قابلیت استفاده به تنهایی جهت زخم های گرانوله و اپیتلیزه

قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman

مزایا:

آغشته به یک لایه مشبک از هیدروژل جهت ممانعت از خشک شدن بستر زخم

نوع چسبدار آن ضد آب بوده و چسب آن از جنس پلی آکریلات می باشد.

کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت پانسمان

تعویض حداکثر تا یک هفته بعد با توجه به میزان اگزودا

توجه:

* نوع بدون چسب آن قابل برش به اندازه دلخواه بوده و با چسب حصیری Omnifix یا باند روی زخم ثابت می شود.

پانسمان فوم هیدروتک

پانسمان فوم پیشرفته هیدروتک هارتمن نسل جدیدی از پانسمان های فوم است که آغشته به هیدروژل بوده و برای پانسمان و کمک به درمان زخم هایی با ترشح کم تا متوسط قابل استفاده می باشند.

این پانسمان نسل جدیدی از پانسمان های فوم می باشد که آغشته به هیدروژل بوده و قابل استفاده در زخم های با ترشح کم تا متوسط است.

موارد مصرف:

·ایده آل جهت انواع زخم های مزمن ·ایده آل جهت زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب) ·ایده آل جهت زخم های محل دهنده و گیرنده پیوند پوست ·ایده آل جهت زخم های سوختگی درجه 2 سطحی و عمقی ·قابلیت استفاده به تنهایی جهت زخم های گرانوله و اپیتلیزه ·قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman

مزایا:

·تعویض حداکثر تا یک هفته بعد با توجه به میزان اگزودا ·کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت پانسمان ·نوع چسبدار آن ضد آب بوده و چسب آن از جنس پلی آکریلات می باشد ·آغشته به یک لایه مشبک از هیدروژل جهت ممانعت از خشک شدن بستر زخم

توجه:

* نوع بدون چسب آن قابل برش به اندازه دلخواه بوده و با چسب حصیری Omnifix یا باند روی زخم ثابت می شود.

پانسمان فوم تراکئوستومی پرمافوم

پانسمان فوم تراکئوستومی پرمافوم هارتمن در تمامی زخم ها با ترشح متوسط تا زیاد ایده آل جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب) قابل استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد

PermaFoam، پانسمان فوم پلی اورتان، تراوا به گاز، ضد آب و مقاوم به میکروب می باشد.

روکش PermaFoam، نیز مشخصات گفته شده و هم چنین لبه چسبنده آغشته به پلی آکریلات را دارد.

حفره PermaFoam پانسمان فوم پلی اورتان بدون لایه خارجی است، به همین دلیل، از هر دو طرف قابل استفاده می باشد.

پانسمان PermaFoam، با جذب ترشح، محیط مرطوبی را برای زخم فراهم می کند و موجب تسریع روند بهبودی زخم نیز می شود.

روکش PermaFoam به دلیل داشتن لبه های چسبنده، به مواد اضافی جهت تامین ایمنی بیشتر پانسمان نیاز دارد. این پانسمان به گونه ای طراحی شده که مانع از چسبندگی به زخم می شود. پانسمان بی هیچ دردی قابل تعویض می باشد

دستورالعمل :

در صورت لزوم، قبل از پانسمان، زخم را کاملا تمیز کنید. بسته به اندازه زخم، نوع پانسمان (روکش PermaFoam، فرو رفته و یا …) را انتخاب کنید، در نتیجه، پانسمان بر روی یک تا دو سانتی متر از زخم قرار می گیرد. در زخم هایی که اندازه بزرگ تری دارند، پانسمان باید فراتر از لبه های زخم را نیز بپوشاند. پانسمان را به اندازه مورد نیاز ببرید.

 پانسمان PermaFoam : پانسمان PermaFoam را از سمت سفید رنگ بر روی زخم قرار دهید، به گونه ای که قسمت قهوه ای رنگ به سمت بیرون باشد.

روکش PermaFoam، فرو رفته وساکرال : نوار محافظ را بردارید، قسمت سفید رنگ پد فوم را بر روی زخم قرار داده، و لبه های چسبنده را نیز فشار دهید.

جهت تسهیل تعویض پانسمان، میزان استحکام با استفاده از سرم نرمال سالین، کم می شود. در زخم های ساده، این پانسمان تا چند روز و بسته به میزان ترشح و شرایط پانسمان، قابل استفاده می باشد.

تعویض پانسمان در صورت تشخیص متخصص بالینی و یا وجود ترشح در لبه ها، صورت می گیرد.

موارد منع مصرف:

در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده پانسمان، و یا عفونت های قارچی، نباید از پانسمان استفاده شود.

موارد احتیاط :

قبل از  دمان زخم ارزیابی بالینی و پزشکی شرایط زخم و علت عدم بهبودی، باید بررسی گردد. این پانسمان جایگزین درمان های معمولی در چنین حالتی نیست.

در صورت عفونی شدن زخم و یا مناطقی که در نزدیکی استخوان و با تاندون قرار دارند، پانسمان PermaFoamحتما باید تحت نظارت متخصص استفاده شود.

در زخم های عمیق، سوختگی های درجه دو و سه، این پانسمان باید با توجه به بررسی برش بافت های نکروزه و درمان جراحی مورد استفاده قرار بگیرد.

پانسمان PermaFoam را همزمان با اکسیدان ها مانند محلول های اکسی کلراید و یا پراکسید هیدروژن استفاده نکنید، زیرا باعث آسیب فوم می شود.

پانسمان را در محیط خشک نگه داری کنید. محتویات کاملا استریل هستند، مگر اینکه بسته بندی آسیب ببیند. پانسمان رامجدد استریل نکنید و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

موارد مصرف :

    در تمامی زخم ها با ترشح متوسط تا زیاد

    ایده آل جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب)

    قابل استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد

    قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman

مزایا :

کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت به جهت جذب بسیار خوب

توجه :

* استفاده از چسب حصیری Omnifix یا باند جهت ثابت کردن پانسمان بر روی زخم

* نوع بدون چسب قابل برش به اندازه دلخواه می باشد.

چسب ضد حساسیت امنی پور

چسب ضد حساسیت امنی پور هارتمن با قابلیت انتقال هوا و رطوبت دارای کمترین میزان حساسیت ،سازگار با پوست های ظریف و حساس و همینطور چسبندگی مناسب و مقاوم و بدون هیچ گونه آسیب وارد کردن به پوست پس از جدا نمودن می باشد .

چسب ضد حساسیت Omnipor هارتمن با قابلیت انتقال هوا و رطوبت دارای کمترین میزان حساسیت ،سازگار با پوست های ظریف و حساس و همینطور چسبندگی مناسب و مقاوم و بدون هیچ گونه آسیب وارد کردن به پوست پس از جدا نمودن می باشد .

چسب ضد حساسیت همچنین امکان تفس پوست (Microporous paper) را نیز برای بیمار فراهم می کند .

این چسب ها برای بیمار امکان  برش سهل و آسان با دست و برگرداندن راحت چسب به عقب را نیز فراهم آورده اند .

قابلیت بهترین چسبندگی بر روی هر بخشی از بدن حتی در معرض رطوبت و حمام کردن را دارند .

چسب ضد حساسیت Omnipor هارتمن دارای پلیمر سازگار زیستی بدون اثرات خارش و التهاب ( Special bio-compatible acrylic polymer )می باشد .

این محصول برای محافظت هرچه بیشتر از زخم و نگهداری پانسمان می باشد.

خطر واکنش های آلرژیک را  برای بیمار کاهش می دهد.

چسب ابریشمی ضد حساسیت امنی سیلک

چسب ابریشمی ضد حساسیت امنی سیلک هارتمن Omnisilk دارای قدرت نسبتا بالا و چسبندگی اولیه فوق العاده ای است. از جمله مزایای این چسب ضد رطوبت، ضد آب و ضد تعریق بودن آن می باشد و مقاومت بالایی در مقابل آسیب و فرسودگی دارد.

مزایا چسب ابریشمی ضد حساسیت امنی سیلک Omnisilk:

– دارای قدرت نسبتا بالا

– دارای چسبندگی اولیه فوق العاده

– چسبندگی ضد آب و ضد تعریق

گاز پارافینه استریل Grassolind

گاز پارافینه استریل Grassolind هارتمن یک پانسمان غیر دارویی و دارای مقدار زیادی از ترکیب چند پماد است که با حجم زیاد ترشحات زخم نیز از بین نمی رود. الیاف این گاز پارافینه هوا و ترشحات زخم را از خود عبور می دهند و به راحتی می توانید آن را برش دهید.

پانسمان پماد غیر دارویی که ساخته شده از پارچه های بافت باز که هوا و ترشات زخم را عبور می دهد.

مقدار زیادی از پماد در این پانسمان وجود دارد که با حجم زیاد ترشحات زخم از بین نمی رود.

به راحتی میتوانید آن را برش دهید.

به صورت بلند مدت میتوانید از ان استفده کنید بدون آنکه به آن حساسیت نشان دهید.

از جمله مواد تشکیل دهنده پماد موجود در پانسمان می شود به: وازلین سفید، استرهای اسید کربنات گلیسرید متشکل از دو زنجیره اسید چرب، دیکربنات و موم مصنوعی.

چسب حصیری امنی فیکس الاستیک

چسب حصیری امنی فیکس الاستیک هارتمن به دلیل انعطاف پذیری بسیار بالا جهت ثابت کردن پانسمان های بدون چسب روی زخم و همچنین فیکس کردن انواع کاتترها و درن ها کاربرد داشته و تبادلات گازی را به خوبی انجام می دهد.

جهت ثابت کردن پانسمان های بدون چسب روی زخم و همچنین فیکس کردن انواع کاتترها و … کاربرد دارد.

موارد مصرف:

·ثابت نگه داشتن کاتترها و درنها ·مناسب برای پوشش پانسمان های بدون چسب در انواع زخم های بستر، دیابتی و عروقی به دلیل انعطاف پذیری بالا

مزایا:

·قدرت چسبندگی بالا ·سازگار با پوست بدن ·خاصیت الاستیکی دارد. ·به علت بافت حصیری آن تبادلات گازی به راحتی انجام می شود.


پانسمان شفاف رولی هیدروفیلم

پانسمان شفاف رولی هیدروفیلم هارتمن این پانسمان با یک غشا ی ضد آب شفاف و یک غشا ی چسب ضد حساسیت ساخته شده است. می توان آن را کشید و به لطف کاغذ پشتی آن که اندازه گذاری شده است به راحتی برش داد، بدون نیاز به خیساندن.

این پانسمان با یک غشا ی ضد آب شفاف و یک غشا ی چسب ضد حساسیت ساخته شده است.
می توان آن را کشید و به لطف کاغذ پشتی آن که اندازه گذاری شده است به راحتی برش داد.
بدون نیاز به خیساندن
با چسبندی محکم
می توان بدون دردسر و بدون باقی ماندن هر گونه اثری آن را از زخم و محل چسباندن جدا کرد.

 
پانسمان مرطوب 24 ساعته (تندروت) هیدروکلین

پانسمان مرطوب 24 ساعته (تندروت) هیدروکلین هارتمن دارای اثرات آنتی باکتریال بوده و برای زخم های سطحی و حفره ای قابل استفاده است و موجب دبریدمان زخم عفونی می گردد. پانسمان تندروت حفره ای برای زخم های باز و حتی روی استخوان قابل استفاده است.

کاربرد پانسمان تندر وت پلاس هارتمن: ·روی زخم حفره ای جهت تحریک ایجاد بافت گرانوله ·جهت تمام زخم های مزمن ( فشاری، زخم پای دیابتی و عروقی) ·زخم های عفونی و غیرعفونی و زخم های دارای ترشح ·مناسب جهت پاکسازی بستر زخم از بافت اسلاف ·قابل استفاده در زخم های سطحی و حفره ای ·جهت آماده سازی بستر زخم قبل از گرافت ·زخم های استخوان و تاندون اکسپوز 

موارد مصرف:

تسهیل دبریدمان بافت نکروز

 مناسب جهت پاکسازی بستر زخم از بافت اسلاف

ایده آل بر روی استخوان و تاندون در زخم های باز

ایده آل جهت زخم های عفونی

ایده آل جهت آماده سازی بستر زخم قبل از گرافت

ایده آل جهت استفاده در انواع زخم های حاد و مزمن

ایده آل جهت پیشگیری از عفونت در زخم های در معرض خطر

مزایا:
کمک به دبریدمان و پاکسازی بستر زخم

قابل استفاده در زیر بانداژ فشاری

دارای اثرات آنتی باکتریال

پانسمان هیدروتول

پانسمان نچسب هیدروتول هارتمن پانسمان هیدرواکتیو Hydrotul هارتمن آغشته به پماد تری گلیسیرید بوده و به دلیل بافت لانه زنبوری خود نسبت به هوا و بخار آب نفوذپذیر بوده و ترشحات زخم را به پانسمان ثانویه انتقال می دهد.

پانسمان Hydrotul مناسب انواع زخم ها

این پانسمان، یک پانسمان اولیه غیر انسدادی، آغشته به پماد غیر داروئی تری گلیسرید، که شامل کربوکسی متیل سلولز (CMC) است.

وقتی پانسمان در تماس با ترشحات زخم باشد، ذرات CMC را به مایع زخمی به صورت یک ژل و در سطح زخم پخش میکند.

قابل استفاده تا 7 روز

مطابق با سطح زخم است و می توان به اندازه مورد نظر آن را برش داد و یا بر روی سطح زخم و اطراف آن همپوشانی کرد.

پانسمان Hydroactive نسبت به هوا و بخار آب نفوذپذیر است.

بافت لانه زنبوری اجازه می دهد تا ترشحات را از خود عبور داده و به پانسمان ثانویه منتقل کند. این امر باعث کاهش خطر ابتلا به مرطوب ماندن زخم و اطراف زخم آن میشود.

پانسمان فوم  پرمافوم

پانسمان فوم پرمافوم برای زخم های با ترشح متوسط وزیاد کنترل ترشح زخم دیابتی قابل استفاده به عنوان پانسمان ثانویه رویSorbalgonو Ag Atraumanقابل برش به اندازه دلخواه می باشد.کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت به جهت جذب بسیار خوب

·در تمامی زخم ها با ترشح متوسط تا زیاد ·مناسب جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب) ·قابلیت استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد ·قابل استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman ·قابل برش به اندازه دلخواه می باشد. ·کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت به جهت جذب بسیار خوب

توجه:

·  استفاده از چسب حصیری Omnifix یا باند جهت ثابت کردن پانسمان بر روی زخم

پانسمان فوم چسبدار پرمافوم کامفورت

در تمامی زخم ها با ترشح متوسط تا زیاد ایده آل جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب)قابل استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman کاهش خطر خیس ·ایده آل جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی ·قابل استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد ·قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman ·کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت به جهت جذب بسیار خوب

توجه:

·  استفاده از چسب حصیری Omnifix یا باند جهت ثابت کردن پانسمان بر روی زخم ·  نوع بدون چسب قابل برش به اندازه دلخواه می باشد.

توجه:

·  استفاده از چسب حصیری Omnifix یا باند جهت ثابت کردن پانسمان بر روی زخم ·  نوع بدون چسب قابل برش به اندازه دلخواه می باشد.

پانسمان آلژینات پرکننده سوربالگون

پانسمان آلژینات پرکننده سوربالگون هارتمن از بهترین الژیناتها برای درمان زخم ایده آل جهت زخم حفره ای، گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد در فروشگاه تجهیزات پزشکی بازار طب

این پانسمان از گروه آلژینات کلسیم بوده وجهت کنترل ترشحات در زخم های سطحی و عمقی در مرحله گرانوله کاربرد دارد.

موارد مصرف:

    تسریع در ایجاد بافت گرانوله

    ایده آل جهت زخم حفره ای، گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد

    امکان استفاده در زخم های سطحی با ترشح متوسط تا زیاد

    ایده آل جهت زخم دهنده پیوند پوست به همراه Permafoam،Ag Atrauman

مزایا:

     قدرت جذب خوب ترشحات

    قابل برش به اندازه دلخواه

    در دو نوع حفره ای و مسطح

    ایجاد محیط بهینه مرطوب جهت مهاجرت سلول های گرانوله درزخم، که به بسته شدن آن کمک می کند.

توجه:

* نحوه استفاده این پانسمان در زخم های حفره ای و گرانوله به این شکل است که نباید کل حفره زخم را با این پانسمان پر کرد.

* زمان تعویض پانسمان وابسته به زمانی است که رشته های آلژینات کاملا به ژل تبدیل شود.

* قابل استفاده با پانسمان های ثانویه مانند: Permafoam ،HydroTac ،Hydrofilm

پانسمان هیدروژل چسبدار هیدروزورب کامفورت

پانسمان هیدروژل چسبدار هیدروزورب کامفورت هارتمن نوعی پانسمان ژل مسطح است که با ایجاد محیط مرطوب و جلوگیری از نفذ ارگانیسم های بیماری زا به بهبود زخم کمک می کند. این پانسمان برای زخم های عفونی و پر ترشح مناسب نمی باشد.

پانسمان و روکش Hydrosorb، پانسمان هیدروژل شفافی است که از پلیمرهای هیبریدی و پلی اورتان جاذب و گلیکول پروپیلن تشکیل شده است. قسمت پشتی پانسمان، از نوار پلی اورتان تشکیل شده که نسبت به گاز تراوا، و نسبت به مایعات و باکتری نفود ناپذیر می باشد.

پانسمان و روکش Hydrosorb محیط مرطوبی را برای زخم فراهم، و مقداری ترشح را به خود جذب می کند، و در نهایت موجب تسریع روند بهبودی زخم نیز می شود. این پانسمان و روکش، به زخم نمی چسبد و به همین خاطر، هنگام برداشتن، اثری بر روی پوست باقی نمی ماند. امکان بررسی زخم حتی بدون برداشتن پانسمان وجود دارد. بهتر است برای این کار، زخم مقداری خیس شود.


روکش Hydrosorb، دارای نوار هیپوآلرژیک (مناسب برای افرادی که دچار آلرژی و حساسیت هستند) می باشد، و نیازی به استفاده از سایر مواد در ایمنی بیشتر پانسمان نیست.

دستورالعمل استفاده :

ابتدا اندازه مناسبی از پانسمان و یا روکش را انتخاب کنید، به گونه ای که بر روی 1 تا 2 سانتی متر از حاشیه های زخم قرار بگیرد. ورق محافظ آبی رنگ را که به سمت زخم قرار می گیرند، جدا کنید، سپس پانسمان را بر روی زخم قرار داده و با استفاده از مواد اضافی و یا روکش Hydrosorb، آن را محافظت و از چسبندگی لبه ها نیز مطمئن شوید.
وسایل مورد نیاز جهت بررسی آسان روند بهبود زخم، در محصول قرار داده شده است. تاریخ و نام بیمار را بر روی وسایل یادداشت کنید. ورق را با دقت بچینید، ورق محافظ را از نوار چسبنده جدا کنید و آن را به زخم بزنید.
پانسمان/ روکش Hydrosorb تا 7 روز قابل استفاده می باشد و زمانی تعویض می شود که تاول به سطح زخم رسیده باشد. جهت تعویض و برداشتن پانسمان، روکش Hydrosorb را از یک سمت لبه باز کرده و با دقت و به آرامی بردارید.

نشانه ها :

Hydrosorbدر  درمان زخم هایی با ترشح کم و یا خشک، که در مرحله التیام و یا تبدیل به بافت هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد منع مصرف :

در صورت بروز حساسیت به مواد تشکیل دهنده، در زخم های عفونی و یا سوختگی های درجه 3 نباید از پانسمان و یا روکش Hydrosorb استفاده شود.

 عدم استفاده در زخم های عفونی و پر ترشح

موارد احتیاط :

قبل از درمان زخم، ارزیابی بالینی و پزشکی شرایط زخم و علت عدم بهبودی، باید بررسی گردد. این پانسمان جایگزین درمان های معمولی در چنین حالتی نیست.
پانسمان را در دمای زیر 40 درجه نگه داری کنید. محتویات کاملا استریل هستند، مگر اینکه بسته بندی آسیب ببیند. پانسمان رامجدد استریل نکنید و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

موارد مصرف :

 ایده آل جهت زخم های مزمن و حاد، گرانوله و اپیتلیزه با ترشح کم

ایده آل جهت جوش های آبله مرغان، زونا و بیماری ها پوستی

ایده آل جهت درمان تغییرات پوستی ناشی از کهیر، آفتاب سوختگی و رادیوتراپی

ایده آل جهت دبریدمان بافت اسلافی در سوختگی های درجه 2 سطحی

مزایا :

امکان بررسی وضعیت ظاهری زخم به دلیل شفاف بودن پانسمان

تعویض پانسمان 3 تا 7 روز دیگر

پانسمان هیدروکلین (تندروت پلاس)

پانسمان مرطوب 72 ساعته حفره ای (تندروت) هیدروکلین پلاس کاویتی هارتمن روی زخم حفره ای جهت تحریک ایجاد بافت گرانوله جهت تمام زخم های مزمن (فشاری، زخم پای دیابتی و عروقی) زخم های عفونی و غیرعفونی و زخم های دارای ترشح مناسب جهت پاکسازی بستر زخم از بافت اسلاف

قابل استفاده برای انواع:

·زخم حفره ای جهت تحریک ایجاد بافت گرانوله ·زخم های مزمن (فشاری، زخم پای دیابتی و عروقی) ·زخم های عفونی و غیرعفونی ·زخم های دارای ترشح مناسب جهت پاکسازی بستر زخم از بافت اسلاف ·زخم های سطحی و حفره ای جهت آماده سازی بستر زخم قبل از گرافت ·زخم های استخوان و تاندون اکسپوز

مزایای پانسمان هیدروکلین هارتمن :

·وجود ماده آنتی سپتیک (پلی هگزا متیل بیاگونید) (PHMB) ·دبریدمان، پاکسازی و شستشو دهنده سریع زخم ·پانسمان با اثربخشی ویژه برروی تاندون و استخوان ·قدرت جذب خوب حتی تحت فشار ·تعویض پانسمان 72 ساعت دیگر

ویژگی های پانسمان هیدروکلین هارتمن :

·رینگر این پانسمان فعال می باشد و به محض به کار بردن در بستر زخم به شستشوی زخم می پردازد. ·هنگام استفاده از این پانسمان باید قسمت سفید آن در تماس با سطح زخم و نوار سبز آن به طرف بیرون باشد.این پانسمان غیر قابل برش بوده و با یک پانسمان ثانویه مانند چسب حصیری Omnifix و یا باند بر روی زخم ثابت می شود

پانسمان هیدروکلوئید نازک هیدروکل

پانسمان هیدروکلوئید نازک هیدروکل هارتمن جهت پانسمان زخم های سطحی با ترشح کم و زخم هایی که در اثر ضربه ایجاد می شوند به کار می رود. این پانسمان نباید در زخم های عفونی استفاده شود.

این پانسمان جهت زخم های سطحی با ترشح کم و زخم هایی که در اثر ضربه ایجاد می شود به کار می رود.

موارد مصرف:

مناسب جهت انواع زخم های سوختگی درجه دو سطحی، سائیدگی ها و …

بعد از برداشتن خال یا زگیل جهت پیشگیری از اسکار، کلوئید

برای پیشگیری از زخم های فشاری

مناسب جهت انواع سوچورهای جراحی

مزایا:

امکان مشاهده و کنترل ترشحات از روی پانسمان

تعویض پانسمان 3 تا 7 روز دیگر

قابل برش به اندازه دلخواه

Hydrocoll III thin sterile

نکته:

عدم استفاده در زخم های عفونی
به عنوان پانسمان ثانویه بر روی Hydrosorb Gel استفاده می شود.
بسته به میزان ترشح تعویض پانسمان 3 تا 4 روز می باشد .
درهنگام استفاده از هیدروکل تین بهتر است پانسمان را کمی با دست مالش دهیم تا با گرم شدن چسب آن قدرت چسبندگی آن ایده آل گردد.

پانسمان هیدروکل

پانسمان جراحی هیدروکل هارتمن به منظور درمان زخم های با ترشح کم تا متوسط به کار می رود. این پانسمان برای زخم های سطحی مانند خراشیدگی، ساییدگی سطحی، زخم بستر درجه 2 و زخم سوختگی درجه 2 قابل استفاده است.

این پانسمان به منظور درمان زخم های با ترشح کم تا متوسط به کار می رود.

موارد مصرف:

قابلیت کاربرد به تنهایی در زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط

ایده آل جهت زخم های گرانوله با ترشح کم

ایده آل جهت سوختگی های درجه دو سطحی

مزایا:

قابل برش به اندازه دلخواه

تعویض پانسمان 3 تا 4 روز دیگر

موارد منع مصرف:

 استفاده از این پانسمان در زخم های عفونی ممنوع می باشد.

پانسمان هیدروکلوئید ساکرال هیدروکل

پانسمان پانسمان هیدروکلوئید ساکرال هیدروکل Hydrocoll ساکروم هارتمن برای زخم های با ترشح کم تا متوسط مانند زخم سوختگی سطحی، مناسب بوده و قابلیت برش به اندازه دلخواه را دارد. این پانسمان مناسب زخم عفونی نیست.

این پانسمان به منظور درمان زخم های با ترشح کم تا متوسط به کار می رود.

موارد مصرف:

     قابلیت کاربرد به تنهایی در زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط

    ایده آل جهت زخم های گرانوله با ترشح کم

    ایده آل جهت سوختگی های درجه دو سطحی

مزایا:

     قابل برش به اندازه دلخواه

    تعویض پانسمان 3 تا 4 روز دیگر

مواردمنع مصرف:

 * استفاده از این پانسمان در زخم های عفونی ممنوع می باشد.

پانسمان ساکرال هیدروتک

پانسمان فوم پیشرفته ساکرال هیدروتک هارتمن نسل جدیدی از پانسمان های فوم می باشد که آغشته به یک لایه مشبک هیدروژل جهت ممانعت از خشک شدن بستر زخم بوده و قابل استفاده در زخم های با ترشح کم تا متوسط است.

این پانسمان نسل جدیدی از پانسمان های فوم می باشد که آغشته به هیدروژل بوده و قابل استفاده در زخم های با ترشح کم تا متوسط است.

موارد مصرف:

ایده آل جهت انواع زخم های مزمن

ایده آل جهت زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب)

ایده آل جهت زخم های محل دهنده و گیرنده پیوند پوست

ایده آل جهت زخم های سوختگی درجه 2 سطحی و عمقی

قابلیت استفاده به تنهایی جهت زخم های گرانوله و اپیتلیزه

قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman

مزایا:

آغشته به یک لایه مشبک از هیدروژل جهت ممانعت از خشک شدن بستر زخم

نوع چسبدار آن ضد آب بوده و چسب آن از جنس پلی آکریلات می باشد.

کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت پانسمان

تعویض حداکثر تا یک هفته بعد با توجه به میزان اگزودا

توجه:

* نوع بدون چسب آن قابل برش به اندازه دلخواه بوده و با چسب حصیری Omnifix یا باند روی زخم ثابت می شود.

پانسمان گرد هیدروتک

پانسمان فوم پیشرفته گرد هیدروتک هارتمن نسل جدیدی از پانسمان های فوم می باشد که آغشته به هیدروژل بوده و قابل استفاده برای زخم های با ترشح کم تا متوسط مانند زخم دیابتی، زخم مزمن و زخم های سوختگی است.

این پانسمان نسل جدیدی از پانسمان های فوم می باشد که آغشته به هیدروژل بوده و قابل استفاده در زخم های با ترشح کم تا متوسط است.

موارد مصرف:

ایده آل جهت انواع زخم های مزمن

ایده آل جهت زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب)

ایده آل جهت زخم های محل دهنده و گیرنده پیوند پوست

ایده آل جهت زخم های سوختگی درجه 2 سطحی و عمقی

قابلیت استفاده به تنهایی جهت زخم های گرانوله و اپیتلیزه

قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman

مزایا:

آغشته به یک لایه مشبک از هیدروژل جهت ممانعت از خشک شدن بستر زخم

نوع چسبدار آن ضد آب بوده و چسب آن از جنس پلی آکریلات می باشد.

کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت پانسمان

تعویض حداکثر تا یک هفته بعد با توجه به میزان اگزودا

توجه:

نوع بدون چسب آن قابل برش به اندازه دلخواه بوده و با چسب حصیری Omnifix یا باند روی زخم ثابت می شود.

پانسمان فوم پرکننده پرمافوم کاویتی

پانسمان فوم پرکننده پرمافوم کاویتی هارتمن PermaFoam Cavity برای کنترل ترشح زخم هایی با ترشحات متوسط تا زیاد مانند زخم پای دیابتی و همچنین به عنوان یک پانسمان ثانویه قابل کاربرد است.

موارد مصرف :

در تمامی زخم ها با ترشح متوسط تا زیاد

ایده آل جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب)

قابل استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد

قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman

مزایا:

کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت به جهت جذب بسیار خوب

توجه:

* استفاده از چسب حصیری Omnifix یا باند جهت ثابت کردن پانسمان بر روی زخم

* نوع بدون چسب قابل برش به اندازه دلخواه می باشد.

پانسمان فوم ساکرال پرمافوم

پانسمان فوم ساکرال پرمافوم هارتمن برای درمان زخم های که در ناحیه ساکروم است مناسب می باشد. در لبه های پانسمان چسب ضد حساسیت برای نگه امن زخم وجود داد. سایز 22*22 cm

شکل خاص این پانسمان برای درمان زخم های که در ناحیه ساکروم است مناسب می باشد.

در لبه های پانسمان چسب ضد حساسیت برای نگه امن زخم وجود داد.

موارد مصرف:

در تمامی زخم ها با ترشح متوسط تا زیاد

ایده آل جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب)

قابل استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد

قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman

مزایا:

کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت به جهت جذب بسیار خوب

توجه:

استفاده از چسب حصیری Omnifix یا باند جهت ثابت کردن پانسمان بر روی زخم

نوع بدون چسب قابل برش به اندازه دلخواه می باشد.

پانسمان فوم بدون چسب گرد پرمافوم

پانسمان فوم پلی اورتان با لایه بالایی نفوذپذیر نسبت به بخار آب؛ اثر مویرگی قوی از ساختار ویژه منافذ آبدوست را قادر می سازد تا ترشحات زخم سریعتر به پانسمان منتقل شود.

پانسمان فوم پلی اورتان با لایه بالایی نفوذپذیر نسبت به بخار آب؛ اثر مویرگی قوی از ساختار ویژه منافذ آبدوست را قادر می سازد تا ترشحات زخم سریعتر به پانسمان منتقل شود و تضمین میدهد که یک محیط مرطوب متعادل برای زخم ایجاد کند.

موارد مصرف: 

    در تمامی زخم ها با ترشح متوسط تا زیاد

    ایده آل جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب)

    قابل استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد

    قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman

مزایا:

کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت به جهت جذب بسیار خوب

توجه:

استفاده از چسب حصیری Omnifix یا باند جهت ثابت کردن پانسمان بر روی زخم

پانسمان فوم آرنج و پاشنه پرمافوم کانکیو

پانسمان فوم آرنج و پاشنه پرمافوم کانکیو هارتمن با ساختاری ویژه مخصوص پانسمان پاشنه و آرنج PermaFoam با سایز 16.5*18 cm می باشد که از این نواحی در مقابل آسیب های پوستی و فیزیکی پا محافظت می کند.

موارد مصرف :

·در تمامی زخم ها با ترشح متوسط تا زیاد ·ایده آل جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب) ·قابل استفاده به تنهایی در تمام زخم ها در فاز گرانولاسیون با ترشح متوسط تا زیاد ·قابلیت استفاده به عنوان پانسمان ثانویه روی Sorbalgon و Ag Atrauman

مزایا:
کاهش خطر خیس خوردگی در تعویض های طولانی مدت به جهت جذب بسیار خوب

توجه: 
استفاده از چسب حصیری Omnifix یا باند جهت ثابت کردن پانسمان بر روی زخم
نوع بدون چسب قابل برش به اندازه دلخواه می باشد.

پانسمان آنژیوکت کاسموپور آی وی

پانسمان آنژیوکت Cosmopor IV هارتمن علاوه بر فراهم کردن محیط استریل، قادر به کنترل ترشحات و نشت احتمالی خون یا مایعات می باشد. پانسمان آنژیوکت کاسموپور آی وی خود چسب و ضد حساسیت بوده، که کاربرد آن را آسان کرده و برای ثابت کردن کاتتر، سوند و آنژیوکت کاربرد

پوششی استریل، خود چسب و ضد حساسیت همراه با دو پد جاذب نچسب است که در محل ورود کاتر و زیر قسمت پروانه ای آنژیوکت قرار می گیرد. این پانسمان ساختاری بافته نشده دارد و دارای چسب ضد حساسیت می باشد که کاربرد آن را آسان کرده است.

این پانسمان علاوه بر فراهم کردن محیط استریل، قادر به کنترل ترشحات و نشت احتمالی خون یا مایعات می باشد.

• سایز پانسمان 6 در 8 سانتی متر
• هر بسته شامل 50 عدد

موارد مصرف:
• فیکس کردن آنژیوکت
• فیکس کردن انواع سوندها و کاتترها

مزایا:
• استحکام و دوام خوب محصول
• ثابت نگه داشتن آنژیوکت بدون آسیب و درد زخم

پانسمان جراحی آماده کاسموپور آنتی باکتریال

پانسمان جراحی آماده کاسموپور آنتی باکتریال هارتمن، یک پانسمان استریل خودچسب جراحی می باشد که لایه خارجی آن از پلی استر خالص ساخته شده و پوشش نرمی از الیاف بافته نشده می باشد.

کاسموپور آنتی باکتریال، یک پانسمان استریل خودچسب جراحی می باشد که لایه خارجی آن از پلی استر خالص ساخته شده و پوشش نرمی از الیاف بافته نشده می باشد.
چسب آن ضد حساسیت بوده و دارای یک پد با قدرت جذب بالا و طراحی ویژه می باشد.

پد این پانسمان از تکنولوژی حفاظ خشک (Dry Barrier) برخوردار است که بعد از جذب ترشحات، اجازه خروج و نشت آن را به سطح زخم نمی دهد و همواره سطح زخم را خشک نگه می دارد.

علاوه بر این پد کازماپور آنتی باکتریال، یک پوشش نقره دارد که بر روی انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی موثر می باشد. سطح پد جاذب آن با یک لایه مخصوص پوشانده شده است که به زخم نمی چسبد.

از آنجایی که ریسک عفونت زخم تا 48 ساعت بعد از عمل بالاست، می توان از این پانسمان به نحو موثری جهت کاهش عفونت بهره برد.

موارد مصرف:

درجراحی عمومی شامل عمل قلب باز، لاپاراسکوپی، سزارین، کلو سیتکتومی و…

مزایا:

·سهولت کاربرد ·چسبندگی و شکل پذیری عالی ·سازگاری با پوست و راحتی بیمار ·ارزان و مقرون به صرفه بودن


پانسمان ها و محصولات لایف سل

پانسمان بیولوژیک پوششی آمنیوتیک لایف سل
AMNIOTIC STEM CELLS TISSUE TRANSPLANTATION & DRESSING

پانسمان بیولوژیک پوششی آمنیوتیک لایف سل، سلولهای بنیادی روی پرده آمنیون سلول های مزانشیمی است. این سلولها قابلیت تمایز یافتن به سلول های بافت محل پیوند را دارا هستند.

ویژگی لایه های پرده آمنیوتیک

لایه استروما شامل: ·TGF-beta X ·فاکتورهای ضدالتهاب ·فاکتورهای مهار کننده پروتازها

سلولهای بنیادی روی پرده آمنیون سلول های مزانشیمی است. این سلولها قابلیت تمایز یافتن به سلول های بافت محل پیوند را دارا هستند.

سلولهای مزانشیمی پرده امنیون، توانایی تمایز به سلول های کراتینوسیت (اپیدرم پوست)، ادیپوژنیکا (چربی ساز)، کندروژنیک (غضروف ساز)، استنوز نیکا (استخوان ساز)، انژیوژنیکا (عروق ساز)، میوژنیکا (عضله ساز)

روش استفاده از لایف پچ (Life Patch):

دبریدمان و شستشوی زخم ·ایمپلنت لایف پچ روی زخم های گرانوله

پرده آمنیون:

پرده آمنیون از 0.02mm تا 0.5mm متفاون و از سه لایه تشکیل یافته است:

1- لایه سلول های اپیتلیومی
2- غشای پایه ضخیم
3- استروما (بافت مزانشیمی فاقد عروق)

اثرات لایفت پچ Life Patch روی زخم:

طی ۴۸ ساعت اول: تحریک زخم جهت آنژیوژنز و بافت سازی توسط فاکتورهای رشد FGF,  EGF, VDGF.

روز دوم تا روز پنجم: بافت سازی و ایجاد گرانوليشن تيشو توسط تقسيم سلولهای بنیادی تحریک اپیتلیالیزاسیون توسط کلاژن موجود در لايف پچ تا ماه.

ویژگی لایه های پرده آمنیوتیک:

لاپه اپيتليوم:
فاکتورهای رشد پرده آمنیون در محیط خارج سلولی حاوی سطوح بالایی از فاکتورهای رشد

نظیر: ·فاکتور رشد فیبروبلاست (Fibroblast growth factor (FGF ·فاکتور رشد مشتق از پلاکت (derived growth factor (PDGF ·فاکتور رشد اپیدرمی (Epidermal growth factor (EGF ·فاکتور رشد اندوتلیومی عروقی (vascular endothelial factor (VEGF ·فاکتور رشد هپاتوسیتی (Hepatocyte growth factor (HGF

ویژگی‌های منحصر بفرد پانسمان بیولوژیک پوششی Life Cell: ·سازگاری کامل بیولوژیک (DNA diminished) ·تسریع در مهاجرت سلولی با ایجاد بستر ماتریکس همبند ·بازسازی بجای ترمیم ·اثرات تسریع دراپیتالیزاسیون (PDGF&FGF) ·نفود پذیری و چسبندگی فوق العاده و الاستیسیته بالا ·اثرات ضد اسکار و فاکتورهای نوروتروفیک ·کاهش دوره درد بدلیل تسریع در دوران باسازی ·اثرات آنژیوژنوز ·اثرات ضد التهابی ·کمک به سیستم ایمنی بدن با آزاد میسازی آنتی بیوتیک های وسیع الطیف

غشای پایه آمنیوتیک:

شامل: ·انواع کلاژن های: V, VI, VIII, II, III, IV ·انواع فاکتورهای بیواکتیو مترشحه از ماتریکس خارج سلولی (ECM) نظیر انواع کلاژن، فیبرونکتین، لامینین، پروتئوگلیکان و گلیکو آمینوگلیکان میباشد که منجر به تحریک رشد سلولی میگردد. ·پرده آمنیون یافت داربست (scaffold) بسیار خوبي براي رشد بسياري از سلول ها میباشد.

مزایای استفاده از لایف پچ: ·کاهش درد
پوشش کامل پاینه های عصبی آزاد به دلیل چسبندگی خوب به سطح زخم
·حفظ رطوبت و کنترل ترشحات زخم
به دلیل وجود سوراخ های ریز در ساختار لایف پچ
·شفاف بودن
انکان مشاهده روند ترمیم زخم به دلیل شفاف بودن لایف پچ

کاهش تشکیل و ایجاد اسکار:

جلوگیری از تشکیل اسکار و درمان اسکار زخم با مهار گیرنده های فیبروبلاستی و TGF بتا و ساختار داربستی (Scafolld) پرده آمنیون

روش استفاده از لایف پچ: ·انتخاب سایز مناسب لایف پچ ·رعایت اصول استریل بودن ·قرار دادن لایف پچ روی زخم

انواع پیوندهای رایج عبارتند از:

پیوند اتوگرافت:
یعنی پیوند از شخصی به خودش. این نوع پیوند بیشتر مربوط به بافت های اضافی بدن، یا بافت هایی است که قدرت بازسازی خودشان را دارند. مثل پیوندهای یوستی یا عروقی.

پیوند آئوگرافت:
یعنی پیوند عضو يا بافت بين دو جاندار از یک گونه واحد (مثلا انسان به انسان) که از نظر ژنتیکی با هم یکسان نیستند. بیشتر پیوندها از همین نوع است. مثل پیوند پرده آمنیون.

پیوند ایزوگرافت:
یک جور پیوند آلوگرافات است با این فرق که دهنده و گیرنده از نظر ژنتیکی همسان هستند؛ مثلا پیوند بین دوقلوهای همسان. این نوع پیوند از نظر یاسخ ایمنی۔ مانند نوع پیوند اتوگرافت رفتار میکند.

پیوند زینوگرافت:
یعنی پیوند عضو یا بافت بین دو جاندار از دو گونه متفاوت؛ مثلا پیوند دریچه قلب خوک به انسان.

ویژگی های ضد میکروبی و ضد ویروسی:

ویژگی های ضد ویروسی به خاطر وجود سیستاتین-E که آنالوگ مهارکننده سیستئین پرتیناز است.

ویژگی های ضد میکرروبی به خاطر چسبندگی مناسب پرده آمنیون به سطح زخم و وجود آنتی بیوتیک وسیع الطیف که باعث ایجاد سد دفاعی در برابر نفوذ میکروب می شود.

ژل دبریدمان نرمال لایف سل (نرمال ژل)

ژل دبریدمان لایف سل (نرمال) نوعی پانسمتن بر پایه‎ی آب است که بافت نکروتیک و خشک زخم را به طور موثری دبرید و نرم می کند. این ژل با از بین بردن بافت نکروز زخم محیطی مناسبی را جهت رشد طبیعی بافت گرانوله فراهم می کند.

ژل دبریدمان نرمال لایف سل (نرمال ژل) بر پایه‎ آب بوده، بافت نکروتیک و خشک زخم را به طور موثری دبرید و نرم می کند. پانسمان ثانویه آن به صورت پانسمان شفاف هیدروفوب (سایز 10*10) می باشد. این ژل با از بین بردن بافت نکروز زخم محیطی مناسبی را جهت رشد طبیعی بافت گرانوله فراهم می کند.

کاربرد نرمال ژل لایف سل :

نرمال ژل در زخم هایی با بافت اسلاف دارای ترشح استفاده می شود.

روش استفاده از کیت ژل دبریدمان لایف سل:

·ژل دبریدمان را بر اساس نوع زخم انتخاب کنید. ·بسته بندی را از جای مشخص باز کنید. ·به مقدار لازم ژل بر روی زخم قرار دهید. ·پانسمان ثانویه را به اندازه زخم بریده و روی ژل قرار دهید. ·روی پانسمان قانویه آن گاز استریل گذاشته و پانسمان نمایید. ·در بافت های خشک و سفت هر 48 ساعت استففاده کنید. ·در سایر موارد می توانید مدت استفاده از ژل را به 24 ساعت کاهش دهید.

کیت ژل دبریدمان لایف سل

شامل ژل 10 گرمی دبریدمان به همراه یک پانسمان ثانویه به صورت پانسمان شفاف هیدور فوب است.

ماکروسل (آلوگرافت غشای آمنیون پچ میکرونیزه) لایف سل life cell

ماکرو (آلوگرافت غشای آمنیون پچ میکرونیزه) لایف سل جهت سوختگی درجه 2 و 3 عمیق، زخم بعد از جراحی، زخم دیابتی، زخم شریانی و وریدی، زخم بستر، زخم فیستول، سینوس پایلونیدال، آماده سازی بستر زخم های عمیق جهت پیوند پوست کاربرد دارد.

شکل محصول:

به صورت پارتیکل 2 گرمی و 4 گرمی

موارد مصرف ماکرو :

·سوختگی درجه 2 و 3 عمیق ·ضایعات (زخم) پوستی بعد از جراحی ·زخم دیابتی ·زخم شریانی و وریدی ·زخم بستر و تمام ضخامت ·زخم فیستول و تانلینگ ·سینوس پایلونیدال ·آماده سازی بستر زخم های عمیق جهت پیوند پوست

مکانیسم اثر ماکرو لایف سل :

·این محصول با داشتن ماتریکس خارج سلولی و انواع فاکتورهای رشد منجر به ترمیم سریعتر زخم می شود. مانند:

·فاکتور رشد فیبروبلاست ·فاکتور رشد مشتق از پلاکت ·فاکتور رشد ·فاکتور رشد اپیدرمی ·فاکتور رشد اندوتلیومی عروقی

اثرات ماکرو لایف سل :

·ضد ویروس ·ضد میکروبی ·حفظ رطوبت زخم ·کاهش تشکیل اسکار ·جلوگیری از تشکیل اسلافکاهش دردشبیه سازی بافت از بین رفته

نحوه مصرف ماکرو لایف سل :

.1محصول را از فریزر خارج نموده و حدود 10 دقیقه در دمای اتاق قرار دهید

.2پک رویی را باز نموده و سرنگ را از پک خارج نمایید

.3با حفظ رعایت اصول استریل محتویات سرنگ را در محل زخم بریزید

.4روی زخم توسط گاز استریل چرب پوسانده و سپس با گاز استریل پانسمان شود

.5هر 48 ساعت پس از استفاده از محصول ناحیه زخم فقط با سرم شستشو شود

.6بعد از 5 روز در صورت نیاز مجددا همین عمل را تا درمان کامل زخم ادامه دهید

شرایط نگهداری :

در دمای منفی 20 درجه سانتی گراد نگهداری شود

منع مصرف :

·در زخم های عفونی و نکروتیک ·در مادران باردار و شیرده ·بیمارانی که داروی ایمونوساپرسیو (ضعیف کننده سیستم ایمنی) را دریافت می کنند

هایپر ژل دبریدمان لایف سل

هایپر ژل دبریدمان لایف سل برای برداشت بافت های مرده و نکروزه روی زخم استفاده می شود. پانسمان ژل لایف سل بر پایه ی آب است که بافت نکروتیک خشک زخم را به طور موثری دبرید و نرم می کند.

کیت ژل دبریدمان لایف سل شامل ژل 10 گرمی دبریدمان و پانسمان ثانویه آن به صورت پانسمان شفاف هیدروفوب (سایز 10*10) می باشد. پانسمان ژل لایف سل بر پایه ی آب است که بافت نکروتیک خشک زخم را به طور موثری دبرید و نرم می کند. این ژل با از بین بردن بافت نکروز زخم محیطی مناسبی را جهت رشد طبیعی بافت گرانوله فراهم می کند.

کاربرد هایپر ژل لایف سل :

در زخم های نکروتیک و خشک استفاده می شود.

روش استفاده از ژل دبریدمان لایف سل :

·ابتدا ژل دبریدمان را از قسمت مشخص شده باز کنید.

·به مقدار لازم از ژل روی زخم قرار دهید.

·پانسمان ثانویه را به اندازه زخم بریده و روی ژل قرار دهید.

·روی آن گاز استریل گذاشته و پانسمان نمایید.

·در بافت های خشک و سفت هر 48 ساعت استفاده کنید و در سایر موارد می توانید مدت زمان استفاده از ژل را به 24 ساعت کاهش دهید.

پانسمان ها و محصولات یوروفارم

پانسمان فوم بدون چسب یورودرم

یورودرم فوم یک پانسمان فوم پلی اورتان هیدروسلولار چند لایه¬ ای هیدرو فیلیک است که یک لایه فیلم پلی اورتان سمی پرمبل پوشانده شده است.

ساختار سه لایه:

1.یک لایه فیلم پلی اورتان (خارجی ترین لایه) که نسبت به آب و باکتری نفوذناپذیر است.

2.لایه میانی فوم پلی اورتان که با قدرت جذب بالایی که دارد، کنترل جذب اگزودای زخم را ضمانت می¬  کند.

3.لایه تماسی با بستر زخم (Wound Contact Layer) یک فیلم پلی اورتان مشبک است که به بستر زخم نمی¬ چسبد و باعث انتقال اگزودای زخم به فوم می¬شود و با خاصیت ویژه¬ای که دارد مانع خیس خوردگی و Maceration پوست اطراف زخم می¬گردد.

ساختار ویژه گوشه های صاف یورودرم فوم، امکان بکارگیری پانسمان ¬های ثانویه تثبیت کننده را آسانتر می¬ کند. (مانند چسب، فیلم پلی اورتان و یا باندهای کشی)

همچنین حفاظت مازاد در مقابل نشتی مایعات را تنظیم می­ کند. یورودرم فوم با ساختار ویژه­ای که دارد باعث انتقال فشار به میزان یکسان به بستر شده و مانع از انتقال ضربه به بستر زخم می­گردد. این پانسمان بسته به شرایط بیمار و اگزودای زخم تا ۷ روز می­ تواند روی زخم باقی بماند.

موارد کاربرد:

·زخم­ هایی با لبه های نازک و شکننده مناسب می ­باشد.

·تمام زخم­های حاد و مزمن و زخم­های دارای اگزودای متوسط تا زیاد

پانسمان فوم ساکرال یورودرم

فوم پلی اورتان چند لایه هیدروسلولار شکل داده شده با حاشیه چسبدار  که از فوم یورودرم یوروفارم با شکل آناتومیک مخصوص ناحیه ساکروم طراحی گردیده است.

این فوم ترکیبی از یک لایه فوم نیمه تراوا چسبنده با کمترین میزان بروز آلرژی و یک لایه فوق جاذب شکل داده شده تشکیل شده است.

لایه چسبنده پلی اورتان فوقانی به عنوان یک محافظ در برابر آلودگی ها و مایعات عمل میکند و طراحی مناسب این پانسمان برای استفاده در ناحیه ساکروم باعث شده که به عنوان یک پانسمان مناسب ضد آب برای رخم های این ناحیه بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد

طراحی آناتومیک این پانسمان باعث می شود تا از جدا شدن تصادفی پانسمان به واسطه اصطکاک جلوگیری شود و قدرت جذب بالای این فوم باعث حفظ رطوبت در زخم در طولانی مدت شده و در نتیجه باعث افزایش رضایت بیماران و کاهش هزینه ها می گردد.

ضخامت این پانسمان باعث کاهش فشار از روی ناحیه زخم شده و آفلود مناسبی برای زخم فراهم می آورد و از تاثیر نیروهای برشی و اصطکاک و رطوبت می کاهد.

فوم ساکرال یوروفارم را می توان به عنوان پانسمان ثانویه در ترکیبات با سایر پانسمان ها از جمله آلژینات ها و هیدرو فایبر ها و … استفاده نمود همچنین برای زخم های نکروتیک می توان از ترکیب این فوم و ژل های دبرید از جمله هیدرومد ژل استفاده نمود.

این فوم می تواند تا 5 روز روی ناحیه زخم بماند اما با این وجود به شرایط زخم میزان ترشحات و نظر پزشک معالج و درمانگر زخم بستگی دارد.

ترکیبات پانسمان فوم ساکرال یورودرم یوروفارم:

·فوم پلی اورتان چند لایه هیدروسلولار شکل داده شده با حاشیه چسبدار

·از یک لایه پلی اورتان نمیه تراوا کم آلرژیک و یک پد جاذب نرم تشکیل شده است

ویژگی ها:

·باقی ماندن در محل در صورت استحمام

·شکل آناتومیک مناسب برای ناحیه ساکروم

·حفاظت بالا در برابر زخم های فشاری و لیچ افتادگی

موارد استفاده:

·زخم های فشاری ناحیه ساکروم

·زخم های فشاری درجه یک تا چهار

·زخم های جراحی ·سوختگی های درجه یک و دو و محل های پیوند

پانسمان نقره چسب دار سیلورمد

پانسمان سیلورمد یک پانسمان استریل با یک پد جاذب و غیرچسبنده و دارای یون های نقره در مرکز آن می باشد. این پد دارای اثر آنتی میکروبیال است که روند ترمیم زخم را با کمک تکنولوژی نقره موجود در آن در روش نوین ترمیم زخم با فراهم آوردن محیط مرطوب تسریع می کند.

این پانسمان در اثر تماس با اگزودای زخم فعال شده و تاثیرات خود را بلافاصله آغاز می نماید. یون های نقره با توجه به حجم ترشحات و میزان عفونت در زخم مستقیما به بستر زخم وارد می گردند.

این پانسمان یک محیط مرطوب مناسب برای ترمیم هرچه سریعتر زخم فراهم می آورد و در عین حال به عنوان یک لایه دفاعی در برابر میکروارگانیسم ها عمل می کند. به لطف لایه میکرونایزد شده غیرچسبنده نقره، به زخم نمی چسبد و روال تعویض پانسمان بدون بروز تروما اتفاق می افتد.

پانسمان سیلورمد باقیمانده نقره بر روی زخم به جای نمی گذارد.

موارد منع مصرف:

منع مصرفی در استفاده از این پانسمان به صورت کلی وجود ندارد اما: ·در هنگام انجام MRI استفاده نگردد. ·به دلیل آزادسازی یون نقره در نوزادان با احتیاط استفاده گردد. ·در موارد حساسیت به ترکیبات این پانسمان، از آن استفاده نگردد.

خصوصیات و ویژگی ها: ·نرم ·قدرت آلرژی زایی اندک ·قابلیت تبادل هوا و بخار آب ·قابل استفاده در تمامی نواحی بدن ·تعوص پانسمان بدون درد و بروز تروما ·کاهش میزان بافت های مرده در زخم ·بدون نیاز به ماده خاصی جهت فعالسازی ·تسریع فرایند بافت سازی و تشکیل پوست

کاربرد:

·زخم های عفونی

·زخم های فشاری

·محل های پیوند اعضا

·زخم های وریدی و شریانی

·سوختگی های درجه یک و دو

·زخم های بدون ترشح یا با ترشح اندک

توجه:

·یکبار مصرف

·فاقد لاتکس

·نباید مجدد استریل شود.

·دارای استاندارد CE 0373

·استریل شده با اتلین اکساید

·در جای خشک نگهداری شود.

·دور از نور خورشید نگهداری شود.

·عدم استفاده درصورت آسیب بسته بندی

پانسمان فوم پاشنه یورودرم

فوم پلی اورتان هیدروسلولار چندلایه  شکل داده شده برای مدیریت زخم های ناحیه پاشنه و نواحی آناتومیک مشابه قابل استفاده است . این فوم ترکیبی از یک لایه پلی اورتان نرم جاذب و یک لایه پلی اورتان شفاف که در برابر آب و میکروارگانیسم ها مقاوم بوده اما آب قابلیت تبخیر از سطح آن را دارد.

فوم یورودرم پاشنه غیر چسبنده بوده و این موضوع باعث کاهش درد و بروز تروما و ایجاد ناراحتی در بیمارن حتی با پوست شکننده در خلال تعویض پانسمان می گردد. قدرت جذب بالای این فوم امکان ایجاد یک محیط مرطوب در طولانی مدت را برای درمان زخم فراهم می آورد

حداقل ناراحتی بیمار در هنگام تویض پانسمان و تاثیر بالا در روند بهبود زخم باعث کاهش هزینه ها می گردد. ضخامت فوم این پانسمان آفلود زخم (برداشتن فشار از روی ناحیه زخم) را تضمین می کند و در نتیجه تاثیر فشار و نیروهای برشی و اصطکاک را به حداقل می رساند

این محصول به یک پانسمان جهت فیکس شدن نیاز دارد مثل چسب، فیلم های شفاف، چسب های شفاف و حصیری و باندها و غیره. به منظور دبریدمان بافت های نکروتیک میتوان از ترکیب این پانسمان با انواع ژل ها از جمله ژل دبرید هیدرومد یوروفارم استفاده کرد.

زمان تعویض پانسمان:

این محصول تا 7 روز میتواند روی زخم بماند. با این وجود زمان تعویض پانسمان به شرایط زخم، نظر پزشک معالج و درمانگر زخم و میزان ترشحات زخم بستگی دارد.

ترکیبات:

فوم پلی اورتان هیدروسلولار چندلایه شکل داده ترکیب شده از یک لایه فوم جاذب پلی اورتان و یک لایه فیلم پلی اورتان قابل تنفس

ویژگی ها و خصوصیات:

·راحتی در استفاده

·طراحی آناتومیکال مناسب برای ناحیه پاشنه

·جلوگیری از بروز زخم فشاری گرید

·حفاظت در برابر نیروهای برشی و اصطکاک

موارد استفاده :

·زخم های دیابتی

·زخم های فشاری گرید 1 تا 4

·پیشگیری از بروز زخم فشاری در بیماران بی تحرک یا با تحرک کم

پانسمان فوم پلاس چسبدار کانکیو یورودرم

پانسمان فوم پلاس چسبدار کانکیو یورودرم یوروفارم از ترکیب فوم هیدروسلولار پلی اورتان شکل داده شده با کناره‌های چسبدار تشکیل شده است. این پانسمان ساختاری 3 لایه دارد و با ترکیب ویژگی‌های پانسمان فوم معمولی با طراحی خاص و ویژه آناتومیک برای مدیریت زخم بر روی آرنج، پاشنه یا نواحی مشابه از نظر ریخت‌شناسی مناسب می‌باشد.

طراحی ویژه و آناتومیک این پانسمان، از حرکت یا جدا شدن تصادفی آن بر اثر اصطحکاک یا سایش جلوگیری می‌کند. این عامل و قدرت جذب بالای فوم، مهار عالی مایعات برای زمانهای طولانی‌تر فراهم می‌کند. در نتیجه از این پانسمان مقرون به صرفه‌تر بوده و باعث افزایش آسایش بیمار می‌گردد.

ضخامت فوم باعث ایجاد خاصیت بالشتکی می‌گردد. این پانسمان فشار را برروی ناحیه زخم کاهش می‌دهد. بنابراین از اصطحکاک و تنش‌های شدید که موجب بدتر شدن وضعیت زخم می‌شود جلوگیری می‌کند و راحتی و آسایش بسیار عالی برای بیمار و محافظت بهینه را در پی خواهد داشت.

پانسمان استریل دریپ یددار اینسیژن فیلم یورودرم اینسایز

استریل دریپ جراحی ید دار یورودرم یک پوشش جراحی استریل ، غیر چسبنده ، شفاف ، ضد الکتریسیته ساکن و غیر تابنده نور است که از جنس پلی اورتان میباید که محل جراحی یا پانسمان را به روش کاملا استریل در معرض دید قرار می دهد . این استریل دریپ یددار ، با آزاد سازی تدریجی مولکول های ید به مدت 7 ساعت از زمان استفاده خاصیت ضد میکروبی ، برای طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها فراهم می آورد.

این فیلم شفاف در برابر مایعات و باکتری ها نفوذ ناپذیر بوده (حتی در محیط های زخم خشک) ، اما در برابر گاز ها و بخار آب نفوذپذیر بوده و امکان تنفس پوستی را فراهم می آورد و در عین حال از تجمع مایعات زیر این محصول جلوگیری می کند (جلوگیری از maceration).

یک نکته ی مهم در مداخلات جراحی مسئله ی پیشگیری از بروز عفونت است که این استریل درپ از ورود میکروارگانیسم ها و ورود باکتری ها از اطراف یه ناحیه برش یا زخم جلوگیری می کند .

مطالعات بر روی تاثیرات این محصول بر روی استافیلوکوکوس اورئوس (11000 CFU/ml) و سودوموناس آئروژینوزا (10200 CFU/ml)، کاندیدیا آلبیکنس (11000 CFU/ml)، نشاندهنده کاهش تعداد کلونی های باکتری هاست.

این محصول فاقد لاتکس است .

ویژگی ها و فواید:

راحت ، منعطف و الاستیک: انعطاف این فیلم باعث میشود که در نقاط سخت و غیر قابل دسترس به راحتی استفاده شود.

چسبندگی عالی: این دریپ با قدرت چسبندگی بالا به پوست اطراف محل جراحی یا زخم متصل شده و قابلیت استفاده از ابزارهای جراحی راا در عین حال بدون بر آمدن چسب آن فراهم می آورد.

نازک اما قوی: این فیلم با وجود چسبندگی قوی قابل برش با تیغ های جراحی می باشد. ·تنوع در سایز ·ضد آب و باکتری ·به لبه های زخم به خوبی متصل میشود.

·از ورود باکتری ها به زخم جلوگیری میکند. ·این فیلم یک محیط استریل را برای ناحیه جراحی و زخم فراهم می آورد. ·ایده آل برای مواقعی که حتی جابجایی بیمار حین پروسیجر زیاد است (جراحی لگن) ·عدم انعکاس نور توسط این فیلم باعث راحت دیده شدن ناحیه جراحی یا زخم میگردد.

کاربرد :

توصیه شده برای تمامی جراحی ها: از قبیل جراحی های ارتوپدی ، نوروسرجری ، جراحی های شکمی ، پلاستیک ، قلب و قفسه سینه ، چشم ، و کودکان و قابل استفاده در سیستم NPWT (وکیوم تراپی) به عنوان فیلم شفاف در زخم های بستر و زخم های دیابتی

پانسمان پیشرفته فوم یورودرم تراکستومی

پانسمان پیشرفته فوم یورودرم تراکستومی یوروفارم: پانسمان فوم پلی اورتان یوروفارم همراه با برش با قابلیت جذب بالا ترشحات برای اطراف تراکستومی، درن ها، چست تیوپ و ژژنوستومی مورد استفاده قرار می گیرد.

پانسمان فوم پلی اورتان همراه با برش با قابلیت جذب بالا ترشحات برای اطراف تراکستومی، درن ها، چست تیوپ و ژژنوستومی مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد کاربرد:

·درن ها

·ژنوستومی

·اطراف چست تیوپ

·اطراف تراک استومی

پانسمان فوم چسبدار فوم پلاس یورودرم

پانسمان پیشرفته فوم یورودرم تراکستومی یوروفارم: یورودرم فوم یک پانسمان فوم پلی اورتان هیدروسلولار چند لایه­ای هیدرو فیلیک است که یک لایه فیلم پلی اورتان سمی پرمبل پوشانده شده است.

یورودرم فوم یک پانسمان فوم پلی اورتان هیدروسلولار چند لایه­ای هیدرو فیلیک است که یک لایه فیلم پلی اورتان سمی پرمبل پوشانده شده است.

یوروفارم فوم با ساختار سه لایه خود شامل:

1) یک لایه فیلم پلی اورتان (خارجی ترین لایه) که نسبت به آب و باکتری نفوذناپذیر است.

2) لایه میانی فوم پلی اورتان که با قدرت جذب بالایی که دارد، کنترل جذب اگزودای زخم را ضمانت می­کند.

3) لایه تماسی با بستر زخم (Wound Contact Layer) یک فیلم پلی اورتان مشبک است که به بستر زخم نمی­چسبد و باعث انتقال اگزودای زخم به فوم می­شود و با خاصیت ویژه­ای که دارد مانع خیس خوردگی و Maceration پوست اطراف زخم می­گردد.

ساختار ویژه گوشه های صاف یورودرم فوم، امکان بکارگیری پانسمان­های ثانویه تثبیت کننده را آسانتر می­کند. (مانند چسب، فیلم پلی اورتان و یا باندهای کشی) همچنین حفاظت مازاد در مقابل نشتی مایعات را تنظیم می­کند. یورودرم فوم با ساختار ویژه­ای که دارد باعث انتقال فشار به میزان یکسان به بستر شده و مانع از انتقال ضربه به بستر زخم می­گردد. این پانسمان بسته به شرایط بیمار و اگزودای زخم تا 7 روز می­تواند روی زخم باقی بماند.

موارد کاربرد:

تمام زخم­های حاد و مزمن و زخم­های دارای اگزودای متوسط تا زیاد و همچنین برای زخم­هایی با لبه های نازک و شکننده مناسب می­باشد.

پانسمان نقره بدون چسب سیلورمد اس بی

سیلورمد اس بی یک پانسمان نقره هیدرواکتیو پددار است که یک پد غیر چسبنده جاذب ترشحات دارد. یون های نقره موجود در پانسمان در تماس با ترشحات زخم، یون نقره آزاد می کند و همچنین مانع نفوذ باکتری ها به بستر زخم می شود. ساختار پانسمان به گونه ای است که به بستر زخم نمی چسبد. پانسمان های فوق فاقد لاتکس بوده و هنگام تعویض، پسماند نقره بر روی خم باقی نمی ماند و آسیبی به بستر زخم وارد نمی کند.

سیلورمد بدون چسب یوروفارم:

پانسمان سیلورمد یک پانسمان استریل با یک پد جاذب و غیرچسبنده و دارای یون های نقره در مرکز آن می باشد. این پد دارای اثر آنتی میکروبیال است که روند ترمیم زخم را با کمک تکنولوژی نقره موجود در آن در روش نوین ترمیم زخم با فراهم آوردن محیط مرطوب تسریع می کند.

این پانسمان در اثر تماس با اگزودای زخم فعال شده و تاثیرات خود را بلافاصله آغاز می نماید. یون های نقره با توجه به حجم ترشحات و میزان عفونت در زخم مستقیما به بستر زخم وارد می گردند.

این پانسمان یک محیط مرطوب مناسب برای ترمیم هرچه سریعتر زخم فراهم می آورد و در عین حال به عنوان یک لایه دفاعی در برابر میکروارگانیسم ها عمل می کند. به لطف لایه میکرونایزد شده غیرچسبنده نقره، به زخم نمی چسبد و روال تعویض پانسمان بدون بروز تروما اتفاق می افتد.

پانسمان سیلورمد باقیمانده نقره بر روی زخم به جای نمی گذارد.

موارد منع مصرف:

منع مصرفی در استفاده از این پانسمان به صورت کلی وجود ندارد اما: ·در هنگام انجام MRI استفاده نگردد.

·به دلیل آزادسازی یون نقره در نوزادان با احتیاط استفاده گردد.

·در موارد حساسیت به ترکیبات این پانسمان، از آن استفاده نگردد.

خصوصیات و ویژگی ها:

·نرم ·قدرت آلرژی زایی اندک

·قابلیت تبادل هوا و بخار آب

·قابل استفاده در تمامی نواحی بدن

·تعوص پانسمان بدون درد و بروز تروما

·کاهش میزان بافت های مرده در زخم

·بدون نیاز به ماده خاصی جهت فعالسازی

·تسریع فرایند بافت سازی و تشکیل پوست

کاربرد:

·زخم های عفونی

·زخم های فشاری

·محل های پیوند اعضا

·زخم های وریدی و شریانی

·سوختگی های درجه یک و دو

·زخم های بدون ترشح یا با ترشح اندک

توجه:

·یکبار مصرف ·فاقد لاتکس

·نباید مجدد استریل شود.

·دارای استاندارد CE 0373

·استریل شده با اتلین اکساید

·در جای خشک نگهداری شود.

·دور از نور خورشید نگهداری شود.

·عدم استفاده درصورت آسیب بسته بندی

پانسمان هیدروفایبر یوروسل

پانسمان یوروسل از فیبر های حاوی ذرات جاذب سلولوزی (کربوکسی متیل سلولوز) CMC ساخته شده ست . یوروسل یک پانسمان شکل پذیر با قدرت جذب بالا است که یکپارچگی خود را حفظ می کند. CMC موجود در یورو سل در تماس با اگزودای زخم حالت کریستال ژله ای یکپارچه و شفافی به خود می گیرد. و با برقراری یک رطوبت کنترل شده، بدون آسیب به بستر زخم و بافت سالم، کمک به تشکیل بافت جدید و فرآیند التیام زخم می کند.

موارد استفاده پانسمان هیدروفایبر یوروسل:

در تمام زخم­های حاد و مزمن با ترشح متوسط تا زیاد

مدت ماندگاری روی زخم:

بسته به وضعیت بیمار و ترشحات زخم، تا 7 روز می­تواند در محل زخم باقی بماند.

یوروسل حتی برای جذب ترشحات زخم­های انکولوژی(تومورهای قارچی پوستی، سارکوم کاپوسی و متاستاز پوست) هم کاربرد دارد.

مزایای ویژه:

·ظرفیت جذب مقادیر زیاد ترشحات در طی استفاده

·ظرفیت نگهداری مایعات حتی در زیر فشار

·استحکام در حالت مرطوب و بدون آسیب دیدن بافت زخم هنگام جدایی از بستر زخم

این پانسمان برای زخم­های سطحی و زخم­های حفره‌­ای ایده­‌آل است.

پانسمان کلسیم آلژینات یوروزورب

پانسمان کلسیم آلژینات یوروزورب یوروفارم: یوروزورب یک پانسمان آلژینات کلسیم با قدرت جذب بالا و کاملا سازگار با بافت­های بدن از برند یوروفارم می­باشد. تا چندین برابر وزن خود می­تواند جاذب ترشحات باشد و با توجه به وضعیت بیمار و میزان ترشحات، تا 7 روز در محل زخم می­تواند باقی بماند.

یوروزورب یک پانسمان آلژینات کلسیم با قدرت جذب بالا و کاملا سازگار با بافت­های بدن می­باشد. تا چندین برابر وزن خود می­تواند جاذب ترشحات باشد و با توجه به وضعیت بیمار و میزان ترشحات، تا 7 روز در محل زخم می­تواند باقی بماند.

یوروزورب در تماس با اگزودا و ترشح زخم، حالت یکپارچگی خود را حفظ می­کندو ژل حاصل از ترکیب پانسمان و اگزودا در قالب یک تکه و بدون باقی گذاشتن فیبرهای آلژینات از روی زخم برداشته می­شود و هیچ آسیبی به بستر زخم وارد نمی­شود. همچنین مانع از نشت ترشحات به لبه ­های زخم و Maceration و خیس خوردگی آن می­شود.

موارد کاربرد یوروزورب:

در تمام زخم­ها اعم از حاد و مزمن با ترشح متوسط تا زیاد.

مزایا، ویژگی و مشخصات یوروزورب: ·کاهش احتمال خیس خوردگی پوست سالم اطراف زخم ·برقرار کننده محیط مرطوب درمان و ترمیم زخم ·کاهش آسیب های ناشی از تعویض پانسمان ·کمک به جلوگیری از خون ریزیهای جزئی

·تبدیل شونده به ژل غیرچسبنده به زخم ·مدت زمان طولانی تر جهت تعویض ·استحکام بالا در حالت مرطوب ·کمترین پسماند در بستر زخم ·شرایط بهینه ترمیم زخم ·کاهش نیاز به دبریدمان ·نگهدارنده ترشحات ·جدا شدن یکپارچه ·جذب بالا

روند کلی اینگونه است که پانسمان با جذب یون سدیم از زخم تبدیل به ژل می­شود و یونهای کلسیم آزاد می­گردد.

ژل دبرید هیدرومد

ژل دبرید هیدرومد یوروفارم شفاف استریل مناسب برای از بین بردن بافت نکروزه. این ژل یک محیط زخم مرطوب ایجاد می کند ، از تشکیل اشر جلوگیری می کند و باعث ترمیم می شود.

ژل هیدرومد یک ژل استریل غیرکریستالی شفاف است که شامل بیش از 70 درصد آب مقطر، آلژینات کلسیم و ذرات جاذب سلولوزی (کربوکسی متیل سلولوز) CMC می‌باشد.

هیدرومد دارای خواص تسکین‌دهنده و ضدحساسیت می‌باشد که یک محیط مرطوب برای زخم ایجاد کرده و سبب بهبودی روند ترمیم می‌گردد و همچنین از تشکیل دلمه جلوگیری نموده، به مهاجرت سلول‌های اپیتلیال سرعت می‌بخشد و از خشک شدن زخم جلوگیری می‌کند.

با استفاده از هیدرومد بر بستر زخم، بافت‌های نکروتیک دوباره هیدراته شده و به آرامی از بین می‌روند.

ژل دبرید هیدرومد یوروفارم شفاف استریل مناسب برای از بین بردن بافت نکروزه. این ژل یک محیط زخم مرطوب ایجاد می کند ، از تشکیل اشر جلوگیری می کند و باعث ترمیم می شود.

با مرطوب نگه داشتن بافت دانه بندی شکننده ، ژل به ایجاد محیط ترمیم کننده زخم مرطوب کمک می کند و اجازه می دهد سلولهای اپیتلیاز کننده مهاجرت کنند.

پانسمان استریل دریپ اینسیژن فیلم یوروردرم اینسایز

استریل دریپ اینسیس یورودرم یوروفارم یک فیلم شفاف از جنس پلی اورتان نچسب ، ضد الکتریسته ساکن و غیر تابنده نور است که محیط جراحی را به خوبی و وضوح قابل دیدن می نماید این محصول به عنوان فیلم محافظ فیزیکی در برش های جراحی و زخم قابل استفاده است .

این فیلم شفاف ، در برابر گاز و بخار آب نفوذ پذیر بوده و در برابر مایعات و باکتری ها نفوذ ناپذیر است که امکان تنفس پوستی را فراهم می آورد و در عین حال از آلودگی ها و تجمع مایعات زیر این محصول جلوگیری می کند.

این محصول فاقد لاتکس است

ترکیبات :

فیلم شفاف از جنس پلی اورتان چسبنده

ویژگی ها و فواید :

راحت ، منعطف و الاستیک : انعطاف این فیلم باعث میشود که در نقاط سخت و غیر قابل دسترس به راحتی استفاده شود

چسبندگی عالی : این دریپ با قدرت چسبندگی بالا به پوست اطراف محل جراحی یا زخم متصل شده و قابلیت استفاده از ابزارهای جراحی راا در عین حال بدون بر آمدن چسب آن فراهم می آورد

نازک اما قوی : این فیلم با وجود چسبندگی قوی قابل برش با تیغ های جراحی می باشد این فیلم یک محیط استریل را برای ناحیه جراحی و زخم فراهم می آورد.

·به لبه های زخم به خوبی متصل میشود

·از ورود باکتری ها به زخم جلوگیری میکند

·عدم انعکاس نور توسط این فیلم باعث راحت دیده شدن ناحیه جراحی یا زخم میگردد

·ایده آل برای مواقعی که حتی جابجایی بیمار حین پروسیجر زیاد است ) جراحی لگن ( ·ضد آب و باکتری

تنوع در سایز

کاربرد :

توصیه شده برای تمامی جراحی ها : از قبیل جراحی های ارتوپدی ، نوروسرجری ، جراحی های شکمی ، پلاستیک ، قلب و قفسه سینه ، چشم ، و کودکان و قابل استفاده در سیستم NPWT ( وکیوم تراپی )به عنوان فیلم شفاف در زخم های بستر و زخم های دیابتی

پانسمان ها و محصولات فارم اکتیو

پانسمان فارم اکتیو پد جاذب

پانسمان فارم اکتیو پد جاذب farmactive Absorbent pad یک پد جاذب نبافته و استریل می باشد. هر پد جاذب زخم فارم اکتیو به صورت جداگانه در یک بسته بندی قرار گرفته است.

این پانسمان یک پد جاذب نبافته و استریل است.

هر پد جاذب در یک بسته بندی جداگانه قرار دارد.

تا زمانی که بسته بندی باز نشده، محصول استریل است.

پانسمان آلژینات نقره

فارم اکتیو آلژینات نقره یک پانسمان زخم ضد میکروب، استریل، نبافته یا تشکیل شده از میزان فراوانی آلژینات کلسیم، کربوکسی متیل سلولز و ترکیب نقره یونی است (کربنات نقره) که در حضور مایعات زخم یون های نقره را آزاد می کند.
همزمان با جذب مایعات زخم پانسمان یک ژل ایجاد می کند که به دبریدمان اتولیتیک کمک نموده و محیطی مرطوب برای ترمیم حداکثری زخم و تعویض یا برداشت پانسمان بدون هیچ گونه آسیب به بافت در حال ترمیم را موجب می گردد.
بر اساس پژوهش های آزمایشگاهی، یون های نقره که در حضور ترشحات زخم آزاد می شوند عناصر آنتی میکروبی موثری در مقابل طیف وسیعی از میکروارگانیسم های مرتبط با عفونت و آلودگی زخم ها تا 7 روز هستند.
همچنین این پانسمان به دلیل خواص آنتی باکتریال، می تواند به کاهش بوی زخم های عفونی نیز کمک کند.

کاربردها

پانسمان زخم آنتی میکروبیال آلژینات نقره فارم اکتیو برای استفاده در مدیریت زخم هایی با ضخامت نسبی تا زیاد و دارای ترشحات متوسط تا زیاد همچون موارد زیر کاربرد دارد:

·زخم های پس از جراحی

·زخم های تروما (بریدگی یا آسیب، زخم درم)

·زخم ساق پا

·زخم فشاری (زخم بستر)

·زخم دیابتی

·گرافت یا زخم محل پیوند

·زخم حفره ای

·سوختگی های سطحی یا با عمق نسبی

به دلیل وجود آلژینات این پانسمان می تواند در کنترل خونریزی های اندک در زخم های سطحی کمک کننده باشد. این پانسمان را می توان در زیر پانسمان های فشاری استفاده نمود.

_ از این پانسمان می توان در زخم های عفونی یا زخم هایی که ریسک بالای عفونت دارند تحت نظر و تجویز یک درمانگر زخم استفاده نمود.

_ فقط به عنوان مصرف خارجی قابل استفاده است.

موارد منع مصرف

برای موارد زیر از این پانسمان استفاده نکنید:

·سوختگی های عمیق

·کنترل خونریزی های شدید

·به عنوان ایمپلنت جراحی

·زخم های خشک یا با ترشح کم

·در افرادی با حساسیت شناخته شده نسبت به آلژینات یا نقره

هشدارها

·در صورت استفاده روی زخم خشک یا زخمی با ترشح اندک ممکن است پانسمان به زخم بچسبد.
در این صورت باید قبل از برداشتن پانسمان را با نرمال سالین استریل مرطوب نمایید. ·ممکن است در اثر استفاده زیاد از پمادهایی بر پایه ی وازلین بر عملکرد پانسمان اختلال ایجاد گردد. ·حین استفاده از این پانسمان از تماس با الکترودها یا ژل های رسانا در آزمایشات الکترونیکی و امثالهم خودداری کنید. ·پانسمان باید قبل از انجام MRI برداشته شود. ·در صورت عفونت کلینیکال، استفاده از این پانسمان جایگزینی برای درمان سیستمیک یا سایر درمان های تخصصی عفونت نیست. ·متخصصین درمان زخم باید آگاه باشند که اطلاعات بسیار محدودی در مورد استفاده طولانی مدت و مداوم از پانسمان های حاوی نقره، خصوصا برای کودکان و نوزادان وجود دارد. ·از این پانسمان نباید در هنگام بارداری یا شیردهی استفاده نمود.
زیرا هنوز اطلاعاتی از عوارض احتمالی نقره بر سلامت جنین در دست نیست. ·پانسمان یکبار مصرف بوده و قابلیت استریل دوباره ندارد.

روش استفاده از فارم اکتیو الژینات نقره

آماده سازی زخم ·در صورت لزوم دبرید و مرطوب سازی محل زخم را بر اساس روش های استاندارد انجام دهید.

·مایعات اضافی را از اطراف پوست بردارید.

·انتخاب سایز پانسمان

·سایز پانسمان باید مقداری از اندازه زخم بزرگتر باشد.

استفاده از پانسمان

·با استفاده از یک قیچی استریل پانسمان را بر اساس اندازه ی زخم برش داده و یا آن را تا کنید.

·برای جلوگیری از آلودگی، باقی مانده پانسمان را دور بیندازید.

·پانسمان را مستقیما روی زخم بگذارید.

·زخم های عمیق را کمی با پانسمان پر کنید و مطمئن شوید که پانسمان حاشیه زخم را نمی پوشاند.

·پانسمان آلژینات نقره فارم اکتیو را با یک پانسمان ثانویه غیر مسدود کننده محکم کنید

برداشتن و تعویض پانسمان

·پانسمان را می توان تا 7 روز روی محل زخم نگاه داشت.

·زمان تعویض پانسمان به وضعیت زخم و میزان اگزودا (ترشحات) بستگی دارد.

·در ابتدا ممکن است نیاز به تعویض روزانه پانسمان وجود داشته باشد.

·زمانی که ظرفیت جذب پانسمان ثانویه اشباع شده باشد یا بنا بر تشخیص درمانگر زخم، پانسمان آلژینات نقره فارم اکتیو را تعویض کنید.

·برای جایگزین کردن، به آرامی پانسمان ثانویه را بردارید.

·اگر زخم خشک به نظر می رسد، قبل از برداشتن پانسمان را با نرمال سالین استریل اشباع کنید.

·پانسمان را به آرامی برداشته و طبق دستورالعمل های بهداشتی آن را دور بیندازید.

·در صورت نیاز، قبل از گذاشتن پانسمان جدید زخم را بر اساس روش های استاندارد مرطوب نمایید.

نکات تعویض و برداشتن پانسمان

·اگر زخم عفونت کرده است، درمان های مناسب باید آغاز شوند.

·ادامه ی استفاده از پانسمان آلژینات نقره فارم اکتیو ممکن است بر اساس نظر درمانگر صورت بگیرد.

·در صورت باز یا مخدوش بودن بسته بندی هر پانسمان، از مصرف آن خودداری کنید.

·این پانسمان فقط برای یک بار استفاده است.

·از استریل کردن مجدد پانسمان خودداری کنید.

پانسمان جراحی ضد آب پددار

پانسمان ضد آب پددار فارم اکتیو، نسبت به ورود آب و میکروارگانسم ها نفوذ ناپذیر است و معمولا پس از عمل جراحی استفاده می شود. این پانسمان دارای یک لایه نیمه تراوا و چسبنده است.

 پانسمان ضد آب و پد دار که نسبت به میکروارگانیسم ها نفوذ ناپذیر است.

·پانسمان جراحی لاپاراسکوپی، لامینکتومی، لاپاراتومی ·پانسمان جراحی سزارین و هرنی(فتق)

·پانسمان جراحی ارتوپدی بزرگ

·پانسمان جراحی قلب باز، جراحی عمومی و …

پانسمان پروتکتیو فیلم (هیدروفیلم)

یک فیلم پلی اورتان شفاف و نیمه تراوا با یک چسب آکریلیک ضد حساسیت می باشد. نفوذ ناپذیری پانسمان در برابر آب و باکتری ها محیط زخم را از آلودگی های محیط حفظ می کند و به بیمار اجازه فعالیت های روزانه مانند حمام کردن و یا دوش گرفتن می دهد.

یک فیلم پلی اورتان شفاف و نیمه تراوا با یک چسب آکریلیک ضد حساسیت می باشد.

نفوذ ناپذیری پانسمان در برابر آب و باکتری ها محیط زخم را از آلودگی های محیط حفظ می کند و به بیمار اجازه فعالیت های روزانه مانند حمام کردن و یا دوش گرفتن می دهد.

موارد مصرف:

·قابلیت کاربرد جهت پیشگیری در مراحل اولیه زخم های فشاری

·مناسب جهت درمان زخم های خشک با ترشح جزئی در طی فاز اپتیلیزاسیون

·مناسب ترین پانسمان جهت سیل کردن زخم در استفاده از سیستم وکیوم تراپی

·در انواع سایز های مختلف و رولی

·نوع Cannula مناسب جهت نگهداری از کانول ها و لوله ها

پانسمان فارم اکتیو نان ادهرنت (غیر چسبنده)

یک پانسمان استریل نازک، متخلخل و تنفس پذیر، تشکیل شده از یک ماده پلی استر انعطاف پذیر می باشد که در هر دو طرف با یک لایه ژل سیلیکون پوشیده شده است. چسبندگی جزیی لایه سیلیکون پوشیده شده روی پانسمان استفاده از آن را ساده کرده و آن را بر روی پوست اطراف زخم نگه می دارد. در صورتیکه به عنوان پانسمان اولیه روی زخم استفاده شود، لایه ی متخلخل ساختار پلی استر که با لایه سیلیکون پوشیده شده اجازه انتقال راحت ترشحات را به پانسمان ثانویه می دهد که باعث کاهش خطر چسبندگی و ماسره شدن پوست اطراف زخم می شود.

این پانسمان یک پانسمان اولیه مورد استفاده در انواع زخم های مختلف، بدون ترشح یا با ترشح زیاد، که نیازمند عدم چسبندگی به بافت زیر پانسمان می باشد.

موارد مصرف:

·ایده آل جهت محل دهنده و گیرنده پیوند پوست

·مناسب جهت زخم فشاری، زخم پای دیابتیک، زخم وریدی، سوختگی های درجه یک و دو، خراش های پوستی، پارگی ها، برش های جراحی، تاول، گرافت های پوستی و صدمات پوستی ایجاد شده در اثر رادیوتراپی یا استروئیدتراپی

نکته:

·این پانسمان حاوی ژل چسبنده بدون صدمه در حین برداشتن از روی زخم می باشد.

·دو طرف پانسمان با یک فیلم پلی اتیلن قابل جدا شدن، پوشیده شده است.

·متخلخل بودن و حفره های روی آن امکان مشاهده روی زخم را می دهد.

·نسبت به گاز ها و ترشحات نفوذپذیر و انعطاف پذیر می باشد.

·در زخم باقی مانده نمی گذارد. ·این پانسمان انعطاف پذیر، شکل پذیر و قابل برش می باشد.

·در صورت نیاز برای استفاده از طریق هم پوشانی می توان از چند نوع پانسمان همزمان استفاده کرد.

·با توجه به نازکی و ساختار نرم و تنفس پذیری و شفافیت پانسمان برای مشاهده می تواند تا 7 روز روی زخم باقی مانده، حتی در صورتی که پانسمان ثانویه برای دفعات متعدد تعویض شود.

·این پانسمان نباید بر روی زخم های عفونی و سوختگی های درجه 3 استفاده شود.

پانسمان فارم اکتیو ژل

پانسمان فارم اکتیو ژل، بی شکل و استریل می باشد و از پلیمر های هیدروفیل ساخته شده است که حاوی حجم زیادی آب مقطر بوده و به دلیلی رطوبت رسانی جهت دبریدمان بافت نکروز بکار می رود. 

یک پانسمان هیدروژل بی شکل استریل، ساخته شده از پلیمر های هیدروفیل است که حاوی حجم زیادی آب مقطر بوده و جهت دبریدمان بافت نکروز بکار می رود.

 در دو مدل: تیوپی و ژلاتینی مسطح

موارد مصرف:

·قابلیت کاربرد جهت دبریدمان بافت نکروز سیاه و زرد رنگ به روش اتولیتیک

·نوع ژلاتینی مسطح، مخصوص دبریدمان بافت نکروز سیاه و زرد رنگ سطحی و ایده آل جهت جوش های آبله مرغان، زونا و بیماری های پوستی

نکته: 

·از پانسمان های فارم اکتیو هیدرو، فارم اکتیو فوم و هیدروفیلم می توان به عنوان پانسمان ثانویه روی فارم اکتیو ژل استفاده کرد. ·ویسکوزیته بالای ژل از انتشار آن به زخم یا حفره پیشگیری و شفافیت آن مشاهده زخم را آسان می کند.

·میزان بالای محتوای آب باعث تازگی و نرمی ژل و راحتی بیشتر می شود.

ژل می تواند برای 2 تا 3 روز بسته به وضعیت بیمار و میزان ترشح

پانسمان فارم اکتیو آلژینات

پانسمان فارم اکتیو آلژینات یک پانسمان حاوی آلژینات کلسیم سدیم و کربوکسی متیل سلولز می باشد که با جذب ترشحات و عفونت زخم، در بهبود زخم های سطحی و عمقی گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد کاربرد دارد. 

یک پانسمان حاوی آلژینات کلسیم سدیم و کربوکسی متیل سلولز می باشد که برای بهبود زخم های سطحی و عمقی گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد کاربرد دارد.

موارد مصرف:

·ایده آل جهت زخم های با ترشحات زیاد سطحی و عمقی

·مناسب جهت زخم های مزمن (فشاری، پای دیابتیک، عروقی و …)

·مناسب جهت زخم های سطحی (محل دهنده پیوند) و عمقی (زخم فشاری و سینوس پایلونیدال)

نکته:

·قابل استفاده با پانسمان های فارم اکتیو فوم، فارم اکتیو هیدرو و هیدرو فیلم

·بسته به میزان ترشح زخم، فواصل تعویض پانسمان بین 3 تا 7 روز می باشد.

پانسمان فارم اکتیو فوم(پلی اورتان)

پانسمان فارم اکتیو فوم(پلی اورتان) سیلیکونی یک پانسمان استریل با سه لایه متفاوت؛ لایه فوقانی (پلی اورتان نیمه تراوا با قابلیت تنفس)، لایه میانی (فوم جاذب پلی اورتان) و لایه داخلی که بر روی زخم قرار می گیرد یک غشاء جاذب پلی اورتان می باشد که به زخم نمی چسب 

یک پانسمان استریل با سه لایه متفاوت؛ لایه فوقانی (پلی اورتان نیمه تراوا با قابلیت تنفس)، لایه میانی (فوم جاذب پلی اورتان) و لایه داخلی که بر روی زخم قرار می گیرد یک غشاء جاذب پلی اورتان می باشد که به زخم نمی چسبد.

در دو نوع ساده و سیلیکونی

دارای دو مدل چسب دار و بدون چسب در سایز های مختلف

موارد مصرف:

·قابلیت کاربرد در زخم های گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد

·ایده آل جهت انواع (زخم فشاری، زخم پای دیابتیک(نوع بدون چسب)، زخم وریدی و…)

نکته:

·پانسمان بسته به شرایط زخم و میزان ترشح می تواند 7 روز بدون تعویض باقی بماند.

·نوع بدون چسب آن قابل برش به اندازه دلخواه بوده و با چسب حصیری یا باند روی زخم ثابت می شود.

·به عنوان پانسمان ثانویه بر روی فارم اکتیو آلژینات و فارم اکتیو ژل استفاده می شود.

·فوم تراکستومی مناسب جهت پانسمان ناحیه تراک

پانسمان فارم اکتیو هیدروکلوئید هیدرو

یک پانسمان استریل حاوی مواد هیدروکلوئید فشرده داخل یک ماتریکس پلیمر چسبنده که با یک فیلم نیمه تراوای ساخته شده از پلی اورتان با قابلیت تنفس، پوشیده شده است. پانسمان پس از تماس با سطح زخم با تشکیل یک ژل محافظ، محیط مرطوبی را جهت درمان زخم فراهم می سازد. 

یک پانسمان استریل حاوی مواد هیدروکلوئید فشرده داخل یک ماتریکس پلیمر چسبنده که با یک فیلم نیمه تراوای ساخته شده از پلی اورتان با قابلیت تنفس، پوشیده شده است. پانسمان پس از تماس با سطح زخم با تشکیل یک ژل محافظ، محیط مرطوبی را جهت درمان زخم فراهم می سازد.

موارد مصرف:

·قابلیت کاربرد به تنهایی در زخم های با ترشح کم تا متوسط در فاز های گرانوله و اپیتلیال

·قابلیت کاربرد در زخم بستر سطحی و حفره ای، زخم وریدی، زخم جراحی، سوختگی ها و ساییدگی ها

نکته:

·هنگام اشباع شدن، ژل شیری رنگی زیر پانسمان تشکیل می شود که زمان تعویض پانسمان را نشان می دهد.

·به عنوان پانسمان ثانویه روی فارم اکتیو آلژینات، فارم اکتیو ژل استفاده می شود.

·پانسمان می تواند به مدت 3 تا 5 روز بسته به میزان ترشح، بدون تعویض باقی بماند.

 
پانسمان فوم چسب دار فارم اکتیو | پانسمان فارم اکتیو فوم(پلی اورتان)

یک پانسمان استریل با سه لایه متفاوت؛ لایه فوقانی (پلی اورتان نیمه تراوا با قابلیت تنفس)، لایه میانی (فوم جاذب پلی اورتان) و لایه داخلی که بر روی زخم قرار می گیرد یک غشاء جاذب پلی اورتان می باشد که به زخم نمی چسبد.

یک پانسمان استریل با سه لایه متفاوت؛ لایه فوقانی (پلی اورتان نیمه تراوا با قابلیت تنفس)، لایه میانی (فوم جاذب پلی اورتان) و لایه داخلی که بر روی زخم قرار می گیرد یک غشاء جاذب پلی اورتان می باشد که به زخم نمی چسبد.

در دو نوع ساده و سیلیکونی

دارای دو مدل چسب دار و بدون چسب در سایز های مختلف

موارد مصرف:

·قابلیت کاربرد در زخم های گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد

·ایده آل جهت انواع (زخم فشاری، زخم پای دیابتیک(نوع بدون چسب)، زخم وریدی و…)

نکته:

·پانسمان بسته به شرایط زخم و میزان ترشح می تواند 7 روز بدون تعویض باقی بماند.

·نوع بدون چسب آن قابل برش به اندازه دلخواه بوده و با چسب حصیری یا باند روی زخم ثابت می شود.

·به عنوان پانسمان ثانویه بر روی فارم اکتیو آلژینات و فارم اکتیو ژل استفاده می شود.

·فوم تراکستومی مناسب جهت پانسمان ناحیه تراک

پانسمان فوم فارم اکتیو بدون چسب (پلی اورتان)

پانسمان فارم اکتیو فوم(پلی اورتان) بدون چسب، یک پانسمان استریل با سه لایه متفاوت؛ لایه فوقانی (پلی اورتان نیمه تراوا با قابلیت تنفس)، لایه میانی (فوم جاذب پلی اورتان) و لایه داخلی که بر روی زخم قرار می گیرد یک غشاء جاذب پلی اورتان می باشد که به زخم نمی چس 

یک پانسمان استریل با سه لایه متفاوت؛ لایه فوقانی (پلی اورتان نیمه تراوا با قابلیت تنفس)، لایه میانی (فوم جاذب پلی اورتان) و لایه داخلی که بر روی زخم قرار می گیرد یک غشاء جاذب پلی اورتان می باشد که به زخم نمی چسبد.

در دو نوع ساده و سیلیکونی

دارای دو مدل چسب دار و بدون چسب در سایز های مختلف

موارد مصرف:

·قابلیت کاربرد در زخم های گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد

·ایده آل جهت انواع (زخم فشاری، زخم پای دیابتیک(نوع بدون چسب)، زخم وریدی و…)

نکته:

·پانسمان بسته به شرایط زخم و میزان ترشح می تواند 7 روز بدون تعویض باقی بماند.

·نوع بدون چسب آن قابل برش به اندازه دلخواه بوده و با چسب حصیری یا باند روی زخم ثابت می شود.

·به عنوان پانسمان ثانویه بر روی فارم اکتیو آلژینات و فارم اکتیو ژل استفاده می شود.

·فوم تراکستومی مناسب جهت پانسمان ناحیه تراک

اسپری فارم اکتیو نقره
 FARMACTIVE SILVER

  برخی ویژگیهای اسپری فارم اکتیو نقره FARMACTIVE SILVER

·دارای نانوکلوئید نقره و نمک هیالورونیک

·بطری اسپری 125 میلی لیتر حاوی 10 گرم پودر می باشد

·جلوگیری از آلودگی میکروبیال پانسمان

·بافت بندی یکسان هیالورونیک اسید یک پلی ساکارید طبیعی

·عامل مرطوب کنندگی

·رطوبت موجب کمک به حرکت فیزیولوژیک سلول ها و انتشار ملکول های محلول در آب 

  توضیحات اسپری فارم اکتیو نقره FARMACTIVE SILVER

اسپری نقره دارویی یک اسپری پودری حاوی ذرات نقره کلوئید و نمک سدیم اسید هیالورونیک. نقره کلوئید با خاصیت ضد باکتریایی خود مانع از آلودگی میکروبی پانسمان شده و همچنین محیط زخم را از باکتریهای خارجی حفظ می کند.

درتمام مدت درمان زخم ( زخم بستر ، زخم پای دیابتیک ، زخم عروقی ، بریدگی ها ، خراشیدگی ها ، سوختگی های موضعی کوچک ، زخم های پس از جراحی ، ادرارسوختگی و ضایعات مربوط به بی اختیاری ) برای کاربرد درست به دقت زخم را تمیز کرده ، قوطی را به خوبی تکان داده و آن را مستقیما در فاصله ی 10 تا 15 سانتی متر زخم نگه داشته ، به میزان لازم که سطح زخم را بپوشاند اسپری کنید.

برای سنجش خروجی اسپری فارم اکتیو و دوری از پخش شدن پودر در هوا بعد از استفاده، با پانسمان استریل بپوشانید.

در صورت لزوم یک یا دو بار بعد از بررسی محیط زخم و تمیز کردن آن در روز تکرار کنید.

درصورت گیر کردن اسپری درب پلاستیکی را برداشته و زیر آب ولرم بشویید و بعد از خشک کردن مجددا در محل قرار داده و استفاده کنید.

اسید هیالورونیک که حاوی  پلی ساکرید طبیعی که در تماس با بافت های بدن عملکرد رطوبت سازی و روان کنندگی دارد.در طی پروسه التیام ضایعه ها , خاصیت رطوبت سازی اسید هیالورونیک به حرکات فیزیولوژیکی  سلول ها  و انتشار مولکول های حلال در آب کمک می کند. نقره و اسید هیالورونیک فرمولاسیونی با کالوئین سبک و بیوکسید سیلیکون هستند که خاصیت کنترل و جذب ترشحات و ایجاد محیط مناسب برای بهبود طبیعی زخم دارند.

ترکیبات اسپری نقره فارمکتیو

نقره کلوئید 2 % و نمک سدیم اسید هیالورونیک 0.2 % کالوئین سبک و بیوکسید سیلیکون و مخلوطی از مواد پیشرونده است

نحوه مصرف اسپری نقره

·برای استفاده صحیح به دقت زخم را تمیز کرده ، قوطی را به خوبی تکان داده و آن را مستقیم در فاصله ی 10 تا 15 سانتی متر زخم نگه داشته ، به مقدار کافی که سطح زخم را بپوشاند اسپری کنید.

·برای اندازه گیری خروجی محصول و اجتناب از پخش شدن پودر در هوا بعد از استفاده، با پانسمان استریل بپوشانید.

·مطابق نیاز یک یا دو بار بعد از چک کردن محیط زخم و تمیز کردن آن در روز تکرار کنید.

درصورت گیر کردن اسپری فارم اکتیو درب پلاستیکی را برداشته و زیر آب ولرم بشویید و بعد از خشک کردن مجددا در محل قرار داده و استفاده کنید

با دقت محل زخم را تمیز کنید , بطری حاوی محلول را تکان داده و به صورت عمودی و در فاصله 10 سانتی متری از محل ضایعه قرار می دهید, به تعدادی کافی که کاملا سطح زخم را پوشش دهد اسپری کنید .

با فاصله زمانی کوتاه از هم به زخم اسپری کنید که از پخش شدن پودر در هوا جلوگیری کنید. بعد از استفاده از اسپری محل زخم را با بانداژ و یا پانسمان و چسب مناسب بپوشانید.و درب اسپری را بعد از  استفاده ببندید. این دستورالعمل را روزی 2 الی 3 بار  براساس نیاز و شرایط زخم تکرار کنید البته هر بار باید محل زخم را کاملا با آب و یا نرمال سالین تمیز نموده و بررسی کرده باشید.

موارد احتیاط اسپری فارم اکتیو

.1این محصول جهت استعمال مصارف خارجی و موقتی  می باشد و پیشنهاد می شود که بیشتر از 4 هفته از آن استفاده ننمایید، در صورت مشاهده عدم بهبودی محل ضایعه و ایجاد عفونت , سریعا  استفاده از اسپری را قطع نموده و با پزشک متخصص مشاوره نمایید. .2در مدت استفاده از اسپری کردن آن در هوا و استنشاق خودداری کنید. .3نزدیک به صورت اسپری نکنید ، درصوتیکه به طور تصادفی اسپری  استنشاق و یا بلعیده شد با پزشک مشورت نمایید. .4از قرار گرفتن در معرض اشعه آفتاب بر روی محلی که از دارو استفاده نموده اید جلوگیری شود. .5درصورتیکه به ترکیبات این محصول حساسیت دارید از مصرف آن خودداری نمایید. .6در زمان بارداری پیشنهاد می شود تحت نظر کنترل پزشکی مصرف شود. .7درصورت عدم بهبود کامل زخم و یا نشانه های نامناسب و سایر عوامل به پزشک مراجعه نمایید. .8جهت استعمال خارجی. از استنشاق و یا بلعیدن آن خودداری کنید.بر روی موکوس و یا نزدیک اعضایی که ترشح موکوس دارند استفاده نشود( مثلا : چشم دهان گوش واژینال و …) .9از دسترس کودکان دور نگه داشته شود. .10درصورتیکه آسیب به محفظه و یا گذشتن از تاریخ انقضای آن از مصرف خودداری شود.

احتمالات

بلافاصله پس از استفاده از محصول ممکن است به طور موقتی به سرما , حس سوختگی و یا آماس بدون اتفاقات بعدی واکنش نشان دهد

نگهداری اسپری فارم اکتیو

بعد از استفاده پوشش درب آن را ببندید. در محیط خشک و خنک نگهداری نمایید. از تابش مستقیم خورشید و گرما و دمای بالای 50 سانتی گراد یا 122 فارنهایت به اسپری جلوگیری شود.

محصول در بسته بندی سالم به صورت اورجینال قرار می گیرد و تاریخ انقضای آن 3 سال پس از تاریخ تولید در کارخانه می باشد.