پانسمان و محصولات B BRAUN

اسپری محافظ آسکینا بریر فیلم

یک محافظ پوستی شفاف و قابل تنفس است که خیلی سریع خشک می شود.این پانسمان از پوست سالم یا آسیب دیده در اثر ادرار و مدفوع،چسب،تروما و اصطحکاک محافظت می کند.استعمال آن کاملا بدون ایجاد سوزش است. ·خیلی سریع خشک می شود. ·استعمال آن کاملا بدون ایجاد سوزش است. ·یک محافظ پوستی شفاف و قابل تنفس است. ·این پانسمان از پوست سالم یا آسیب دیده در اثر ادرار و مدفوع، چسب، تروما و اصطحکاک محافظت می کند.

موارد مصرف اسپری محافظ آسکینا بریر فیلم بی بران :

·جلوگیری از آسیب پوستی در برابر رطوبت یا اصطحکاک

·محافظت از پوست در معرضmaceration  و پوست رفتگی

·محافظت از پوست های تازه تشکیل شده در مقابل آسیب مجدد

مزایا:

·مقرون به صرفه

·آسان پاک می شود

·ایجاد محافظت 3 روزه

·شفاف:امکان کنترل بصری

·خشک شدن سریع کمتراز 30 ثانیه

·عدم کاهش اثر پد های بی اختیاری

·عدم تداخل با عملکرد چسب های استومی

·افزایش چسبندگی پانسمان ها و چسب ها

پانسمان فوم آسکینا

پانسمان فوم آسکینا بی بران یک پانسمان فوم غیر چسبنده ی دو لایه است که حاوی یک لایه فوم پلی اورتان آب دوست نرم با قابلیت تنفسی و ظرفیت بالا در کنترل اگزودا و یک لایه فیلم پلی اورتان محافظ شفاف نازک که از ورود آب و باکتری به بستر زخم جلوگیری می کند.

Askina Foam: پانسمان فوم غیر چسبنده ی دو لایه:

·لایه فوم پلی اورتان آب دوست نرم با قابلیت تنفسی و ظرفیت بالا در کنترل اگزودا ·فیلم پلی اورتان محافظ شفاف نازک که ازورود آب و باکتری به بستر زخم جلوگیری می کند.

موارد مصرف فوم آسکینا:

·زخم های فشاری از درجه یک تا چهار ·زخم با اگزودای متوسط تا زیاد ·زخم های شریانی و وریدی پا ·سوختگی درجه یک و دو ·زخم های دیابتی پا ·زخم های تروماتیک

مزایا :

·قابلیت مشاهده ترشحات جذب شده از زخم ·عدم چسبندگی به زخم و تعویض بدون درد ·مقرون به صرفه:بدون نیاز به تعویض مکرر ·ویژگی منحصر به فرد در کنترل اگزودا ·حفظ رطوبت نسبی زخم

پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار ساکروم آسکینا درسیل

پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار ساکروم آسکینا درسیل یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد.این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند.

 :Askina DresSil Sacrumیک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد.این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند

مزایا:

– فرم پانسمان منطبق با ناحیه ی ساکروم.

– محافظت مناسب پوست در برابر زخم های فشاری و maceretion

– هنگام استحمام ثابت می ماند.

سایز: 21 × 22 سانتی متر

پانسمان فوم پاشنه هیدروسلولار آسکینا

پانسمان فوم پاشنه هیدروسلولار آسکینا یک پانسمان فوم غیر چسبنده دو لایه متناسب با آناتومیک پاشنه که شامل یک نوار فومی و دو گیره چسبنده است که اجازه می دهد پانسمان حتی در موقع حرکت سر جایش ثابت باقی بماند.

Askina Heel: یک پانسمان فوم غیر چسبنده دو لایه متناسب با آناتومیک پاشنه که شامل یک نوار فومی و دو گیره چسبنده است که اجازه می دهد پانسمان حتی در موقع حرکت سر جایش ثابت باقی بماند.

موارد مصرف:

– مدیریت زخم های سطحی تا عمقی با ترشح متوسط تا زاد در ناحیه ی پاشنه

– زخم های فشاری(زخم بستر)درجه یک تا چهار

– زخم های دیابتی پا

– برش های جراحی

– زخم های سوختگی درجه یک و دو

مزایا :

– آماده برای استفاده بدون نیاز به فیکس کردن

– طراحی آناتومیک ایده آل جهت پوشش مالئولوس(قوزک)

– فوم تعدیل کننده فشار،جلوگیری از زخم بستر درجه یک

– محافظت خوب در برابر نیروهای سایشی و برشی

پانسمان فوم نواری پرکننده آسکینا کاویتی

پانسمان فوم نواری پرکننده آسکینا کاویتی مشابه Askina Foam  می باشد بدون لایه ی خارجی پلی اورتان. این شکل خاص ظرفیت جذب اگزودا را بالا می برد و امکان استفاده از این پانسمان را در زخم های حفره ای با ترشحات زیاد و همچنین زخم های سینوسی کوچک فراهم می کند.

Askina cavity Strips: ساختار و مواد تشکیل دهنده این پانسمان مشابه Askina Foam  می باشد بدون لایه ی خارجی پلی اورتان.این شکل خاص ظرفیت جذب اگزودا را بالا می برد و امکان استفاده از این پانسمان را در زخم های حفره ای با ترشحات زیاد و همچنین زخم های سینوسی کوچک فراهم می کند.ساختار خاص سلول باز Askina Foam  اجازه می دهد که جذب اگزودا به صورت عمودی و خیلی سریع صورت بگیرد،بدون ریسک ایجاد بافت گرانوله جدید در داخل پانسمان.

موارد مصرف :

– زخم های حفره ای با عمق کمتر

– ترشحات متوسط تا زیاد

– زخم های سینوسی

مزایا :

– ویژگی منحصر به فرد در کنترل اگزودا

– مقرون به صرفه: بدون نیاز بهتعویض مکرر

– ایجاد یک محیط مرطوب مناسب در بستر زخم

– عدم چسبندگی به زخم و تعویض بدون تروما

– کنترل اگزودای جذب شده از خارج از پانسمان

– پانسمانی ایده آل همراه با درمان فشاری

پانسمان فوم پرکننده آسکینا کاویتی

پانسمان فوم پرکننده آسکینا کاویتی ساختار و مواد تشکیل دهنده این پانسمان مشابه Askina Foam می باشد بدون لایه ی خارجی پلی اورتان. این شکل خاص ظرفیت جذب اگزودا را بالا می برد و امکان استفاده از این پانسمان را در زخم های حفره ای با ترشحات زیاد و همچنین زخم ها

Askina Foam cavity: ساختار و مواد تشکیل دهنده این پانسمان مشابه Askina Foam می باشد بدون لایه ی خارجی پلی اورتان.این شکل خاص ظرفیت جذب اگزودا را بالا می برد و امکان استفاده از این پانسمان را در زخم های حفره ای با ترشحات زیاد و همچنین زخم های سینوسی کوچک فراهم می کند.ساختار خاص سلول باز Askina Foam  اجازه می دهد که جذب اگزودا به صورت عمودی و خیلی سریع صورت بگیرد،بدون ریسک ایجاد بافت گرانوله جدید در داخل پانسمان.

موارد مصرف :

-زخم های حفره ای عمیق با ترشحات زیاد

مزایا :

-ویژگی منحصر به فرد در کنترل اگزودا

-مقرون به صرفه:بدون نیاز بهتعویض مکرر

-ایجاد یک محیط مرطوب مناسب در بستر زخم

-عدم چسبندگی به زخم و تعویض بدون تروما

-کنترل اگزودای جذب شده از خارج از پانسمان

-پانسمانی ایده آل همراه با درمان فشاری

پانسمان نچسب سیلیکونی آسکینا سیلنت

پانسمان نچسب سیلیکونی آسکینا سیلنت از ماده ای بی بافت منعطف ساخته شده  که هر دو طرف آن با لایه ی سیلیکونی نم پوشانده شده است که این لایه در تماس با زخم می باشد.این پانسمان با سطح زخم تطابق پیدا می کند و به طور کامل به پوست اطراف می چسبد.

Askina SilNet: از ماده ای بی بافت منعطف ساخته شده که هر دو طرف آن با لایه ی سیلیکونی نم پوشانده شده است که این لایه در تماس با زخم می باشد. این پانسمان با سطح زخم تطابق پیدا می کند و به طور کامل به پوست اطراف می چسبد.

محل زخم در هنگام تعویض پانسمان از آسیب های مکانیکی در امان است بنابراینAskina SilNet  ترومای مرتبط با تعویض را به حداقل می رسد

موارد مصرف :

– بریدگی ها و ساییدگی ها

– پارگی پوست

– زخم های ترومایی

– سوختگی های درجه یک و دو

– فیکس کردن گرفت های پوستی

– زخم های جراحی

– محل Donor

مزایا :

– غیر چسبنده: محافظت از بافت گرانوله شکننده

– تعویض بدون تروما

– انتقال عمودی اگزودا

– نرم و راحت

– متناسب با درمان های موضعی درمان فشار منفی

– قابلیت قرارگیری از هر دو طرف بر روی زخم

– حساسیت پایین

پانسمان فوم سیلیکونی آسکینا درسیل

پانسمان فوم سیلیکونی آسکینا درسیل یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد. آسکینا درسیل ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند.

Askina DresSil: یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد.این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند.

موارد مصـرف :

-زخم های فشاری

-زخم های سیاهرگی

-زخم های سرخرگی

-پای دیابتیک

-زخم های ترومایی

زخم های جراحی

-سوختگی های درجه یک و دو

-محل های Donor

–پارگی های پوست

مزایا:

-چسبندگی نرم و ملایم

-حداقا آسیب بافتی هنگام تعویض پانسمان

-ظرفیت جذب بالا

-کاربرد آسان

-قابل انطباق با نواحی برجسته و دشوار

-قابلیت برش به شکل دلخواه

-ارتقای راحتی بیمار

-حساسیت پایین

پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار آسکینا درسیل

پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار آسکینا درسیل یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد.این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند.

Askina DresSil Border: یک پانسمان خود چسب است که یک سمت آن چسب سیلیکونی نرم و در سمت دیگر یک فیلم ضد آب قابل نفوذ در برابر بخار می باشد. این پانسمان ظرفیت جذب بالای فوم را با چسب سیلیکونی نرم که در تماس با زخم می باشد ترکیب می کند. در کل ساختاری مشابه Askina DresSil دارد با یک لایه حاشیه ایی 1/5 سانتی متری چسبنده که برای پوشش مطمئن تر زخم ایجاد شده است. به خصوص برای مناطقی که پانسمان آنها دشوار است یا مناطق متحرک (زانو ها،آرنج ها،تا شدگی های پوستی) مناسب است.

موارد مصـرف :

– زخم های فشاری

– زخم های سیاهرگی

– زخم های سرخرگی

– پای دیابتیک

– زخم های ترومایی

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– محل های Donor

 – پارگی های پوست

مزایا :

– چسبندگی نرم و ملایم

– حداقا آسیب بافتی هنگام تعویض پانسمان

– ظرفیت جذب بالا

– کاربرد آسان

– قابل انطباق با نواحی برجسته و دشوار

– قابلیت برش به شکل دلخواه

– ارتقای راحتی بیمار

– حساسیت پایین

پانسمان فوم هیدروژل آسکینا ترانسوربنت

پانسمان فوم هیدروژل آسکینا ترانسوربنت دارای لایه ی پانسمانی مشابه و دارای مزیت های Askina Transorbent  می باشد. لبه ی پلی اورتان چسبنده، ایمنی بیشتری را در طی زمان پوشش زخم ایجاد می کند.

از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند. در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد، بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

Transorbent Border : دارای لایه ی پانسمانی مشابه و دارای مزیت های Skina Transorbent  می باشد. لبه ی پلی اورتان چسبنده، ایمنی بیشتری را در طی زمان پوشش زخم ایجاد می کند.

موارد مصرف :

– زخم های فشاری

– زخم های وریدی پا

– زخم های شریانی پا

– زخم های دیابتیک

– زخم های تروماتیک

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– حمایت از پوست های شکننده و آسیب پذیر

مزایا :

– ظرفیت جذب بالا

– عدم چسبندگی به سطح زخم

– خاصیت ضربه گیر(بالشتکی) ناشی از فوم پلی اورتان

– عدمMaceration  یا باقی مانده روی سطح زخم

– قابل برش به اندازه و شکل نیاز

پانسمان فوم هیدروژل چسبدار آسکینا ترانسوربنت

پانسمان فوم هیدروژل چسبدار آسکینا ترانسوربنت فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند.در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد،بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند. در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد، بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

 :Transorbent Border‌منطبق با مناطقی از بدن که پوشش آن سخت است.

موارد مصرف :

– زخم های فشاری

– زخم های وریدی پا

– زخم های شریانی پا

– زخم های دیابتیک

– زخم های تروماتیک

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– حمایت از پوست های شکننده و آسیب پذیر

مزایا :

– ظرفیت جذب بالا

– عدم چسبندگی به سطح زخم

– خاصیت ضربه گیر(بالشتکی) ناشی از فوم پلی اورتان

– عدم Maceration یا باقی مانده روی سطح زخم

– قابل برش به اندازه و شکل نیاز

پانسمان فوم هیدروژل چسبدار ساکروم آسکینا ترانسوربنت

پانسمان فوم هیدروژل چسبدار ساکروم آسکینا ترانسوربنت شکل مثلثی ایده آل جهت ناحیه ی ساکروم از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند.در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد،بدی

از ویژگی های ثبت شده‌ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند. در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد، بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

Transorbent Sacrum: شکل مثلثی ایده آل جهت ناحیه‌ی ساکروم

موارد مصرف :

– زخم های فشاری

– زخم های وریدی پا

– زخم های شریانی پا

– زخم های دیابتیک

– زخم های تروماتیک

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– حمایت از پوست های شکننده و آسیب پذیر

مزایا :

– ظرفیت جذب بالا

– عدم چسبندگی به سطح زخم

– خاصیت ضربه گیر (بالشتکی) ناشی از فوم پلی اورتان

– عدم maceration یا باقی مانده روی سطح زخم

– قابل برش به اندازه و شکل نیاز

پانسمان فوم هیدروژل آسکینا تاچ

پانسمان فوم هیدروژل آسکینا تاچ از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند.در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد،بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

از ویژگی های ثبت شده ی تکنولوژی هیدروژل خشک این است که فرایند جذب بی نظیری را ایجاد می کند. در طی این فرایند ترشحات از سطح زخم خارج شده و در پانسمان به دام می افتد، بدین ترتیب رطوبت اضافی را جذب می نماید.

Askina Touch: این پانسمان ساختارش مشابه Transorbent و غیر چسبنده می باشد ایده آل جهت زخم هایی با پوست شکننده.

موارد مصرف :

– زخم های فشاری

– زخم های وریدی پا

– زخم های شریانی پا

– زخم های دیابتیک

– زخم های تروماتیک

– زخم های جراحی

– سوختگی های درجه یک و دو

– حمایت از پوست های شکننده و آسیب پذیر

مزایا :

– ظرفیت جذب بالا

– عدم چسبندگی به سطح زخم

– خاصیت ضربه گیر (بالشتکی) ناشی از فوم پلی اورتان

– عدمMaceration  یا باقی مانده روی سطح زخم

– قابل برش به اندازه و شکل مورد نیاز

مراحل قرار دادن پانسمان فوم هیدروژل :

.1انگشت کمترین تماس با پانسمان را داشته باشد.

.2پانسمان کش نیاید.

.3به آرامی بر روی محل مورد نظر، به خصوص کناره های زخم، قرار دهید.

.4هنگام قرار دادن پانسمان بر روی زانو یا پاشنه پا، یک سوم از طرفین پانسمان را ببرید.

.5برای زخم های ناحیه خاجی، و با توجه به محل زخم و میزان عمیق بودن آن، یک پانسمان سه ضلعی شکل نیاز است.

.6این مدل از پانسمان برای زخم های نزدیک مقعد بسیار مناسب است.

.7برای اطمینان بیشتر از چسب های ضد حساسیت استفاده کنید.

نحوه برداشتن پانسمان :

کمی فشار به پوست وارد کنید، سپس لبه های پانسمان را به سمت بالا بکشید. این کار را تا زمان برداشته شدن پانسمان از لبه ها انجام دهید. نیازی به برداشته شدن بقایای مواد از اطراف پوست نیست.

پانسمان باید بعد از 7 روز برداشته شود. پانسمان ها اغلب برای فرد ناخوشایند هستندو می توانند منجر به بروز عفونت نیز شوند.

بو:

زخم ها به خصوص زخم بزرگ بوی ناخوشایندی دارند،اما این بو الزاما به معنای عفونت نمی باشد .در صورتی که بو بعد از عفونت همچنان باقی بماند ،احتمال عفونت نیز وجود دارد.

عفونت:

در صورت پیشرفت علائم عفونت مانند،بوی غیر عادی،تغییر رنگ ترشحات ،تب و یا سلولیت،کشت باکتریایی انجام می شود.

پانسمان هیدروژل نازک آسکینا تینسایت

پانسمان هیدروژل نازک آسکینا تینسایت بسیار نازک و راحت بوده و با طراحی انعطاف پذیر خود جایگزینی مناسب برای پانسمان های ضخیم با نیروهای جذبی است. فرمول پیشرفته هیدروژل خشک امکان کنترل جذب و مدیریت طولانی مدت ترشحات را فراهم می کند.

Askina THINSite: یک پانسمان بسیا نازک و راحت می باشد. این پانسمان با طراحی انعطاف پذیر خود می تواند جایگزینی مناسب برای پانسمان های ضخیم با نیروهای جذبی باشد. فرمول پیشرفته هیدروژل خشک امکان کنترل جذب و مدیریت طولانی مدت ترشحات را فراهم می کند.

موارد مصرف :

·زخم های فشاری

·زخم های وریدی پا

·زخم های شریانی پا

·زخم های پس از جراحی

·پارگی و ساییدگی جزیی پوست

مزایا :

– منطبق با سطوح آناتومیکی بدن که پانسمان آن سخت است

– کاهش اصطحکاک هنگام حرکت بیمار

– امکان کنترل اگزودای جذب شده را فراهم می کند

– در جای خود ثابت می ماند با این حال از سطح پوست به راحتی جدا می شود بدون آسیب رساندن به بافت یا به جا گذاشتن باقی مانده روی سطح زخم

این پانسمان ها هم چنین برای نواحی که در معرض اصطکاک و سایش هستند، مانند زانو و پاشنه پا نیز مناسب هستند.

در اثر تماس پانسمان با رطوبت زخم، توده نرمی ایجاد می شود که امکان برداشتن پانسمان را بدون کوچکترین آسیبی به بافت های تازه فراهم می کند. حفاظت از زخم در برابر عفونت و یا سایر آلودگی، از دیگر مزایای پانسمان هاست.

نشانه ها:

کنترل زخم های سطحی و خشک

مراقبت های لازم بعد از ایجاد زخم

پانسمان های محافظ

موارد منع مصرف:

افرادی که به پانسمان و یا واد تشکیل دهنده آن ا حساسیت دارند،نباید از این نوع پانسمان ها استفاده کنند .

هشدار ها و ملاحظات:

.1اولین استفاده از پانسمان باید تحت نظر یک مرکز بهداشتی باشد.

.2 پانسمان های فوق العاده نازک دئودرم، به صورت موضعی زخم را کنترل می کنند. در زخم های حاد، سایر جوانب مانند تغییر موقعیت بیمار و وضعیت تغذیه ای نیز باید در نظر گرفته شود.

.3افزایش اندازه زخم ها :آسیب های بافتی عمیق،در اثر زخم های پوستی سطحی ایجاد می شود.در هنگام استفاده از پانسمان های انسدادی ،به خصوص با وجود مواد نکروزی،اندازه زخم بزرگ تر می شود.زخم هایی که در اثر التهاب رگ های خونی در ناحیه پا،ایجاد می شوند،با تشدید اختلال بدتر می شوند.

پانسمان هیدروکلوئید آسکینا هیدرو

پانسمان هیدروکلوئید آسکینا هیدرو یک پانسمان هیدروکلوئید نسل جدید می باشد با ظرفیت جذب قوی و طولانی مدت و چسبندگی مناسب بدون به جا گذاشتن باقی مانده ای در بستر زخم.این پانسمان شامل psyllium Husk  (پسیلیوم)می باشد که ظرفیت جذب را تقویت می کند.

Askina Hydro: یک پانسمان هیدروکلوئید نسل جدید با ظرفیت جذب قوی و طولانی مدت و چسبندگی مناسب بدون به جا گذاشتن باقی مانده ای در بستر زخم.
این پانسمان شاملPsyllium Husk  (پسیلیوم) می باشد که ظرفیت جذب را تقویت می کند، با باکتری های زخم باند می شود و بوی بد زخم را کاهش می دهد.

موارد مصرف:

– زخم های فشاری

– زخم های سیاهرگی

– زخم های سرخرگی

– سوختگی های درجه یک و دو

– محل های Donor

 – ساییدگی ها

پانسمان شفاف آسکینا بیوفیلم

پانسمان شفاف آسکینا بیوفیلم بی بران یک نوع پانسمان هیدروکلویید شفاف استریل و نازک برای درمان زخم مرطوب با ظرفیت جذب ترشحات زخم هایی با ترشح کم و همچنین دارای قابلیت جذب اگزودای باقی مانده روی زخم را دارد.

Askina Biofilm Transparent پانسمان هیدرو کلویید شفاف استریل نازک برای درمان زخم مرطوب با ظرفیت جذب اگزودای باقی مانده.

موارد مصرف :

کنترل ترشحات کم

– زخم های مزمن سطحی

– زخم های فشاری، زخم های پا

– زخم های حاد: سوختگی درجه 1 و 2، خراشیدگی ها

– زخم های پس از جراحی

مزایا :

– طراحی نارک که با تمام نقاط بدن تناسب دارد

– شفاف: کنترل بصری زخم

– کاربردی آسان

– در هنگام استحام در جای خود باقی می ماند

پانسمان شفاف آسکینا درم

پانسمان شفاف آسکینا درم یک پانسمان فیلم پلی اورتان شفاف استریل است. این محصول تقریبا نفوذ پذیر بوده و برای محافظت از پوست تازه تشکیل شده مناسب است.همچنین از تشکیل لایه ی خشک پیشگیری می کند.

Askina Derm: یک پانسمان فیلم پلی اورتان شفاف استریل است. این محصول تقریبا نفوذ پذیر بوده و برای محافظت از پوست تازه تشکیل شده مناسب است. همچنین از تشکیل لایه ی خشک پیشگیری می کند.

موارد مصرف :

– زخم فشاری درجه یک

– محل های Donor

– ساییدکی های جریی

– سوختگی های درجه یک

– زخم های جراحی

– پارگی ها

مزایا :

– حفظ یک محیط مرطوب

– کاربرد آسان

– MVTR  بالا

– چسبندگی مناسب بدون آسیب به پوست در هنگام عویض

– نفوذ ناپذیر نسبت به مایعات و باکتری ها

– شفاف است؛ معاینه زخم امکان پذیر است

کرم محافظ آسکینا بریر

کرم محافظ آسکینا بریر به عنوان کرم محافظ با دوام در بیماران بی اختیار که در معرض آسیب رطوبت ادرار و مدفوع هستند کاربرد دارد. این کرم به طور موثری پوست های خیلی خشک را مرطوب می نماید و همچنین می تواند اثر محافظتی بر پوست های در معرض آسیب به علت تماس طولانی

Askina Barrier Cream: به عنوان کرم محافظ با دوام در بیماران بی اختیار که در معرض آسیب رطوبت ادرار و مدفوع هستند کاربرد دارد.این کرم به طور موثری پوست های خیلی خشک را مرطوب می نماید و همچنین می تواند اثر محافظتی بر پوست های در معرض آسیب به علت تماس طولانی مدت با ترشحات را داشته باشد.

موارد مصرف :

کرم به عنوان یک محافظ رطوبتی و حمایتی برای پوست سالم عمل می کند:

-محاظت از پوست در برابر خیس خوردگی ناشی از بی اختیاری و ترشحات بدن

-محافظت از پوست های حساس،خیلی خشک و شکننده، مانند پوست اطراف زخم

مزایا :

-پیشگیری موثر از آسیب های پوستی در بیماران دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع

-غلظت بالا:مقدار کم از آن سطح وسیعی را می پوشاند

-عدم کاهش قدرت جذبی پدهای بی اختیاری

-عدم کاهش اثر چسبندگی چسب ها و پانسمان ها

-مقاوم در برابر شستشو:نیاز به استفاده مکرر نمی باشد

پانسمان جاذب شکافدار آسکینا پد

پانسمان جاذب شکافدار آسکینا پد بی بران، یک کمپرس با شکاف باریک، استریل و غیر چسبنده است. این پانسمان قدرت جذب بالایی برای پوشش درن ها و تیوب های تغذیه ای دارد.

Askina Pad S: یک کمپرس با شکاف باریک،استریل و غیر چسبنده است که قدرت جذب بالایی را برای پوشش درن ها و تیوب های تغذیه ای دارد.این پانسمان یک شکاف مرکزی دارد که برای استفاده جهت تیوب هایی که حداکثر 11 میلیمتر ضخامت دارد مناسب است و یک شکاف باریک برای پیچیدن به اطراف تیوب.

موارد مصـرف :

– پانسمان جاذب برای محل های درن، اطراف کانتر ها، تیوب های تغذیه ای، کانترهای سوپراپوبیک

پانسمان جاذب آسکینا پد

پانسمان جاذب آسکینا پد بی بران یک کمپرس استریل و غیر چسبنده با قدرت جذب بالا برای انواع زخم های ترشح دار کاربرد دارد. این پانسمان دولایه و دارای قابلیت تنفس می باشد. ظرفیت بالا در کنترل اگزودا و بارگیری مایع این پانسمان منحصر به فرد می باشد.

Askina  Pad: یک کمپرس استریل و غیر چسبنده با قدرت جذب بالا برای انواع زحم های ترشح دار

موارد مصـرف :

-پانسمان جاذب برای زخم های جراحی، پوستی، یا ترومایی

-پانسمان ثانویه برای طیف وسیعی از پانسمان های دیگر شامل زخم های عفونی.

خمیر آلژینات نقره آسکینا کالگیترول

خمیر آلژینات نقره آسکینا کالگیترول بیبران یک خمیر با قابلیت سازگاری بالا که دارای مقادیر مشابه آلرژینات نقره با پانسمان Askina Calgitrol  نقره می باشد.سازگاری بالای این پانسمان اجازه می دهد نزدیکترین تماس میان یون فعال نقره و بستر زخم ایجاد شود.

Askina Calgitrol Paste: یک خمیر با قابلیت سازگاری بالا که دارای مقادیر مشابه آلرژینات نقره با پانسمان Askina Calgitrol  نقره می باشد.سازگاری بالای این پانسمان اجازه می دهد نزدیکترین تماس میان یون فعال نقره و بستر زخم ایجاد شود که این خصوصیت بسیار ارزشمند بوده و در درمان زخم های دشواری مانند زخم های تونلی و سینوسی و حتی سوختگی  های درجه دو و زخم های پای دیابتی مزیت دارد.

موارد مصـرف :

کنترل اگزودا در زخم های سطحی یا عمیقی:

-زخم های فشاری درجه یک تا چهار

-زخم های شریانی و وریدی

-زخم های نوروپاتیک

-سوختگی درجه دو

 استفاده ی همزمان د رزخم های عفونی که تحت درمان دارویی هستند.

مزایا :

-خمیری با سازگاری بالا برای تماس مطلوب با بستر زخم

-صد در صد یون نقره،مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند MRSA

-بدون نیاز به فعال سازی

-کنترل مقاوم برای محافظت باکتریایی طولانی مدت

-حفظ رطوبت در محیط زخم

-برداشتن آسان با یک شستشوی ساده

-تا 7 روز پس از باز شدن درب،قابل مصرف می باشد

پانسمان آلژینات نقره نازک آسکینا کالگیترول

پانسمان آلژینات نقره نازک آسکینا کالگیترول یک لایه نازک از ماتریکس آلرژینات نقره است. نرم و منعطف سازگار با زخم های عمیق و مناطقی از بدن که پانسمان دشوار است.این محصول می تواند با یک پانسمان ثانویه جاذب مانند Askina foam  استفاده شود.

یک فرمول ماتریکسی انحصاری دارد که آلرژینات کلسیم و آلرژینات نقره را با 10 درصد آب ترکیب می کند.
در تماس با ترشحات،آلرژینات ماتریکس به یک ژل نرم تبدیل می شود و بدین ترتیب یون نقره در بستر زخم آزاد می شود.

یک لایه نازک از ماتریکس آلرژینات نقره است.
نرم و منعطف سازگار با زخم های عمیق و مناطقی از بدن که پانسمان دشوار است.
این محصول می تواند با یک پانسمان ثانویه جاذب مانند 
Askina foam  استفاده شود.

موارد مصرف :

زخم های عفونی یا کلونیزه ی حاد با ترشحات متوسط تا زیاد:

– زخم های فشاری درجه یک تا چهار

– زخم های شریانی و وریدی پا

– پای دیابتی

– زخم های سوختگی درجه دو

– زخم های ترومایی

– محل های Donor

مزایا :

– بسیار کاربردی

– بدون نیاز به فعال سازی:آماده جهت استفاده

– تاثیر فوری:کاهش قابل توجه حجم باکتری در ظرف 30 دقیقه

– مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکرو ارگانیزم ها مانند MRSA

– اثرآنتی میکروبیال پایدار تا 7 روز

– تعویض بدون تروما

– عدم تغییر رنگ پوستی

پانسمان نقره آسکینا کالگیترول

پانسمان نقره آسکینا کالگیترول بی بران | آسکینا کالگیترول نقره دارای تکنولوژی پیشرفته است که اثر بازدارندگی یون نقره را با ظرفیت جذب بالای آلرژینات کلسیم و فوم پلی اورتان را در کنار هم قرار می دهد.

Askina®Calgitrol: یک فرمول ماتریکسی انحصاری دارد که آلرژینات کلسیم و آلرژینات نقره را با 10 درصد آب ترکیب می کند.در تماس با ترشحات،آلرژینات ماتریکس به یک ژل نرم تبدیل می شود و بدین ترتیب یون نقره در بستر زخم آزاد می شود.

Askina® Calgitrol®Ag: یک پانسمان با تکنولوژی پیشرفته است که اثر بازدارندگی یون نقره را با ظرفیت جذب بالای آلرژینات کلسیم و فوم پلی اورتان را در کنار هم قرار می دهد.

موارد مصـرف :

زخم های عفونی یا کلونیزه ی حاد با ترشحات متوسط تا زیاد:

– زخم های فشاری درجه یک تا چهار

– زخم های شریانی و وریدی پا

– پای دیابتی

– زخم های سوختگی درجه دو

– زخم های ترومایی

– محل های Donor

مزایا :

– بسیار کاربردی

– بدون نیاز به فعال سازی:آماده جهت استفاده

– تاثیر فوری:کاهش قابل توجه حجم باکتری در ظرف 30 دقیقه

– مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیزم ها مانند MRSA

– اثرآنتی میکروبیال پایدار تا 7 روز

– تعویض بدون تروما

– عدم تغییر رنگ پوستی

پانسمان فوق جاذب آسکینا ابزورب پلاس

پانسمان فوق جاذب آسکینا ابزورب پلاس بی بران یک پانسمان فوق جاذب می باشد که می تواند ترشحات فراوان زخم و باکتری ها را در خود نگه دارد.

Askina AbSorb+: یک پانسمان فوق جاذب می باشد که می تواند ترشحات فراوان زخم و باکتری ها را در خود نگه دارد.این محصول حاوی یک پد داخلی ساخته شده از فیبرهای پلیمری قوی نگه دارنده ی آب می باشد که در یک کیسه ی بیرونی بافته نشده قرار گرفته است.در هنگام تماس با زخم مترشح تبدیل به مایع می شود و یک ژل نرم و منعطف را ایجاد می کند که به تمیز کردن زخم و حفظ محیط مرطوب زخم کمک می کند.

موارد مصرف :

زخم هایی با ترشح متوسط تا زیاد مانند:

-زخم فشاری

-زخم شریانی و وریدی پا

-زخم دیابتیک

-سوختگی درجه یک و دو

-زخم های تروماتیک

-زخم های انکلولوژی

مزایا :

-ظرفیت بالای حفظ اگزودا(بدون اثر اسفنجی)

-پانسمان مناسب جهت درمان کمپرسی و عدم maceration لبه های زخم

-به سطح زخم نمی چسبد

-بدون ریرش مواد فوق جاذب از داخل پانسمان

جذب پیوسته و تدریجی بدون کاهش اثر بخشی ژل تشکیل شده

-نرم و انعطاف پذیر حتی در زمان اشباع

پانسمان آلژینات آسکینا سورب

 پانسمان آلژینات آسکینا سورب بی بران یک پانسمان استریل اولیه زخم بوده و حاوی 85% آلرژینات کلسیم و 15% کربوکسی متیل سلولز است.

Askina Sorb  یک پانسمان استریل اولیه زخم می باشد که حاوی 85% آلرژینات کلسیم و 15% کربوکسی متیل سلولز ( (CMCاست. در تماس با اگزودای زخم به سرعت به حالت ژل در می آید که در نتیجه ی یک تبادل یونی (بین یون های کلسیم موجود در پانسمان و یون های سدیم موجود در زخم) می باشد تا تشکیل یک ژل نرم مرطوب را بدهد که منجر به ترمیم زخم گردد.

‌‌موارد مصـرف :

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-زخم هایی با درجه ترشح متوسط تا زیاد

-زخم فشاری

-زخم شریانی و وریدی پا

-زخم دیابتی

-محل Donor

زخم های تروماتیک

-ساییدگی ها

-سوختگی درجه 2

-زخم های پس از عمل

مزایا :

-کاربرد آسان و راحت

-ظرفیت جذب بالا

-تشکیل ژل نرم که یکپارچه برداشته می شود،بدون به جا گذاشتن باقی مانده ای

-فرایند جذب عمودی:بدون آسیب به اطراف،بدون maceration  لبه های زخم

-تعویض پانسمان بدون آسیب بافتی

ژل آسکینا

ژل آسکینا یک هیدروژل استریل می باشد. این ژل بسته به شرایط زخم،بافت نیکروتیک خشک را آبرسانی می نماید. جهت بهبود دبریدمان در زخم های خشک و یا جذب ترشحات زخم های اسلافی مناسب است. ژل آسکینا با رطوبت مناسب در بستر زخم روند ترمیم طبیعی را فراهم می کند.

Askin Gel هیدروژل استریل،ویسکوز و شفاف می باشد.این ژل بسته به شرایط زخم،بافت نیکروتیک خشک را آبرسانی می نماید.جهت بهبود دبریدمان در زخم های خشک و یا جذب ترشحات زخم های اسلافی مناسب است.ژل آسکینا با رطوبت مناسب در بستر زخم روند ترمیم طبیعی را فراهم می کند.

‌موارد مصـرف :

-زخم های نیکروتیک خشک یا اسلافی با ترشحات کم

-زخم های شریانی و وریدی پا

-زخم پای دیابتی

-زخم های تروماتیک

مزایا :

-کاربرد آسان تنها با یک دست در هر وضیعتی

-پس از مصرف در جای خود باقی می ماند

-شکل کانولی ژل جهت دسترسی به زخم های سینوسی و عمقی و فیستول

-هیدراسیون بیشتر:40% آب موجود در ژل جذب زخم می شود

-شفاف:ارزیابی دقیقتر زخم را ممکن می سازد

اسپری زخم پرونتوسان

اسپری زخم پرونتوسان بی بران روی زخم و اطراف آن اسپری شده و با پاک کردن و مرطوب نمودن موثر زخم ها و سوختگی های سطحی از عفونت پیشگیری نموده و روند ترمیم زخم ها را تسریع می کند.

کاربرد :

اسپری زخم پرونتوسان را به طور کامل روی سطح زخم و اطراف آن اسپری کنید. بدین صورت ریسک عفونت کاهش یافته و شرایط درمان مطلوب ایجاد میگردد. زخم را با یک پانسمان پوشش دهید. دلمه ها و پانسمان های خشک شده را می توان با اسپری مرطوب نمود تا به سهولت برداشته شوند و از ایجاد درد در هنگام جدا سازی جلوگیری شود.

موارد مصرف :

– جهت پاک کردن، شستشو و مرطوب نمودن:

– زخم های مزمن و حاد سطحی (جراحت های پوستی گازگرفتگی و پارگی،ساییدگی زخم های ناشی از له شدگی،زخم های دیابتی،زخم های دکوبیتوز)

– سوختگی های سطحی

– به برداشته شدن بانداژهای خشک شده کمک می کند.

مزایا :

– جلوگیری از عفونت زخم

– کمک به ترمیم زخم

– جلوگیری از ایجاد بافت اسکار

– پیشگیری از آلودگی های MDRO

– کاهش درد

– استعمال بدون درد

ژل زخم پرونتوسان ایکس

ژل زخم پرونتوسان ایکس بی بران کاربردهای متنوعی همچون تمیز کردن، رطوبت بخشی و پاکسازی انواع زخم دارد. برای زخم های سطحی وسیع، 4- 3 میلی متر به همراه یک پانسمان ثانویه جهت نرم کردن و حذف بافت نکروزه مناسب می باشد.

مادامیکه بافت نکروتیک و اسلاف بصورت بهینه توسط محلول prontosan برداشته می شود، ضرورت دارد که در ابتدا کراست (پوسته های) حجیم و ضخیم برای مدت زمان طولانی مرطوب نگه داشته شوند تا به سهولت از بین بروند، این امر مهم توسط Gel و Gel X محقق می شود.

Prontosan wound gel X: در زخم های سطحی وسیع، 4- 3 میلی متر به همراه یک پانسمان ثانویه مناسب می باشد.

اندیکاسیون هر ژل:

– 250g tube

– ویسکوزیته بالا

زخم هایی با سطح وسیع مانند:

– زخم های ساق پا

– دکوبیتوس

– برای تمام سوختگی ها

– حتی درجه 3 و4

موارد کاربردی:

– تمیز کردن، مرطوب نمودن و پاکسازی زخم ها و سوختگی های پوست

– زخم های بعد از عمل

– زخم های مزمن پوست (زخم های سیاهرگی ،دیابتی یا فشاری)

– زخم های حرارتی

– زخم های شیمیایی (ناشی از اسید و باز)

– زخم های ناشی از اشعه

مزایا:

– از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

– جلوگیری از عفونت

– کاهش زمان ترمیم

– تعویض پانسمان بدون درد

– مواد شناخته شده با خاصست آلرژن پایین

– منطبق با سایر پانسمان ها

– قابلیت مصرف تا 8 هفته پس از باز کردن درب محلول

ژل زخم پرونتوسان

ژل زخم پرونتوسان بی بران، برای کمک به ترمیم و درمان زخم های عمیق، زخم تونلی، زخم حفره ای و مناطقی که دسترسی به آن ها آسان نیست مناسب می باشد. استفاده از 3 الی 5 میلی متر از این ژل به همراه یک پانسمان ثانویه مناسب می باشد.

مادامیکه بافت نکروتیک و اسلاف بصورت بهینه توسط محلول prontosan برداشته میشود، ضرورت دارد که در ابتدا کراست (پوسته های)حجیم و ضخیم برای مدت زمان طولانی مرطوب نگه داشته شوند تا به سهولت از بین بروند،این امر مهم توسط Gel  و Gel X محقق میشود.

Prontosan wound gel: در زخم های عمیق، تونلی، حفره ای و مناطقی که دسترسی به آن آسان نیست، 3-5 میلی متر Gel به همراه یک پانسمان ثانویه مناسب می باشد.

موارد مصرف:

-تمیز کردن،مرطوب نمودن و پاکسازی زخم ها و سوختگی های پوست

-زخم های بعد از عمل

-زخم های مزمن پوست (زخم های سیاهرگی ،دیابتی یا فشاری)

-زخم های حرارتی

-زخم های شیمیایی(ناشی از اسید و باز)

-زخم های ناشی از اشعه

مزایا:

-از بین بردن بیوفیلم و پیشگیری از آن

-جلوگیری از عفونت

-کاهش زمان ترمیم

-تعویض پانسمان بدون درد

-مواد شناخته شده با خاصست آلرژن پایین

-منطبق با سایر پانسمان ها

-قابلیت مصرف تا 8 هفته پس از باز کردن درب محلول

مایع شستشوی زخم پرونتوسان

مایع شستشوی زخم پرونتوسان بی بران شامل بتائین و پلی هگزاناید است. بتائین کشش سطحی محیطی بیوفیلم را کاهش می دهد در نتیجه باعث خیس خوردن بیو فیلم و نهایتا نفوذ بهتر در درون آن میشود.مکانیزم اثر آن اساسا مشابه یک شوینده ی ظرفشویی است.

محلول و یا اسپری Prontosan شامل بتائین و پلی هگزاناید است.

بتائین کشش سطحی محیطی بیوفیلم را کاهش می دهد در نتیجه باعث انحلال خوردن بیو فیلم و نهایتا نفوذ بهتر در درون آن میشود.

مشخصات محلول شستشوی زخم پرونتوسان: ·محلول استریل ·جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ·منطبق با پانسمان های متداول زخم ·قابلیت مصرف تا 8 هفته پس از باز کردن درب محلول

مزایا محلول شستشوی زخم پرونتوسان:

·آماده برای استفاده

·کاهش ریسک آلودگی های بعدی

·استفاده مستقیم از بطری فشاری

·مواد شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین

·میتوان تا رسیدن به دمای بدن آن را گرم کرد

·استفاده همزمان با پانسمان های پیشرفته و استانداراد

·میتواند بر روی پوست حساس و آزرده شده استفاده شود

موارد مصرف:

مایع شستشوی زخم پرونتوسان در پیشگیری از عفونت در زخم های حاد و مزمن مورد استفاده قرار می گیرد.

زخم هایی شامل:

·زخم های ترومایی ·سوختگی های درجه یک و دو ·زخم های مزمن شامل: وریدی، دیابتی و زخم های بستر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *